Πώς να εγγράψετε την οθόνη στο Mac σας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο ολόκληρης της οθόνης ή μόνο ενός επιλεγμένου τμήματός της.

Χρήση της γραμμής εργαλείων στιγμιότυπων οθόνης

Για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων στιγμιότυπων οθόνης, πατήστε ταυτόχρονα τα ακόλουθα τρία πλήκτρα: Shift, Command και 5. Θα εμφανιστούν χειριστήρια οθόνης για την εγγραφή ολόκληρης της οθόνης, την εγγραφή ενός επιλεγμένου τμήματος της οθόνης ή τη λήψη μιας στατικής εικόνας της οθόνης σας:

Εγγραφή ολόκληρης της οθόνης

 1. Κάντε κλικ στο το κουμπί Εγγραφής ολόκληρης της οθόνης στα χειριστήρια της οθόνης. Ο δείκτης σας θα μετατραπεί σε μια κάμερα .
 2. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή αυτής της οθόνης ή κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή» στα χειριστήρια της οθόνης.
 3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο το κουμπί Διακοπή εγγραφής στη γραμμή μενού. Ή πατήστε τα πλήκτρα Command-Control-Esc (Escape).
 4. Χρησιμοποιήστε τη μικρογραφία για περικοπή, κοινή χρήση, αποθήκευση ή άλλες ενέργειες.

Εγγραφή ενός επιλεγμένου τμήματος της οθόνης

 1. Κάντε κλικ στο το κουμπί Εγγραφής επιλεγμένου τμήματος στα χειριστήρια της οθόνης. 
 2. Σύρετε για να επιλέξετε μια περιοχή της οθόνης για εγγραφή. Για να μετακινήσετε ολόκληρη την επιλογή, σύρετε μέσα από την επιλογή.
 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή» στα χειριστήρια της οθόνης.
 4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο το κουμπί Διακοπή εγγραφής στη γραμμή μενού. Ή πατήστε τα πλήκτρα Command-Control-Esc (Escape).
 5. Χρησιμοποιήστε τη μικρογραφία για περικοπή, κοινή χρήση, αποθήκευση ή άλλες ενέργειες.  

Περικοπή, κοινή χρήση και αποθήκευση

Αφού σταματήσετε την εγγραφή, θα εμφανιστεί για λίγο μια μικρογραφία του βίντεο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας.

 • Μην κάνετε τίποτα ή σαρώστε τη μικρογραφία προς τα δεξιά και η εγγραφή θα αποθηκευτεί αυτόματα. 
 • Κάντε κλικ στη μικρογραφία για να ανοίξετε την εγγραφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στο το κουμπί Περικοπής για να περικόψετε την εγγραφή ή να κάνετε κλικ στο το κουμπί Κοινή χρήσης για να κάνετε κοινή χρήση της.  
 • Σύρετε τη μικρογραφία για να μετακινήσετε την εγγραφή σε άλλη θέση, όπως σε ένα έγγραφο, ένα email, ένα παράθυρο του Finder ή στον Κάδο. 
 • Κάντε κλικ πατώντας Control στη μικρογραφία για περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης, να ανοίξετε την εγγραφή σε μια εφαρμογή ή να διαγράψετε την εγγραφή χωρίς να την αποθηκεύσετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων

Κάντε κλικ στις «Επιλογές» στα χειριστήρια της οθόνης, για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις:

 • Αποθήκευση σε: Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται αυτόματα οι εγγραφές σας, όπως στο γραφείο εργασίας, στα Έγγραφα ή στο Πρόχειρο.
 • Χρονοδιακόπτης: Επιλέξτε πότε θα ξεκινήσετε την εγγραφή: αμέσως, σε 5 δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα αφού κάνετε κλικ για εγγραφή.
 • Μικρόφωνο: Για να εγγράψετε τη φωνή σας ή άλλον ήχο μαζί με την εγγραφή σας, επιλέξτε ένα μικρόφωνο.
 • Εμφάνιση αιωρούμενης μικρογραφίας: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται η μικρογραφία
 • Απομνημόνευση πιο πρόσφατης επιλογής: Επιλέξτε αν θα προεπιλέγονται οι επιλογές που κάνατε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε αυτό το εργαλείο.
 • Εμφάνιση κλικ ποντικιού: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ένας μαύρος κύκλος γύρω από τον δείκτη σας όταν κάνετε κλικ στην εγγραφή.

Χρήση του QuickTime Player

 1. Ανοίξτε το QuickTime Player από τον φάκελο «Εφαρμογές» και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο > Νέα εγγραφή οθόνης από τη γραμμή μενού. Στη συνέχεια, θα δείτε είτε τα χειριστήρια οθόνης που περιγράφονται παραπάνω είτε το παράθυρο «Εγγραφή οθόνης» που περιγράφεται παρακάτω. 
 2. Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο το κουμπί Εγγραφής για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής:
  • Για να εγγράψετε τη φωνή σας ή άλλον ήχο με την εγγραφή οθόνης, επιλέξτε ένα μικρόφωνο. Για να παρακολουθήσετε αυτόν τον ήχο κατά την εγγραφή, προσαρμόστε το ρυθμιστικό έντασης. Αν υπάρχει ηχητική ανάδραση, μειώστε την ένταση ή χρησιμοποιήστε ακουστικά με μικρόφωνο.
  • Για να εμφανίζεται ένας μαύρος κύκλος γύρω από τον δείκτη σας όταν κάνετε κλικ, επιλέξτε «Εμφάνιση κλικ ποντικιού στην εγγραφή».
 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο το κουμπί Εγγραφής και στη συνέχεια κάντε μία από αυτές τις ενέργειες:
  • Κάντε κλικ οπουδήποτε στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή ολόκληρης της οθόνης.
  • Ή σύρετε για να επιλέξετε μια περιοχή για εγγραφή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην «Έναρξη εγγραφής» εντός αυτής της περιοχής.
 4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο το κουμπί Διακοπής στη γραμμή μενού ή πατήστε τα πλήκτρα Command-Control-Esc (Escape).
 5. Αφού σταματήσετε την εγγραφή, το QuickTime Player θα ανοίξει αυτόματα την εγγραφή. Τώρα μπορείτε να αναπαραγάγετε, να επεξεργαστείτε ή να κάνετε κοινή χρήση της εγγραφής.

Μάθετε περισσότερα

 • Η γραμμή εργαλείων στιγμιότυπων οθόνης είναι διαθέσιμη στο macOS Mojave ή νεότερη έκδοση.
 • Κατά την αυτόματη αποθήκευση της εγγραφής σας, το Mac χρησιμοποιεί το όνομα «Εγγραφή οθόνης ημερομηνία στις ώρα.mov».
 • Για να ακυρώσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο Esc πριν κάνετε κλικ για εγγραφή.
 • Μπορείτε να ανοίξετε εγγραφές οθόνης με το QuickTime Player, το iMovie και άλλες εφαρμογές που μπορούν να επεξεργαστούν ή να προβάλουν βίντεο.
 • Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην σας επιτρέπουν να εγγράψετε τα παράθυρά τους.
 • Μάθετε πώς μπορείτε να εγγράψετε την οθόνη σε iPhone, iPad ή iPod touch.
Ημερομηνία δημοσίευσης: