Διαγραφή email από το iPhone, το iPad και το iPod touch

Με απλές χειρονομίες μπορείτε να αποκτήσετε τον έλεγχο των εισερχόμενών σας και να διαγράψετε ένα ή πολλά email ταυτόχρονα.

Διαγραφή email

Για να διαγράψετε ένα μόνο email ή πολλά email:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail και μεταβείτε στα Εισερχόμενα.
  2. Πατήστε «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε «Επιλογή όλων». Ή επιλέξετε μεμονωμένα τα email που θέλετε να διαγράψετε.
  3. Πατήστε «Στον Κάδο» ή «Αρχειοθέτηση».

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα αριστερά πάνω σε ένα email που θέλετε να διαγράψετε. Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός email, κουνήστε τη συσκευή σας και πατήστε την επιλογή «Αναίρεση».

Ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού email που διαθέτετε, ενδέχεται να εμφανιστεί η επιλογή «Αρχειοθέτηση» αντί για την επιλογή «Στον Κάδο», όταν επιχειρήσετε να διαγράψετε email. Για να αλλάξετε την επιλογή, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συμπεριφοράς της θυρίδας.

Επεξεργασία ρυθμίσεων θυρίδας

Για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό email σας στο iCloud, ο οποίος τελειώνει σε icloud.com, me.com ή mac.com, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί.
  2. Πατήστε τον λογαριασμό email στο iCloud που θέλετε να διαχειριστείτε.
  3. Πατήστε «iCloud» και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Mail».
  4. Πατήστε «Προηγμένα».

Αν έχετε έναν άλλον τύπο λογαριασμού email:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί.
  2. Πατήστε τον λογαριασμό email που θέλετε να διαχειριστείτε.
  3. Πατήστε «Λογαριασμός» και, στη συνέχεια, «Προηγμένα».

Από εδώ, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα διαγράφετε ή θα αρχειοθετείτε μηνύματα. Όταν κάνετε σάρωση προς τα αριστερά πάνω σε ένα μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε, θα εμφανιστεί η επιλογή «Αρχειοθέτηση» ή «Στον Κάδο» ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμισή σας. Ανάλογα με τον πάροχο email, μπορεί επίσης να έχετε την επιλογή να αφαιρείτε email αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα email σας

Ημερομηνία δημοσίευσης: