Τι νέο υπάρχει στο macOS Server

Μάθετε σχετικά με τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο macOS Server 5.11.1.

Για το macOS Server 5.11.1 απαιτείται macOS Big Sur 11 ή νεότερη έκδοση. Μετά την ενημέρωση του macOS, μπορείτε να λάβετε το macOS Server από το App Store. (Προκειμένου να αποτραπεί η διακοπή των υπηρεσιών, οι νέες εκδόσεις του Server δεν εγκαθίστανται αυτόματα, ακόμα και όταν οι προτιμήσεις App Store έχουν οριστεί έτσι ώστε να εγκαθίστανται αυτόματα άλλες ενημερώσεις.)

Κατά την εγκατάσταση, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα «Ανιχνεύτηκε αντικατάσταση εφαρμογής Server». Αυτό είναι αναμενόμενο. Όλες οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα Server διατηρούνται κατά την ενημέρωση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Server, ώστε μετά την ενημέρωση να ολοκληρωθεί η ρύθμιση των υπηρεσιών που διαμορφώθηκαν προηγουμένως.

Αν πραγματοποιείτε αναβάθμιση από macOS Server 5.6.3 ή παλαιότερη έκδοση, μάθετε σχετικά με τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν στο macOS Server 5.7.1.

Τι νέο υπάρχει στο macOS Server 5.11.1

 

Τι νέο υπάρχει στο macOS Server 5.11

Διαχείριση προφίλ

Η Διαχείριση προφίλ υποστηρίζει νέους περιορισμούς, φορτία και εντολές.

Για iOS και iPadOS

 • Αυτοματοποιημένη εγγραφή συσκευών: Παρακάμψτε τα τμήματα παραθύρου «Η ανάκτηση ολοκληρώθηκε» και «Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε» στον Βοηθό διαμόρφωσης
 • Εγκατάσταση μη αφαιρούμενων διαχειριζόμενων εφαρμογών
 • Exchange ActiveSync: Αναιρεί τον προηγούμενο κωδικό πρόσβασης
 • Κανόνες χρήσης δικτύου: Διαμόρφωση κανόνων SIM
 • Γνωστοποιήσεις: Επιτρέπεται η προεπισκόπηση των Γνωστοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος
 • Περιορισμοί: Επιτρέπονται τα Κλιπ εφαρμογών
 • WiFi: Απενεργοποίηση τυχαιοποίησης MAC συσχέτισης
 • Συμπερίληψη Αναγνωριστικού eSIM «EID» στις πληροφορίες συσκευής

Για iPadOS

 • Εκπαίδευση: Επιτρέπεται η διαμόρφωση μόνο Κοινόχρηστου παραθύρου σύνδεσης iPad, όχι Τάξης
 • Κοινόχρηστο iPad: Διαχείριση χρηστών βάσει ορίου
 • Κοινόχρηστο iPad: Απενεργοποίηση προσωρινών συνεδριών

Για iOS, iPadOS και macOS

 • VPN: Διαμόρφωση νέων κλειδιών διαμόρφωσης δικτύου και επέκτασης συστήματος

Για iOS και tvOS

 • Καθορισμός ζώνης ώρας σε επιβλεπόμενες συσκευές

Για macOS

 • Διαμόρφωση Auto Advance
 • Αυτοματοποιημένη εγγραφή συσκευών: Παράκαμψη τμήματος παραθύρου «Προσβασιμότητα» στον Βοηθό διαμόρφωσης, εμφάνιση Κωδικού παράκαμψης κλειδώματος ενεργοποίησης διακομιστή στις πληροφορίες ασφάλειας συσκευής
 • Εγκατάσταση διαχειριζόμενων εφαρμογών
 • Διαμόρφωση λογαριασμού: Σύντομο όνομα διαχειριζόμενου τοπικού χρήστη
 • Συσχετισμένοι τομείς: Ενεργοποίηση άμεσων λήψεων
 • Αποθήκευση περιεχομένου στην cache: Αυτόματη ενεργοποίηση αποθήκευσης στην cache με κοινή χρήση δικτύου, αποστολή εντολής ContentCachingInformation
 • Περιορισμοί: Επιτρέπεται η λήψη από τις εφαρμογές πληροφοριών παρόχου αρχείων, αναβολή ενημερώσεων εφαρμογών

Τι νέο υπάρχει στο macOS Server 5.10

Διαχείριση προφίλ

Η Διαχείριση προφίλ υποστηρίζει νέους περιορισμούς, φορτία και εντολές.

Για iOS και macOS

 • Αποθήκευση περιεχομένου στην cache: Αυτόματη ενεργοποίηση της κοινής χρήσης σύνδεσης στο διαδίκτυο
 • VPN: Διαμόρφωση καθορισμένης απαίτησης παρόχου για τον τύπο σύνδεσης Custom SSL
 • VPN: Διαμόρφωση επιλογών δικτύου για τους τύπους σύνδεσης Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint και Custom SSL
  • Αποστολή όλης της κίνησης μέσω VPN
  • Εξαίρεση τοπικών δικτύων

Για iOS

 • Απενεργοποίηση προσωρινών χρηστών κοινόχρηστων iPad

Για macOS

 • Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής: Ενεργοποίηση υποστήριξης FileVault στη σύνδεση του πρώτου χρήστη
 • Πληροφορίες αποθήκευσης περιεχομένου ερωτήματος στην cache

Τι νέο υπάρχει στο macOS Server 5.9

Διαχείριση προφίλ

Η Διαχείριση προφίλ υποστηρίζει νέους περιορισμούς, φορτία και εντολές.

Για iOS, macOS και tvOS

 • Wi-Fi: Διαμόρφωση του τύπου ασφάλειας WPA3 Ατομικό

Για iOS και macOS

 • Προσθήκη κειμένου συγκατάθεσης για προφίλ με δυνατότητα λήψης και προφίλ εγγραφής με μη αυτόματο τρόπο
 • Παράλειψη των παραθύρων Προτιμώμενη γλώσσα και Υποστηριζόμενη γλώσσα στον Βοηθό διαμόρφωσης
 • Διαμόρφωση επεκτάσιμου φορτίου ενιαίας σύνδεσης

Για iOS

 • Παράλειψη των παραθύρων «Σκούρα εμφάνιση» και «Καλώς ορίσατε» στον Βοηθό διαμόρφωσης
 • Διαμόρφωση νέων περιορισμών μόνο με επίβλεψη, προκειμένου να επιτρέπονται η πρόσβαση εξωτερικής μονάδας στην εφαρμογή Αρχεία, τα πληκτρολόγια συνεχόμενης διαδρομής και η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: Ενεργοποίηση των εφαρμογών Mail, Ημερολόγιο, Επαφές και Υπομνήσεις μεμονωμένα για διαχειριζόμενους λογαριασμούς
 • Μονοεφαρμογική λειτουργία: Διαμόρφωση φωνητικού ελέγχου
 • Ανανέωση εταιρικών προγραμμάτων κινητού δικτύου eSIM

Για macOS

 • Υποστήριξη ελέγχου ταυτότητας βάσει ιστού για το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής 
 • Παράλειψη των παραθύρων Χρόνος επί οθόνης και TouchID στον Βοηθό διαμόρφωσης
 • Διαμόρφωση νέων επιλογών διαμόρφωσης λογαριασμού για εγγραφή στο DEP
 • Προβολή των επιπέδων «Ασφαλής εκκίνηση» και «Εξωτερική εκκίνηση» στις Πληροφορίες συσκευής
 • Υποστήριξη διακριτικού εκκίνησης ώστε να μπορούν οι φορητοί λογαριασμοί να συνδέονται σε FileVault των Mac
 • Διαχείριση κλειδώματος ενεργοποίησης: Ενεργοποίηση κλειδώματος ενεργοποίησης, Κατάργηση κλειδώματος ενεργοποίησης, αυτόματη ανάκτηση Κωδικού παράκαμψης κλειδώματος ενεργοποίησης σε Mac με χρήση Catalina
 • Διαμόρφωση αυτόματων ενημερώσεων macOS και ενημερώσεων εφαρμογών
 • Dock: Διαμόρφωση ρυθμίσεων καρτέλας, διπλού κλικ και Πρόσφατων
 • Διαμόρφωση συσχετισμένου φορτίου τομέων ιστού
 • Διαμόρφωση αποθήκευσης περιεχομένου στην cache ως υποδομής

Για tvOS

 • Καθορισμός εάν η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας

Τι νέο υπάρχει στο macOS Server 5.8

Διαχείριση προφίλ

Η Διαχείριση προφίλ υποστηρίζει νέους περιορισμούς, φορτία και εντολές.

Για macOS

 • Εξαγωγή προκαθορισμένου συνόλου τιμών πληροφοριών συσκευής για συγκεκριμένες συσκευές με χρήση νέου εργαλείου γραμμής εντολών, exportDeviceInfo
 • Παράλειψη του παραθύρου True Tone στον Βοηθό διαμόρφωσης
 • Διαμόρφωση νέων περιορισμών: παρατήρηση στιγμιότυπου οθόνης και απομακρυσμένης οθόνης
 • Διαμόρφωση πιστοποιητικού ελέγχου ταυτότητας Exchange Web Services
 • Διαμόρφωση πρόσβασης Apple Remote Desktop 
 • Διαμόρφωση διαχειριζόμενων τάξεων σε μαθητικούς υπολογιστές Mac
 • Διαμόρφωση φορτίου διαφάνειας πιστοποιητικού

Για iOS

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Περιαγωγής φωνής και δεδομένων και Προσωπικού hotspot
 • Διαμόρφωση νέων περιορισμών: Τροποποίηση του Προσωπικού hotspot (μόνο με επίβλεψη)
 • Προβολή αριθμού τηλεφώνου, ICCID και λεπτομερειών IMEI εγγεγραμμένων συσκευών με διπλή κάρτα SIM
 • Διαμόρφωση φορτίου διαφάνειας πιστοποιητικού

Για tvOS

 • Διαμόρφωση ενημερώσεων διαχειριζόμενου λογισμικού

Τι νέο υπάρχει στο macOS Server 5.7.1

Διαχείριση προφίλ

 • Διαμόρφωση λογαριασμού Apple Business Manager
 • Εγκατάσταση εφαρμογών App Store για tvOS
 • Διαμόρφωση νέων περιορισμών, φορτίων και εντολών:

Για macOS

Νέες ρυθμίσεις φορτίου περιορισμών

 • Επιτρέπονται αιτήματα κοινής χρήσης συνθηματικού βάσει εγγύτητας
 • Επιτρέπεται κοινή χρήση συνθηματικού
 • Επιτρέπεται αυτοσυμπλήρωση συνθηματικού
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενημέρωσης λογισμικού για χρήστες που δεν είναι διαχειριστές

Νέες ρυθμίσεις φορτίου Exchange

 • Χρήση του OAuth για έλεγχο ταυτότητας

Νέες ρυθμίσεις φορτίου έξυπνης κάρτας

 • Απαιτείται έξυπνη κάρτα
 • Ενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης με την αφαίρεση έξυπνης κάρτας

Νέες ρυθμίσεις φορτίου κωδικού

 • Υποχρεωτική επαναφορά συνθηματικού κατά τον επόμενο έλεγχο χρήστη

Νέες ρυθμίσεις φορτίου ασφάλειας και απορρήτου

 • Εμφάνιση προσωπικού κλειδιού ανάκτησης

Νέες ρυθμίσεις φορτίου εκπαίδευσης

 • Αποστολή σε υπολογιστές Mac που έχουν εκχωρηθεί σε καθηγητές

Νέες ρυθμίσεις φορτίου Xsan

 • Δυνατότητα διαμόρφωσης αυτόματων προσαρτήσεων
 • Δυνατότητα καθορισμού προτιμήσεων προσάρτησης κατανεμημένου προγράμματος-πελάτη LAN

Για iOS

Νέες ρυθμίσεις φορτίου περιορισμών

 • Επιτρέπονται αιτήματα κοινής χρήσης συνθηματικού βάσει εγγύτητας (μόνο επιβλεπόμενες συσκευές)
 • Επιτρέπεται η κοινή χρήση συνθηματικού (μόνο επιβλεπόμενες συσκευές)
 • Επιτρέπεται η αυτοσυμπλήρωση συνθηματικού (μόνο επιβλεπόμενες συσκευές)
 • Επιβολή αυτόματης ημερομηνίας και ώρας (μόνο επιβλεπόμενες συσκευές)
 • Επιτρέπεται η περιορισμένη λειτουργία USB (μόνο επιβλεπόμενες συσκευές)
 • Επιτρέπεται σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς επαφών η εγγραφή σε μη διαχειριζόμενους λογαριασμούς
 • Επιτρέπεται σε μη διαχειριζόμενους λογαριασμούς επαφών η ανάγνωση διαχειριζόμενων λογαριασμών
 • Απενεργοποίηση eSIM (μόνο επιβλεπόμενες συσκευές)

Νέες ρυθμίσεις φορτίου Mail και Exchange

 • Επιτρέπεται σε έναν χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την υπογραφή S/MIME
 • Επιτρέπεται σε έναν χρήστη να τροποποιήσει την επιλογή του πιστοποιητικού υπογραφής S/MIME
 • Επιτρέπεται σε έναν χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την κρυπτογράφηση S/MIME
 • Επιτρέπεται σε έναν χρήστη να τροποποιήσει την επιλογή του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης S/MIME

Νέες ρυθμίσεις φορτίου Exchange

 • Χρήση του OAuth για έλεγχο ταυτότητας

Νέες ρυθμίσεις φορτίου γνωστοποιήσεων

 • Καθορίζεται εάν μια εφαρμογή επιτρέπεται να στέλνει κρίσιμες ειδοποιήσεις
 • Επιτρέπονται ομαδοποιημένες γνωστοποιήσεις
 • Εμφάνιση στο CarPlay

Νέες ρυθμίσεις φορτίου VPN για διαμορφώσεις IKEv2

 • Δυνατότητα καθορισμού διευθύνσεων διακομιστή DNS
 • Δυνατότητα καθορισμού κύριου τομέα της διοχέτευσης
 • Δυνατότητα καθορισμού τομέων αναζήτησης DNS
 • Δυνατότητα καθορισμού τομέων συμπληρωματικής αντιστοίχισης DNS

Νέες επιλογές παράλειψης του Προγράμματος εγγραφής συσκευής στο παράθυρο Βοηθού διαμόρφωσης

 • iMessage και FaceTime και Χρόνος επί οθόνης
 • Προσθήκη προγράμματος κινητού δικτύου

Φορτία υπό απόσυρση

 • Λογαριασμοί macOS Server

Νέες εντολές

 • Εμφάνιση πληροφοριών SIM

Για tvOS

Νέες ρυθμίσεις φορτίου περιορισμών

 • Επιτρέπονται αιτήματα κοινής χρήσης συνθηματικού βάσει εγγύτητας (μόνο επιβλεπόμενες συσκευές)

Νέες εντολές

 • Εγκατάσταση ενημερώσεων (εμφανίζεται μόνο στο αναδυόμενο μενού «Ενέργεια», όταν διατίθενται ενημερώσεις στις επιλεγμένες συσκευές Apple TV ή Apple TV εντός μιας ομάδας)
Ημερομηνία δημοσίευσης: