Εάν το iPhone XS ή το iPhone XS Max δεν φορτίζεται, όταν βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου

Εάν το iPhone XS ή το iPhone XS Max βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου και, ενώ είναι συνδεδεμένο στον φορτιστή του, δεν φορτίζεται, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Ορισμένες συσκευές iPhone XS και iPhone XS Max ενδέχεται να μην φορτίζονται ή να φορτίζονται με καθυστέρηση, όταν βρίσκονται σε κατάσταση ύπνου και είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα με ένα καλώδιο Lightning.

Εάν αντιμετωπίζετε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώστε το iPhone στο iOS 12.0.1.

Ημερομηνία δημοσίευσης: