Αν το Safari σάς προειδοποιήσει ότι ένας ιστότοπος δεν είναι ασφαλής

Στο iOS 11.3 και το macOS 10.13.4 ή σε νεότερες εκδόσεις, το Safari εμφανίζει την προειδοποίηση «Μη ασφαλής ιστότοπος», αν ο ιστότοπος που επισκέπτεστε δεν είναι ασφαλής. 

Όταν επισκέπτεστε έναν κρυπτογραφημένο ιστότοπο, το Safari ελέγχει το πιστοποιητικό του ιστοτόπου και σας προειδοποιεί, αν το πιστοποιητικό έχει λήξει ή είναι παράνομο. Τώρα, με το iOS 11.3 και το macOS 10.13.4, το Safari ελέγχει επίσης αν ένας ιστότοπος που σας ζητά να εισαγάγετε το συνθηματικό ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν είναι ασφαλής, επειδή δεν είναι κρυπτογραφημένος.

Αν το Safari εντοπίσει ότι ο ιστότοπος δεν είναι ασφαλής, μην εισαγάγετε τα στοιχεία σας.

 

Αν ένας μη κρυπτογραφημένος ιστότοπος ζητήσει το συνθηματικό ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, το Safari σάς προειδοποιεί ότι η σελίδα στην οποία βρίσκεστε δεν είναι ασφαλής.

Αν πατήσετε ή κάνετε κλικ στη φόρμα, για να συνδεθείτε ή να εισαγάγετε πληροφορίες, θα εμφανιστεί μια πιο διακριτή προειδοποίηση στο πεδίο Έξυπνη αναζήτηση.

Ποτέ μην παρέχετε το συνθηματικό ή τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας σε ιστοτόπους με αυτήν την προειδοποίηση. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με τον κάτοχο ή τον διαχειριστή του ιστοτόπου και ενημερώστε τους ότι ο ιστότοπός τους δεν είναι ασφαλής. 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: