Πληροφορίες σχετικά με το συνθηματικό του Χρόνου επί οθόνης σε διαχειριζόμενες συσκευές

Μάθετε πώς μπορείτε να απενεργοποιείτε τον Χρόνο επί οθόνης σε διαχειριζόμενες συσκευές.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων.

Αν ένα συνθηματικό Χρόνου επί οθόνης είναι διαμορφωμένο σε μια διαχειριζόμενη συσκευή με iOS 12.2 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή «Εκκαθάριση συνθηματικού περιορισμών», για να καταργήσετε το συνθηματικό του Χρόνου επί οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, καταργείται το συνθηματικό, αλλά η λειτουργία «Χρόνος επί οθόνης» παραμένει ενεργοποιημένη και διατηρεί τους περιορισμούς που έχουν τεθεί.

Ημερομηνία δημοσίευσης: