Εγγραφή ήχου στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote για iOS και Mac

Εγγράψτε ήχο απευθείας σε έγγραφα των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac.

Εγγραφή ήχου σε μια συσκευή iOS

Εγγράψτε ήχο σε ένα έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote στο iPhone, το iPad ή το iPod touch και κατόπιν αναπαραγάγετε την εγγραφή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή.

Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο με το ενσωματωμένο μικρόφωνο στη συσκευή σας iOS, με ενσύρματα ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth ή με ένα συμβατό μικρόφωνο. Κατά την εγγραφή, μπορείτε να κάνετε κύλιση, ζουμ και να δείτε διαφορετικές σελίδες, σλάιντ ή φύλλα. 

 1. Ενώ έχετε ανοικτό ένα έγγραφο, πατήστε το κουμπί Εισαγωγής, πατήστε το κουμπί Πολυμέσων και, στη συνέχεια, πατήστε «Εγγραφή ήχου».
 2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί Εγγραφής.
 3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί Διακοπής εγγραφής. Η νέα εγγραφή εμφανίζεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Για να κάνετε προεπισκόπηση της εγγραφής, πατήστε το κουμπί Προεπισκόπησης. Για να κάνετε προεπισκόπηση από ένα συγκεκριμένο σημείο, σαρώστε αριστερά ή δεξιά στην εγγραφή για να τοποθετήσετε τη γραμμή και κατόπιν πατήστε το κουμπί Προεπισκόπησης.

Επεξεργασία και αντικατάσταση μιας εγγραφής

Μετά την εγγραφή, μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής, να περικόψετε τμήματα της εγγραφής ή να διαγράψετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής.

Για να επαναλάβετε την εγγραφή από ένα συγκεκριμένο σημείο, σαρώστε αριστερά ή δεξιά την εγγραφή για να τοποθετήσετε τη γραμμή και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Εγγραφής.

Για να επαναλάβετε την εγγραφή μιας ενότητας, πατήστε το κουμπί Επεξεργασίας, σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Εγγραφής για να εγγράψετε πάνω σε αυτήν την ενότητα.

Για να κάνετε περικοπή της εγγραφής, ώστε να γίνεται αναπαραγωγή μόνο του τμήματος που επιθυμείτε:

 1. Σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να κρατήσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί Περικοπής για να καταργήσετε τα πάντα εκτός των λαβών.

Για να διαγράψετε μέρος ή σύνολο της εγγραφής, σύρετε τις λαβές για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Κάδου.

Προσθήκη εγγραφής στο έγγραφό σας και αναπαραγωγή

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε «Εισαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία. Στη σελίδα, το σλάιντ ή το φύλλο θα εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο εικονίδιο Εγγραφής το οποίο συμβολίζει την εγγραφή.

Για να κάνετε αναπαραγωγή της εγγραφής, πατήστε το εικονίδιο Εγγραφής για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το εικονίδιο Εγγραφής.

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την εγγραφή αφού την προσθέσετε σε μια σελίδα, πατήστε το εικονίδιο Εγγραφής για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε «Αλλαγές» ή «Διαγραφή». Για να μετακινήσετε την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο Εγγραφής για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, σύρετέ τη στη σελίδα.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση της εγγραφής σας ως αρχείου ήχου. Πατήστε το εικονίδιο Εγγραφής για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε «Κοινή χρήση».


Εγγραφή ήχου σε Mac

Εγγράψτε ήχο σε ένα έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote στον Mac και κατόπιν αναπαραγάγετε την εγγραφή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή. 

Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο με το ενσωματωμένο μικρόφωνο στον Mac, με ενσύρματα ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth ή με ένα συμβατό μικρόφωνο. Κατά την εγγραφή, μπορείτε να κάνετε κύλιση, ζουμ και να δείτε διαφορετικές σελίδες, σλάιντ ή φύλλα. 

 1. Ενώ έχετε ένα έγγραφο, σλάιντ ή φύλλο ανοιχτό, κάντε κλικ στο κουμπί Πολυμέσων στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε «Εγγραφή ήχου».
 2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφής. Η νέα εγγραφή θα εμφανιστεί στο παράθυρο «Εγγραφή ήχου».
 3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπής εγγραφής.
 4. Για να προσθέσετε περιεχόμενο στην υπάρχουσα εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφής ξανά.
 5. Για να κάνετε προεπισκόπηση της εγγραφής, κάντε κλικ στην «Προεπισκόπηση».

Επεξεργασία και αντικατάσταση μιας εγγραφής

Μετά την εγγραφή, μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής, να περικόψετε τμήματα της εγγραφής ή να διαγράψετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής.

Για να επαναλάβετε την εγγραφή μιας ενότητας, κάντε κλικ στην «Επεξεργασία», σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Εγγραφής για να εγγράψετε πάνω σε αυτήν την ενότητα.

Μπορείτε να περικόψετε την εγγραφή, ώστε να γίνεται αναπαραγωγή μόνο του τμήματος που επιθυμείτε:

 1. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία», σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να διατηρήσετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπής για να καταργήσετε τα πάντα εκτός των λαβών.

Για να διαγράψετε μέρος ή σύνολο της εγγραφής, σύρετε τις λαβές για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κάδου.

Προσθήκη εγγραφής στο έγγραφό σας και αναπαραγωγή

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην «Εισαγωγή». Στη σελίδα, το σλάιντ ή το φύλλο θα εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο εικονίδιο Εγγραφής το οποίο συμβολίζει την εγγραφή.

Για να αναπαραγάγετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εγγραφής για να επιλέξετε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στο εικονίδιο Εγγραφής.

Για να μετακινήσετε την εγγραφή σε διαφορετική θέση στο έγγραφο, σύρετε το εικονίδιο Εγγραφής

Για να διαγράψετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εγγραφής και κατόπιν, πατήστε «Διαγραφή».

Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση της εγγραφής σας ως αρχείου ήχου. Κάντε κλικ πατώντας Control στο εικονίδιο Εγγραφής, για να επιλέξετε την εγγραφή, επιλέξτε «Κοινή χρήση εγγραφής» και κατόπιν επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της εγγραφής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: