Δημιουργία και επεξεργασία τάξεων για τις Εργασίες στο Apple School Manager

Αν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τάξεις με μη αυτόματο τρόπο για τις Εργασίες στο Apple School Manager.

Το Apple School Manager δημιουργεί αυτόματα τάξεις, όταν συνδέεστε στο Σύστημα πληροφοριών μαθητών (SIS) ή ανεβάζετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το SFTP. Αυτές οι τάξεις εμφανίζονται αυτόματα στις Εργασίες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple School Manager, για να επεξεργαστείτε το όνομά τους. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργείτε με μη αυτόματο τρόπο τάξεις οι οποίες δεν βρίσκονται στο SIS ή στο περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP, όπως μια απογευματινή λέσχη.

Μάθετε ποιοι ρόλοι μπορούν να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τάξεις

Οι διαχειριστές, οι προϊστάμενοι ιστότοπου, οι προϊστάμενοι ατόμων, οι προϊστάμενοι και οι καθηγητές μπορούν να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν τάξεις στο Apple School Manager.

Δημιουργία τάξης με μη αυτόματο τρόπο

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τάξεις» που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης τάξης.
  Οθόνη προσθήκης τάξης
 4. Στο πεδίο «Όνομα τάξης», εισαγάγετε ένα όνομα για την τάξη. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στις Εργασίες για τους καθηγητές και τους μαθητές.
 5. Μπορείτε προαιρετικά να εισαγάγετε όνομα μαθήματος, αναγνωριστικό και αριθμό τάξης.
 6. Επιλέξτε μια τοποθεσία και, στη συνέχεια, προσθέστε καθηγητές και μαθητές.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Επεξεργασία τάξεων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τάξεις που δημιουργήσατε εσείς ή άλλα άτομα με μη αυτόματο τρόπο στην τοποθεσία σας.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα τάξης που εμφανίζεται στις Εργασίες για τάξεις που δημιουργούνται αυτόματα από το SIS ή από το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP. Από προεπιλογή, το όνομα της τάξης αντιγράφεται από τα πεδία «Όνομα μαθήματος» και «Αριθμός τάξης», τα οποία έχουν οριστεί στο SIS ή το SFTP. 

Διαγραφή τάξεων

Αν μια τάξη που χρησιμοποιείται για τις Εργασίες διαγραφεί από το SIS ή από το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP, θα μετατραπεί σε τάξη που δημιουργήθηκε με μη αυτόματο τρόπο στο Apple School Manager. Έτσι, οι καθηγητές μπορούν να διατηρήσουν ή να επαναχρησιμοποιήσουν το υπάρχον υλικό σε νέες τάξεις.

Αν χρησιμοποιήσετε το Apple School Manager για τη διαγραφή μιας τάξης που έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί με τις Εργασίες, θα διαγραφεί όλο το υλικό και τα δεδομένα.

Αν μια τάξη δεν εμφανίζεται στις Εργασίες

Αν δεν εμφανίζονται οι σωστές τάξεις στις Εργασίες, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι τάξεις εμφανίζονται στο Apple School Manager.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στο iPad. 
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με το σωστό Διαχειριζόμενο Apple ID.

Η εφαρμογή Εργασίες ονομάζεται «Classwork» στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: