Εγγραφή ήχου στο Pages, το Numbers και το Keynote για iOS

Εγγράψτε ήχο απευθείας σε έγγραφα του Pages, του Numbers ή του Keynote στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. 

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε ένα έγγραφο του Pages, του Numbers ή του Keynote και, στη συνέχεια, να κάνετε αναπαραγωγή της εγγραφής.Μπορείτε πάντα να επεξεργαστείτε την εγγραφή ή να αντικαταστήσετε μέρος ή το σύνολό της με μια νέα εγγραφή.

Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο με το ενσωματωμένο μικρόφωνο στη συσκευή σας iOS, ενσύρματα ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth ή ένα συμβατό μικρόφωνο.Κατά την εγγραφή , μπορείτε να κάνετε κύλιση, ζουμ και να δείτε διαφορετικές σελίδες, σλάιντ ή φύλλα. 

  1. Ενώ έχετε ανοικτό ένα έγγραφο, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή» , πατήστε το κουμπί «Μέσα» και, στη συνέχεια, πατήστε «Εγγραφή ήχου».
  2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».
  3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί «Διακοπή εγγραφής». Η νέα εγγραφή εμφανίζεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προεπισκόπηση εγγραφής

Για να κάνετε προεπισκόπηση, πατήστε το κουμπί «Προεπισκόπηση»

Για να κάνετε αναπαραγωγή από ένα συγκεκριμένο σημείο, σαρώστε αριστερά ή δεξιά στην εγγραφή για να τοποθετήσετε τη γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Προεπισκόπηση».

Επεξεργασία και αντικατάσταση μιας εγγραφής

Μετά την εγγραφή, μπορείτε να αντικαταστήστε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής, να περικόψετε τμήματα της εγγραφής ή να διαγράψετε μέρος το σύνολο της εγγραφής.

Για να επαναλάβετε την εγγραφή από ένα συγκεκριμένο σημείο, σαρώστε αριστερά ή δεξιά την εγγραφή για να τοποθετήσετε τη γραμμή και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».

Για να επαναλάβετε την εγγραφή μιας ενότητας, πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία», σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» για να εγγράψετε πάνω σε αυτήν την ενότητα.

Για να κάνετε περικοπή της εγγραφής, ώστε να γίνεται αναπαραγωγή μόνο του τμήματος που επιθυμείτε:

  1. Σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να κρατήσετε.
  2. Πατήστε το κουμπί «Περικοπή» για να καταργήσετε τα πάντα εκτός των λαβών.

Για να διαγράψετε μέρος ή σύνολο της εγγραφής, σύρετε τις λαβές για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Κάδος».

Προσθέστε την εγγραφή στο έγγραφό σας και κάντε αναπαραγωγή

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε «Εισαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία. Αυτό το εικονίδιο εικονίδιο «Εγγραφή», το οποίο αντιπροσωπεύει την εγγραφή, εμφανίζεται στη σελίδα.

Για να κάνετε αναπαραγωγή της εγγραφής, πατήστε το εικονίδιο «Εγγραφή» για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το εικονίδιο «Εγγραφή».

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την εγγραφή αφού την προσθέσετε σε μια σελίδα, πατήστε το εικονίδιο «Εγγραφή» για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή». Για να μετακινήσετε την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο «Εγγραφή» για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, σύρετέ τη στη σελίδα.

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε την εγγραφή σας ως αρχείο ήχου. Πατήστε το εικονίδιο «Εγγραφή» για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια πατήστε «Κοινή χρήση».

iPad ου εμφανίζει ένα εικονίδιο αρχείου ήχου σε ένα έγγραφο του Pages

Ημερομηνία δημοσίευσης: