Αν δεν μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε Mac που χρησιμοποιεί το macOS Mojave ή νεότερη έκδοση

Για εγγραφή ήχου σε εφαρμογές, όπως το Logic Pro, το MainStage, το GarageBand, το Final Cut Pro, ή σε εφαρμογές ήχου και βίντεο τρίτων παρόχων, εκχωρήστε στην εφαρμογή δικαιώματα πρόσβασης στις εισόδους ήχου που είναι ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες στο Mac σας.

Κατά την προσπάθεια εγγραφής, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι η είσοδος ήχου δεν είναι προσβάσιμη. Εναλλακτικά, ενδέχεται να μην ακούτε ήχο, να εμφανίζονται κυματομορφές ή μετρητές ήχου που κινούνται κατά την εγγραφή. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν για την εγγραφή ήχου χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο στο Mac σας, ένα εξωτερικό μικρόφωνο USB ή τις εισόδους σε μια εξωτερική διεπαφή ήχου.

Για την εγγραφή ήχου, επιτρέψτε στην εφαρμογή να αποκτήσει πρόσβαση σε εισόδους ήχου:

  1. Κλείστε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή ήχου.
  2. Στο Mac, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Απόρρητο».
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μικρόφωνο».
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα σε μια εφαρμογή για να εκχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης στο ενσωματωμένο μικρόφωνο του Mac, σε ένα εξωτερικό μικρόφωνο USB ή στις εισόδους σε μια εξωτερική διεπαφή ήχου.
    Η καρτέλα «Απόρρητο» στις προτιμήσεις Ασφάλειας και απορρήτου του macOS με επιλεγμένο το στοιχείο «Μικρόφωνο»
  5. Ανοίξτε την εφαρμογή και δοκιμάστε να εγγράψετε ήχο ξανά. 

Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο ή εξωτερική διεπαφή ήχου για την εγγραφή ήχου και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας για ενημερώσεις λογισμικού και πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: