Περιορισμός πρόσβασης σε επαφές στις διαχειριζόμενες συσκευές

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM), για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις επαφές.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων.

Χρησιμοποιήστε την MDM, για να ελέγξετε αν οι μη διαχειριζόμενες εφαρμογές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επαφές που σχετίζονται με διαχειριζόμενες πηγές. Οι γενικοί περιορισμοί που ισχύουν για τις επαφές είναι οι εξής:

  • Τα έγγραφα από διαχειριζόμενες πηγές εμφανίζονται σε μη διαχειριζόμενους προορισμούς
  • Τα έγγραφα από μη διαχειριζόμενες πηγές εμφανίζονται σε διαχειριζόμενους προορισμούς

Οι περιορισμοί αυτοί εμποδίζουν τις μη διαχειριζόμενες εφαρμογές από το να έχουν πρόσβαση σε επαφές από διαχειριζόμενους λογαριασμούς και εμποδίζουν τις διαχειριζόμενες εφαρμογές από το να αποθηκεύουν επαφές στην τοπική εφαρμογή Επαφές.

Η MDM μπορεί να κάνει εξαιρέσεις από αυτούς τους κανόνες για επαφές που χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Επιτρέπεται σε μη διαχειριζόμενες εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε διαχειριζόμενες επαφές
  • Επιτρέπεται σε διαχειριζόμενες εφαρμογές να αποθηκεύουν επαφές στην τοπική εφαρμογή Επαφές

Μη διαχειριζόμενοι προορισμοί

  • Μη διαχειριζόμενες εφαρμογές
  • Μη διαχειριζόμενες επαφές και μη διαχειριζόμενοι λογαριασμοί email
  • Τοπική αποθήκευση, όπως επαφές και σημειώσεις «Στο iPhone μου»

Διαχειριζόμενες πηγές

  • Διαχειριζόμενες εφαρμογές
  • Διαχειριζόμενοι λογαριασμοί

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους περιορισμούς για iOS και iPadOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: