Δημιουργία κουδουνίσματος του τραγουδιού Logic Pro X ή GarageBand για Mac

Χρησιμοποιήστε το GarageBand στο iPhone ή στο iPad για να δημιουργήσετε ένα κουδούνισμα από το τραγούδι σας στο Logic Pro X ή GarageBand για Mac.

Για να δημιουργήσετε ένα κουδούνισμα στον Mac, προετοιμάστε το στον Mac χρησιμοποιώντας το GarageBand ή το Logic Pro και κατόπιν κάντε κοινή χρήση του στο iCloud Drive ώστε να μπορείτε να το ανοίξετε στο GarageBand στο iPhone ή το iPad. Όταν το τραγούδι βρίσκεται στο iPhone ή στο iPad, εξαγάγετέ το ως κουδούνισμα από το GarageBand και κατόπιν εκχωρήστε το κουδούνισμα. Εναλλακτικά, απλώς δημιουργήστε το κουδούνισμα απευθείας στο iPhone ή στο iPad.

Διαμόρφωση του iCloud Drive

Για να κάνετε κοινή χρήση των τραγουδιών από τον Mac στο GarageBand για iOS, χρειάζεστε το iCloud Drive. Διαμορφώστε το iCloud Drive στον Mac και στο iPhone ή το iPad, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.


Κοινή χρήση του έργου σας

 1. Στον Mac, ανοίξτε το έργο στο Logic Pro ή στο GarageBand.
 2. Κάντε κοινή χρήση του στο GarageBand για iOS:
  • Στο GarageBand, επιλέξτε Κοινή χρήση > Έργο στο GarageBand για iOS. 
  • Στο Logic Pro X, επιλέξτε Αρχείο > Κοινή χρήση > Έργο στο GarageBand για iOS.
 3. Επιλέξτε τον φάκελο «GarageBand για iOS» στο iCloud Drive και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».


Εξαγωγή του έργου ως κουδουνίσματος

 1. Ανοίξτε το GarageBand στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.
 2. Στην περιήγηση «Τραγούδια μου», πατήστε «Περιήγηση» κουμπί Περιήγησης, πατήστε «Επιλογή» και κατόπιν πατήστε το έργο που κοινοποιήσατε από τον Mac.
 3. Πατήστε το κουμπί Κοινής χρήσης και στη συνέχεια πατήστε «Κουδούνισμα».
 4. Εισαγάγετε ένα όνομα για το κουδούνισμα και πατήστε «Εξαγωγή». Αν το κουδούνισμα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από 30 δευτερόλεπτα, πατήστε «Συνέχεια» προκειμένου το GarageBand να συντομεύσει τη διάρκεια του κουδουνίσματος αυτόματα. Εναλλακτικά, πατήστε «Ακύρωση» για να επιστρέψετε στο τραγούδι, ώστε να μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του.
 5. Πατήστε «Εξαγωγή».
 6. Όταν η εξαγωγή του κουδουνίσματος ολοκληρωθεί, μπορείτε να εκχωρήσετε το κουδούνισμα.


Εκχώρηση του κουδουνίσματος

Αφού εξαγάγετε το έργο σας ως κουδούνισμα, μπορείτε να το ορίσετε ως το τυπικό σας κουδούνισμα ή να το εκχωρήσετε σε μια επαφή. Πατήστε «Χρήση ήχου ως» και κατόπιν ορίστε μια επιλογή:

 • Για να χρησιμοποιήσετε το κουδούνισμα ως το τυπικό σας κουδούνισμα αντικαθιστώντας το υπάρχον κουδούνισμα, πατήστε «Τυπικό κουδούνισμα».
 • Για να χρησιμοποιήσετε το κουδούνισμα ως τον τυπικό τόνο μηνύματος αντικαθιστώντας τον υπάρχοντα τόνο μηνύματος, πατήστε «Τυπικός τόνος μηνύματος».
 • Για να συσχετίσετε ένα κουδούνισμα με μία από τις επαφές σας, πατήστε «Εκχώρηση σε επαφή» και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή.
 • Για να επιστρέψετε στην περιήγηση «Τραγούδια μου» χωρίς να εκχωρήσετε το κουδούνισμα, πατήστε «Τέλος».
Ημερομηνία δημοσίευσης: