Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα κοινόχρηστο αρχείο στις Εργασίες

Αν ένας καθηγητής ή μαθητής μετονομάσει, μετακινήσει ή διαγράψει ένα κοινόχρηστο αρχείο Υλικού με την εφαρμογή Αρχεία, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από τις Εργασίες.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Οι Εργασίες οργανώνουν αυτόματα τα αρχεία Υλικού στο iCloud Drive. Αν ένα αρχείο μετονομαστεί, μετακινηθεί ή διαγραφεί, πρέπει να γίνει επαναφορά του ονόματος ή μετακίνηση του αρχείου στην αρχική τοποθεσία για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.

Μάθετε πώς οι Εργασίες ονομάζουν και αποθηκεύουν αρχεία

Οι Εργασίες αποθηκεύουν αυτόματα τα αρχεία σε έναν φάκελο με το όνομα του υλικού εντός του φακέλου τάξης και χρησιμοποιούν την ακόλουθη μορφή για την ονομασία των αρχείων: «Επώνυμο Όνομα - Αρχικό όνομα αρχείου.επέκταση αρχείου». Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής στην τάξη των μαθηματικών ο οποίος ονομάζεται Johnny Appleseed κάνει κοινή χρήση του αρχείου ZZZ εντός του Υλικού YYY, το όνομα του αρχείου θα είναι «Appleseed Johnny - ZZZ.pages». Το αρχείο θα αποθηκευτεί σε έναν φάκελο που θα έχει το ίδιο όνομα με το Υλικό, YYY, εντός του φακέλου «Μαθηματικά» στον φάκελο των Εργασιών. 

Μετονομασία του αρχείου

Αν το κοινόχρηστο αρχείο έχει μετονομαστεί, πρέπει να γίνει επαναφορά του ονόματος αρχείου στο αρχικό όνομα.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Αρχεία και εντοπίστε το αρχείο. 
  2. Πατήστε «Επιλογή» και κατόπιν πατήστε το αρχείο που θέλετε να μετονομάσετε. 
  3. Πατήστε «Μετονομασία».
  4. Καταχωρίστε το αρχικό όνομα του αρχείου και κατόπιν πατήστε «Τέλος». 

Αν κάποιος μαθητής δεν μπορεί να θυμηθεί το αρχικό όνομα του αρχείου, μπορεί να ζητήσει από έναν καθηγητή να βρει το όνομα στα αρχεία του iCloud Drive. 

Μετακίνηση του αρχείου στην αρχική του θέση

Αν ένα αρχείο έχει μετακινηθεί, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να μετακινήσετε ξανά το αρχείο στην αρχική του θέση:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Αρχεία και εντοπίστε το αρχείο. 
  2. Πατήστε «Επιλογή» και κατόπιν πατήστε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε. 
  3. Πατήστε το εικονίδιο φακέλου και κατόπιν επιλέξτε τον αρχικό φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το αρχείο σας.
  4. Πατήστε «Μετακίνηση».

Δημιουργία νέου Υλικού

Αν ένας καθηγητής διαγράψει ένα κοινόχρηστο αρχείο, όλοι οι μαθητές και οποιοιδήποτε άλλοι καθηγητές συνεισφέρουν στο Υλικό θα χάσουν την πρόσβαση στο αρχείο. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κοινόχρηστο αρχείο, δημιουργήστε ένα νέο Υλικό για την τάξη και κατόπιν προσθέστε το αρχικό αρχείο, ώστε οι καθηγητές και οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση.

Αν ένας μεμονωμένος μαθητής διαγράψει ένα αρχείο, μπορείτε να στείλετε στον μαθητή ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου σε νέο Υλικό.

Ημερομηνία δημοσίευσης: