Δημιουργία και επεξεργασία τάξεων για τις Εργασίες

Μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τάξεις για τις Εργασίες στο Apple School Manager ή μπορείτε να τις δημιουργείτε στις Εργασίες.

Το Apple School Manager δημιουργεί αυτόματα τάξεις, όταν συνδέεστε στο Σύστημα πληροφοριών μαθητών (SIS) ή ανεβάζετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το SFTP. Αυτές οι τάξεις εμφανίζονται αυτόματα στις Εργασίες. Για τις τάξεις που δεν βρίσκονται στο SIS ή στο περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP, όπως μια απογευματινή λέσχη, μπορείτε να δημιουργείτε με μη αυτόματο τρόπο τάξεις στο Apple School Manager ή στις Εργασίες.

Μάθετε ποιοι ρόλοι μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται τάξεις στο Apple School Manager

Οι διαχειριστές, οι προϊστάμενοι ιστότοπου, οι προϊστάμενοι ατόμων, οι προϊστάμενοι και οι καθηγητές μπορούν να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν τάξεις στο Apple School Manager.

Δημιουργία τάξης με μη αυτόματο τρόπο στο Apple School Manager

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τάξεις» που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης τάξης.
  Οθόνη προσθήκης τάξης
 4. Στο πεδίο «Όνομα τάξης», εισαγάγετε ένα όνομα για την τάξη. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στις Εργασίες για τους καθηγητές και τους μαθητές.
 5. Μπορείτε προαιρετικά να εισαγάγετε ψευδώνυμο, όνομα μαθήματος, αναγνωριστικό και αριθμό τάξης.
 6. Επιλέξτε μια τοποθεσία και, στη συνέχεια, προσθέστε καθηγητές και μαθητές.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Δημιουργία τάξης με μη αυτόματο τρόπο στις Εργασίες

 1. Στο iPad, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και συνδεθείτε στο iCloud με ένα διαχειριζόμενο Apple ID καθηγητή.
 2. Ανοίξτε τις Εργασίες.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη τάξης».
 4. Στο πεδίο «Όνομα τάξης», εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα τάξης για να μπορούν οι μαθητές και οι καθηγητές να αναγνωρίζουν την τάξη.
 5. Επιλέξτε μια τοποθεσία και, στη συνέχεια, προσθέστε καθηγητές και μαθητές.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Επεξεργασία τάξεων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα τάξης και τον κατάλογο ονομάτων τάξεων για τις τάξεις που δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο στο Apple School Manager ή στις Εργασίες.

Για τις τάξεις που δημιουργούνται αυτόματα από το SIS ή από το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα τάξης αλλά όχι τον κατάλογο ονομάτων τάξεων. Οι Εργασίες θα εμφανίζουν το όνομα τάξης που δημιουργείται από τα πεδία «Όνομα μαθήματος» και «Αριθμός τάξης» τα οποία έχουν οριστεί στο SIS ή στο περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP. Μπορείτε να προσθέσετε ένα Ψευδώνυμο τάξης στο Apple School Manager, το οποίο θα εμφανίζεται στις Εργασίες. Όταν επεξεργάζεστε το όνομα μιας τάξης στις Εργασίες, ενημερώνεται το Ψευδώνυμο της τάξης στο Apple School Manager.

Διαγραφή τάξεων

Αν μια τάξη που χρησιμοποιείται για τις Εργασίες διαγραφεί από το SIS ή από το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP, θα μετατραπεί σε τάξη που δημιουργήθηκε με μη αυτόματο τρόπο στο Apple School Manager. Έτσι, οι καθηγητές μπορούν να διατηρήσουν ή να επαναχρησιμοποιήσουν το υπάρχον υλικό σε νέες τάξεις.

Μπορείτε να διαγράψετε μη αυτόματες τάξεις στο Apple School Manager ή στις Εργασίες.

Αν διαγράψετε μια τάξη που έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί με τις Εργασίες, θα διαγραφεί όλο το Συνοδευτικό υλικό και τα δεδομένα.

Αν μια τάξη δεν εμφανίζεται στις Εργασίες

Αν δεν εμφανίζονται οι σωστές τάξεις στις Εργασίες, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι τάξεις εμφανίζονται στο Apple School Manager.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στο iPad. 
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με το σωστό Διαχειριζόμενο Apple ID.

Η εφαρμογή Εργασίες ονομάζεται «Classwork» στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: