Απαιτήσεις συστήματος AirPlay

Μάθετε ποιες συσκευές είναι συμβατές με το AirPlay και το AirPlay 2.

Σχετικά με το AirPlay και το AirPlay 2

Το AirPlay σάς επιτρέπει να μεταδίδετε ήχο από μια συσκευή Apple σε ένα ηχείο συμβατό με το AirPlay. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay για τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής και τον κατοπτρισμό της οθόνης της συσκευής iOS ή του Mac σε ένα Apple TV.

Το AirPlay 2 παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής σε πολλά ηχεία και χρήσης του Siri για τον έλεγχο της αναπαραγωγής. Για να χρησιμοποιήσετε το AirPlay 2, ενημερώστε τις συσκευές σας στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και προσθέστε ηχεία συμβατά με το AirPlay 2 στην εφαρμογή «Οικία» στη συσκευή σας iOS

Βρείτε ηχεία συμβατά με το AirPlay 2.

Απαιτήσεις συστήματος AirPlay

Οι παρακάτω συσκευές υποστηρίζουν τη μετάδοση περιεχομένου με το AirPlay. Μάθετε τι να κάνετε αν η συσκευή σας πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay.

Συσκευές από τις οποίες μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο

  • iPhone, iPad ή iPod touch
  • Mac 
  • iTunes σε Mac ή PC
  • Apple TV 4K ή Apple TV (4ης γενιάς)

Συσκευές στις οποίες μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο

  • HomePod
  • Apple TV 4K, Apple TV (4ης γενιάς) και Apple TV (2ης ή 3ης γενιάς)
  • Ηχεία που έχουν συνδεθεί στη θύρα εξόδου ήχου στο AirPort Express
  • Ηχεία με την ένδειξη «Works with Apple AirPlay» (Συμβατό με το Apple AirPlay) στη συσκευασία

Απαιτήσεις συστήματος AirPlay 2

Οι παρακάτω συσκευές υποστηρίζουν τη μετάδοση ήχου με το AirPlay 2. Μάθετε τι να κάνετε αν η συσκευή σας πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay.

Συσκευές από τις οποίες μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο

Συσκευές στις οποίες μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο

Για να χρησιμοποιήσετε το AirPlay 2, προσθέστε τα συμβατά με το AirPlay 2 ηχεία σας στην εφαρμογή Οικία της συσκευής iOS.

*Ορισμένα ηχεία τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να απαιτούν ενημέρωση υλικολογισμικού για την υποστήριξη της μετάδοσης περιεχομένου μέσω AirPlay 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή για να μάθετε περισσότερα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: