Αν σας λείπουν σημειώσεις από το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν σας λείπουν σημειώσεις, ενδέχεται να έχουν διαγραφεί εκ παραδρομής ή να πρέπει απλώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

ελέγξτε τις ρυθμίσεις του email σας

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας

Εάν αποθηκεύετε τις σημειώσεις σας με λογαριασμό ή υπηρεσία email τρίτου παρόχου, όπως το Gmail ή το Yahoo, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail και στη συνέχεια πατήστε «Λογαριασμοί».
 2. Πατήστε τον λογαριασμό email που θέλετε να ελέγξετε. 
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι Σημειώσεις. 

Αν χρησιμοποιείτε τις Σημειώσεις με πάνω από έναν λογαριασμό email, απλώς επαναλάβετε τα βήματα για κάθε λογαριασμό. Αν ο λογαριασμός σας λείπει, μάθετε πώς μπορείτε να τον προσθέσετε ξανά.


Ελέγξτε τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές»

Ελέγξτε τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές»

Αν αποθηκεύετε τις σημειώσεις σας στο iCloud, ελέγξτε τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές»:

 1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις και κατόπιν πατήστε το κουμπί Επιστροφής πατήστε το εικονίδιο βέλους, έως ότου εμφανιστεί η λίστα των φακέλων σας. 
 2. Πατήστε «Πρόσφατες διαγραφές» και αναζητήστε τις σημειώσεις σας. 

Αν βρείτε τη σημείωση που αναζητούσατε στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές» ή σε άλλο φάκελο, μπορείτε να τη μετακινήσετε:

 1. Στη λίστα Σημειώσεων, πατήστε «Επεξεργασία».
 2. Επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να μετακινήσετε. 
 3. Πατήστε «Μετακίνηση» και στη συνέχεια επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να τη μετακινήσετε. 

Αν χρησιμοποιείτε τις σημειώσεις με άλλη υπηρεσία, όπως το Gmail ή το Yahoo, ελέγξτε τον φάκελο «Κάδος» του συγκεκριμένου λογαριασμού στην εφαρμογή Mail. Αν διαγράψετε μια σημείωση από την εφαρμογή Σημειώσεις, ο λογαριασμός τρίτου παρόχου συνήθως την κρατά στον φάκελο «Κάδος». Για ανάκτηση μιας σημείωσης από τον φάκελο «Κάδος», πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη σημείωση σε μια νέα σημείωση στην εφαρμογή Σημειώσεις.

Αναζήτηση σημειώσεων

Χρήση της Αναζήτησης για εύρεση σημειώσεων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Σημειώσεις και κατόπιν πατήστε το κουμπί Επιστροφής πατήστε το εικονίδιο βέλους, έως ότου εμφανιστεί η λίστα των σημειώσεών σας. 
 2. Πατήστε τη γραμμή Αναζήτησης και πληκτρολογήστε μια λέξη, μια φράση ή τον τίτλο από τη σημείωση που αναζητάτε. 
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλοι οι λογαριασμοί». Η Αναζήτηση θα ελέγξει όλες τις σημειώσεις σας που βρίσκονται σε όλους τους φακέλους των λογαριασμών σας, όπως στους φακέλους ενός λογαριασμού email.

Αν δεν βλέπετε τη γραμμή Αναζήτησης, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κύλιση, για να τη βρείτε. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε μια σημείωση, ίσως να πρόκειται για κλειδωμένη σημείωση. Η Αναζήτηση εντοπίζει μόνο τους τίτλους κλειδωμένων σημειώσεων, γι’ αυτό ίσως χρειαστεί να ελέγξετε όλες τις κλειδωμένες σημειώσεις σας μία-μία, προκειμένου να βρείτε αυτήν που αναζητάτε.

Μη αυτόματη αναζήτηση σημειώσεων

Αν η Αναζήτηση δεν εμφανίζει αποτελέσματα, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε άλλον φάκελο και να κάνετε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα:

 1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις και κατόπιν πατήστε το κουμπί Επιστροφής πατήστε το εικονίδιο βέλους, έως ότου εμφανιστεί η λίστα των φακέλων σας. 
 2. Αν έχετε πάνω από έναν φάκελο, πατήστε έναν άλλον φάκελο, για να δείτε αν οι σημειώσεις σας βρίσκονται εκεί.

Αν εξακολουθείτε να μην βρίσκετε τις σημειώσεις σας, ίσως να μην χρησιμοποιείτε τη σωστή λέξη, φράση ή τον σωστό τίτλο από τη σημείωση.

 

Μάθετε περισσότερα για τις Σημειώσεις

Χρησιμοποιήστε τις Σημειώσεις, για ενέργειες, όπως δημιουργία λιστών ελέγχου, σκιτσάρισμα ιδεών και κοινή χρήση σημειώσεων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: