Χρήση έξυπνων κατηγοριών στο Numbers

Οργανώστε τα δεδομένα σας με έναν νέο τρόπο με έξυπνες κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν σε ένα υπολογιστικό φύλλο παρακολουθείτε τις πωλήσεις της εταιρείας, δημιουργήστε μια κατηγορία που ομαδοποιεί τις πωλήσεις ανά τμήμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε υποκατηγορίες, να συνοψίσετε τα κατηγοριοποιημένα δεδομένα, να δημιουργήσετε γραφήματα με βάση τις κατηγορίες του πίνακά σας και πολλά άλλα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες κατηγορίες, αποκτήστε την τελευταία έκδοση του Numbers σε iPhone, iPad ή Mac. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες κατηγορίες στο Numbers που προσφέρεται μέσω διαδικτύου από την τοποθεσία iCloud.com.

Δημιουργία μιας κατηγορίας

Ένας πίνακας μπορεί να έχει μόνο μία κύρια κατηγορία και έως τέσσερεις υποκατηγορίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε υποκατηγορίες με βάση τα δεδομένα του πίνακα ή επιλέγοντας σειρές.

Δημιουργία μιας κατηγορίας με υπάρχοντα δεδομένα

Εάν ο πίνακάς σας περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την οργάνωσή του, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία με βάση τη στήλη που περιέχει τα δεδομένα.

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε, πατήστε ή κάντε κλικ στο και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Κατηγορίες».
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Προσθήκη κατηγορίας».
 3. Επιλέξτε μια στήλη από τη λίστα. Για παράδειγμα, εάν ο πίνακάς σας έχει δεδομένα πωλήσεων καταστήματος, μπορείτε να επιλέξετε τη στήλη «Τμήμα», για να κατηγοριοποιήσετε τα δεδομένα των πωλήσεων ανά τμήμα. Το Numbers δημιουργεί αυτόματα ομάδες γραμμών με βάση τις κοινές τιμές στην επιλεγμένη στήλη.
 4. Κάντε κλικ ή πατήστε στο Τρίγωνο αποκάλυψηςπου εμφανίζεται δίπλα σε ένα όνομα ομάδας, για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε τις γραμμές στη συγκεκριμένη ομάδα.

Υπολογιστικό φύλλο που δείχνει κατηγοριοποιημένα δεδομένα

 

Δημιουργία μιας κατηγορίας από επιλεγμένες γραμμές

Εάν ο πίνακάς σας δεν περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία με μη αυτόματο τρόπο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, αν έχετε μια απλή λίστα ονομάτων που θέλετε να χωρίσετε σε ομάδες.

 1. Επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε να τοποθετήσετε στην ίδια ομάδα.
 2. Σε iPad και iPhone, πατήστε την επιλογή «Ενέργειες γραμμών» στο αναδυόμενο μενού και μετά πατήστε «Δημιουργία ομάδας». Σε Mac, επιλέξτε Οργάνωση > Δημιουργία ομάδας για τις επιλεγμένες γραμμές. Το Numbers μετακινεί τις επιλεγμένες γραμμές σε μια νέα ομάδα, ενώ οι υπόλοιπες γραμμές στον πίνακα μετακινούνται σε μια άλλη ομάδα. 
 3. Για να αλλάξετε το όνομα της νέας ομάδας, επιλέξτε το κελί με το όνομα. Σε iPhone ή iPad, πατήστε δύο φορές το κελί, για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά πατήστε «Return». Σε Mac και στο iCloud, πληκτρολογήστε το νέο όνομα. 

Προσθήκη υποκατηγορίας

Μπορείτε να προσθέσετε έως τέσσερεις υποκατηγορίες σε κάθε πίνακα. Για παράδειγμα, εάν αυτήν τη στιγμή ένας πίνακας πωλήσεων είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα, θα μπορούσατε να προσθέσετε μια υποκατηγορία η οποία διοργανώνει τα δεδομένα ανάλογα με την ημερομηνία της πώλησης.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Οργάνωση» και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Κατηγορίες».
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Προσθήκη κατηγορίας» και μετά επιλέξτε μια στήλη για τη νέα υποκατηγορία που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες που προσθέτετε σε έναν πίνακα.

Υπολογιστικό φύλλο που δείχνει κατηγορία και υποκατηγορία


Επεξεργασία κατηγοριών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κατηγοριών οποιαδήποτε στιγμή, για να αποκαλύψετε νέες πληροφορίες που υποδεικνύουν τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πίνακα ο οποίος δείχνει τις πωλήσεις ανά τμήμα για κάθε μήνα, μπορείτε να αναταξινομήσετε τις κατηγορίες, για να βλέπετε τις πωλήσεις του κάθε μήνα για κάθε τμήμα.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Οργάνωση» και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Κατηγορίες».
 2. Σε iPad ή iPhone, πατήστε «Επεξεργασία». Εάν έχετε Mac, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 3. Σύρετε το  που εμφανίζεται δίπλα σε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Οι γραμμές στον πίνακα μετακινούνται, ώστε να αντανακλούν τη νέα ιεραρχία.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Numbers ομαδοποιεί τις σειρές ανά ημερομηνία. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα με μια κατηγορία βάσει ημερομηνίας, οι σειρές μπορεί να είναι ομαδοποιημένες ανά μήνα. Αν θέλετε να δείτε τις ετήσιες ή τριμηνιαίες τάσεις, μπορείτε να επιλέξετε την ομαδοποίηση των δεδομένων ανά έτος, τρίμηνο, εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε .
 3. Κάντε κλικ ή πατήστε το αναδυόμενο μενού «Κατά», επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να προσαρμόσετε και μετά μεταβείτε σε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.


Συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων

Μπορείτε να συνοψίσετε τα δεδομένα ενός πίνακα σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν ένας πίνακας με πωλήσεις κατηγοριοποιείται ανά τμήμα, θα μπορούσατε να υπολογίσετε υποσύνολα για τις πωλήσεις σε κάθε τμήμα. 

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε το άδειο κελί στη σειρά με το όνομα της ομάδας και στη στήλη η οποία περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να συνοψίσετε.
 2. Σε iPad ή iPhone, πατήστε  Σύνοψη. Σε Mac ή στο iCloud.com, κάντε κλικ στο .
 3. Επιλέξτε έναν υπολογισμό. Ο ίδιος υπολογισμός προστίθεται αυτόματα σε όλες τις ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μπορείτε να προβάλλετε διαφορετικές συνόψεις για κάθε κατηγορία σε κάθε στήλη.

iPad με υπολογιστικό φύλλο Numbers το οποίο εμφανίζει μια συνάρτηση count που προστίθεται σε μια σειρά συνοπτικής παρουσίασης σε έναν κατηγοριοποιημένο πίνακα.


Προβολή κατηγορίας ως γραφήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα με βάση την κατηγορία που δημιουργήσατε για τον πίνακά σας. Για παράδειγμα, εάν σε έναν πίνακα με δεδομένα πωλήσεων που είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα προσθέσετε μια σύνοψη η οποία υπολογίζει υποσύνολα για τις πωλήσεις σε κάθε τμήμα, μπορείτε να φτιάξετε άμεσα ένα γράφημα των συνοπτικών δεδομένων. Επιλέξτε το κελί με τα συνοπτικά δεδομένα που θέλετε μέσα στο γράφημα, κάντε κλικ ή πατήστε «Γράφημα» και μετά επιλέξτε ένα γράφημα.*

Υπολογιστικό φύλλο που δείχνει συνοπτική παρουσίαση κατηγορίας ως γράφημα ντόνατ

* Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, βεβαιωθείτε ότι τα συνοπτικά δεδομένα βρίσκονται σε μια στήλη κύριου τμήματος και όχι σε στήλη κεφαλίδας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: