Χρήση έξυπνων κατηγοριών στο Numbers

Οργανώστε τα δεδομένα σας με έναν νέο τρόπο με τις έξυπνες κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν σε ένα υπολογιστικό φύλλο παρακολουθείτε τις πωλήσεις της εταιρείας, δημιουργήστε μια κατηγορία που ομαδοποιεί τις πωλήσεις ανά τμήμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε υποκατηγορίες, να συνοψίσετε τα κατηγοριοποιημένα δεδομένα, να δημιουργήσετε γραφήματα με βάση τις κατηγορίες του πίνακά σας και πολλά άλλα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες κατηγορίες, αποκτήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής στο iPad, το iPhone ή τον Mac. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες κατηγορίες στο Numbers που παρέχεται μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο iCloud.com.

Δημιουργία μιας κατηγορίας

Ένας πίνακας μπορεί να έχει μόνο μία κύρια κατηγορία και έως τέσσερις υποκατηγορίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε κατηγορίες με βάση τα δεδομένα του πίνακα ή επιλέγοντας γραμμές.

Δημιουργία μιας κατηγορίας με τα υπάρχοντα δεδομένα

Εάν ο πίνακάς σας περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την οργάνωσή του, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία με βάση τη στήλη που περιέχει αυτά τα δεδομένα.

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Οργάνωσης και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε «Κατηγορίες».
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προσθήκη κατηγορίας».
 3. Επιλέξτε μια στήλη από τη λίστα. Για παράδειγμα, εάν ο πίνακάς σας έχει δεδομένα πωλήσεων καταστήματος, μπορείτε να επιλέξετε τη στήλη «Τμήμα», για να κατηγοριοποιήσετε τα δεδομένα των πωλήσεων ανά τμήμα. Το Numbers δημιουργεί αυτόματα ομάδες γραμμών με βάση τις κοινές τιμές στην επιλεγμένη στήλη.
 4. Κάντε κλικ ή πατήστε στο Τρίγωνο αποκάλυψης που εμφανίζεται δίπλα στο όνομα μιας ομάδας, για να συμπτύξετε ή να αναπτύξετε τις γραμμές στη συγκεκριμένη ομάδα.

Υπολογιστικό φύλλο που δείχνει κατηγοριοποιημένα δεδομένα

Δημιουργία μιας κατηγορίας από επιλεγμένες γραμμές

Εάν ο πίνακάς σας δεν περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία με μη αυτόματο τρόπο στο iPad, το iPhone και τον Mac. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, αν έχετε μια απλή λίστα ονομάτων που θέλετε να χωρίσετε σε ομάδες.

 1. Επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε να τοποθετήσετε στην ίδια ομάδα.
 2. Σε iPad και iPhone, πατήστε την επιλογή «Ενέργειες γραμμών» στο αναδυόμενο μενού και κατόπιν πατήστε «Δημιουργία ομάδας». Σε Mac, επιλέξτε Οργάνωση > Δημιουργία ομάδας για τις επιλεγμένες γραμμές. Το Numbers θα μετακινήσει τις επιλεγμένες γραμμές σε μια νέα ομάδα, ενώ οι υπόλοιπες γραμμές στον πίνακα θα μετακινηθούν σε μια άλλη ομάδα. 
 3. Για να αλλάξετε το όνομα της νέας ομάδας, επιλέξτε το κελί με το όνομα. 
  • Στο iPad ή το iPhone, πατήστε δύο φορές το κελί για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά πατήστε το πλήκτρο Return. 
  • Στον Mac πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. 

Προσθήκη υποκατηγορίας

Μπορείτε να προσθέσετε έως τέσσερις υποκατηγορίες σε κάθε πίνακα. Για παράδειγμα, εάν αυτήν τη στιγμή ένας πίνακας πωλήσεων είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα, μπορείτε να προσθέσετε μια υποκατηγορία η οποία θα οργανώνει τα δεδομένα με βάση την ημερομηνία της πώλησης.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Οργάνωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Κατηγορίες».
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Προσθήκη κατηγορίας» και μετά επιλέξτε μια στήλη για τη νέα υποκατηγορία που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες αφού τις προσθέσετε στον πίνακα.

Υπολογιστικό φύλλο που δείχνει κατηγορία και υποκατηγορία


Επεξεργασία κατηγοριών

Αφού δημιουργήσετε κατηγορίες, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία των κατηγοριών, να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Numbers ομαδοποιεί τις γραμμές κατά ημερομηνία και πολλά άλλα.

Αλλαγή ιεραρχίας κατηγοριών

Μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία των κατηγοριών οποιαδήποτε στιγμή, για να αποκαλύψετε νέες πληροφορίες που υποδεικνύουν τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πίνακα ο οποίος δείχνει τις πωλήσεις ανά τμήμα για κάθε μήνα, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία των κατηγοριών, για να δείτε τις πωλήσεις κάθε μήνα για κάθε τμήμα.

Σε iPad, iPhone ή Mac, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία από τον Επιθεωρητή οργάνωσης:

 1. Επιλέξτε τον πίνακα, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Οργάνωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Κατηγορίες».
 2. Στο iPad ή το iPhone, πατήστε «Αλλαγές». Στον Mac, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 3. Σύρετε το κουμπί Προβιβασμού ή Υποβιβασμού που εμφανίζεται δίπλα σε μια κατηγορία προς τα πάνω ή κάτω. Οι γραμμές στον πίνακα θα μετακινηθούν, ώστε να αντιστοιχούν στη νέα ιεραρχία.

Σε iPad, iPhone, Mac ή στο iCloud.com, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία από τον ίδιο τον πίνακα:

 1. Επιλέξτε μια γραμμή με το όνομα μιας ομάδας που βρίσκεται στην κατηγορία που θέλετε να μετακινήσετε επάνω ή κάτω σε μια ιεραρχία.
 2. Στο iPad ή το iPhone, πατήστε «Ενέργειες γραμμών».
  Στον Mac ή στο iCloud.com στο διαδίκτυο, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το περίγραμμα της γραμμής (στα αριστερά της πρώτης στήλης της γραμμής) και κατόπιν κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.
 3. Επιλέξτε «Προβιβασμός» για να μετακινήσετε την κατηγορία προς τα πάνω στην ιεραρχία ή «Υποβιβασμός» για να τη μετακινήσετε προς τα κάτω.

Αλλαγή του τρόπου ομαδοποίησης των γραμμών βάσει ημερομηνίας

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Numbers ομαδοποιεί τις γραμμές με βάση την ημερομηνία. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα με μια κατηγορία ημερομηνίας, οι γραμμές μπορεί να είναι ομαδοποιημένες ανά μήνα. Εναλλακτικά, αν θέλετε να δείτε τις ετήσιες ή τριμηνιαίες τάσεις, μπορείτε να επιλέξετε την ομαδοποίηση των δεδομένων ανά έτος, τρίμηνο, εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Οργάνωσης.
 3. Κάντε κλικ ή πατήστε το αναδυόμενο μενού δίπλα στο στοιχείο «Κατά» για την κατηγορία που θέλετε να προσαρμόσετε και κατόπιν ορίστε μια επιλογή.


Συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων

Μπορείτε να συνοψίσετε τα δεδομένα ενός πίνακα σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν ένας πίνακας με δεδομένα πωλήσεων είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα, μπορείτε να υπολογίσετε υποσύνολα για τις πωλήσεις σε κάθε τμήμα. 

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε ένα κελί στη γραμμή με το όνομα της ομάδας.
 2. Στο iPad ή το iPhone, πατήστε το «κουμπί Σύνοψης Σύνοψη». Στον Mac ή στο Numbers για iCloud, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργειών σύνοψης.
 3. Επιλέξτε έναν υπολογισμό. Ο ίδιος υπολογισμός θα προστεθεί αυτόματα σε όλες τις ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μπορείτε να προβάλετε διαφορετικές συνόψεις για κάθε κατηγορία σε κάθε στήλη.

iPad με υπολογιστικό φύλλο Numbers το οποίο εμφανίζει μια συνάρτηση count που προστίθεται σε μια γραμμή συνοπτικής παρουσίασης σε έναν κατηγοριοποιημένο πίνακα.


Προβολή κατηγορίας ως γραφήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα με βάση την κατηγορία που δημιουργήσατε για τον πίνακά σας. Για παράδειγμα, εάν σε έναν πίνακα με δεδομένα πωλήσεων που είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα προσθέσετε μια σύνοψη η οποία υπολογίζει υποσύνολα για τις πωλήσεις σε κάθε τμήμα, μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα ένα γράφημα των δεδομένων σύνοψης. Επιλέξτε το κελί με τα δεδομένα σύνοψης που θέλετε να περιέχει το γράφημα, κάντε κλικ ή πατήστε «Γράφημα» και μετά επιλέξτε ένα γράφημα.*

Υπολογιστικό φύλλο που δείχνει τη συνοπτική παρουσίαση κατηγορίας ως γράφημα ντόνατ

* Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σύνοψης βρίσκονται σε μια στήλη κύριου τμήματος και όχι σε στήλη κεφαλίδας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: