Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων RTT στο Apple Watch

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο RTT (κείμενο σε πραγματικό χρόνο) για κλήσεις συζήτησης μέσω μηνυμάτων κειμένου στο Apple Watch.

Τι χρειάζεστε

* Οι λειτουργίες RTT και TTY δεν υποστηρίζονται από όλους τους φορείς κινητής τηλεφωνίας ή σε όλες τις περιοχές. Η λειτουργικότητα των RTT και TTY εξαρτάται από τον φορέα και το περιβάλλον δικτύου σας. Κατά την πραγματοποίηση μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ, το iPhone αποστέλλει ειδικούς χαρακτήρες ή τόνους για να ειδοποιήσει τον χειριστή. Η ικανότητα του χειριστή να λάβει ή να απαντήσει σε αυτούς τους τόνους μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία σας. Η Apple δεν εγγυάται ότι ο χειριστής θα μπορέσει να λάβει ή να απαντήσει σε μια κλήση RTT ή TTY.

 

Διαμόρφωση της λειτουργίας RTT για το Apple Watch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία RTT για κλήσεις συζήτησης μέσω μηνυμάτων κειμένου στο Apple Watch ενώ βρίσκεστε μακριά από το iPhone.

Δείτε πώς να διαμορφώσετε τη λειτουργία RTT:

 1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Προσβασιμότητα > RTT.
 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία RTT.

Πραγματοποίηση κλήσης RTT

Το Apple Watch πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ένα κινητό δίκτυο για την πραγματοποίηση κλήσης RTT. Μάθετε πώς να διαμορφώσετε μια υπηρεσία κινητού δικτύου.

Στο Apple Watch:

 1. Πατήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
 2. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
 3. Πατήστε «Κλήση RTT».
 4. Όταν γίνει σύνδεση της κλήσης, σαρώστε προς τα πάνω και πατήστε « RTT».
 5. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες απαντήσεις, στείλτε ένα emoji ή πατήστε το κουμπί «Σκαρίφημα»  για να στείλετε μήνυμα. Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Άμεση αποστολή» στις Ρυθμίσεις, ο παραλήπτης σας θα βλέπει το μήνυμά σας καθώς πληκτρολογείτε. Αν όχι, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε «Αποστολή».

 

Απάντηση σε μια κλήση RTT

Αν έχετε διαμορφώσει τη λειτουργία RTT, δείτε πώς να απαντήσετε σε μια κλήση και να την αναβαθμίσετε σε συζήτηση μέσω μηνυμάτων κειμένου.

 1. Πατήστε «Αποδοχή» για να απαντήσετε στην κλήση.
 2. Σαρώστε προς τα πάνω και κατόπιν πατήστε « RTT».

Αν δεν έχετε διαμορφώσει τη λειτουργία RTT, μπορείτε ακόμη να απαντήσετε σε μια κλήση RTT. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

 1. Αν λάβετε μια κλήση RTT στο Apple Watch, θα δείτε αυτό το μήνυμα «Η δυνατότητα RTT επιτρέπει την αποστολή γραπτών μηνυμάτων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ των συνομιλητών. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται κατά βάση από άτομα με δυσκολίες ακοής. Πατήστε το κουμπί “RTT” για να επικοινωνήσετε με τον συνομιλητή σας μέσω μηνυμάτων.»
 2. Πατήστε «OK» για να αποδεχτείτε την κλήση RTT.
Ημερομηνία δημοσίευσης: