Σχεδίαση στο Numbers και το Keynote σε iPad, iPhone ή iPod touch

Σχεδιάστε απευθείας στα υπολογιστικά φύλλα και στις παρουσιάσεις σας με Apple Pencil στις υποστηριζόμενες συσκευές ή με το δάχτυλό σας.

Προσθήκη σχεδίου

 1. Για να σχεδιάσετε με Apple Pencil, σχεδιάστε οπουδήποτε στο φύλλο ή το σλάιντ. Για να σχεδιάσετε με το δάχτυλό σας ή διαφορετικά, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil, πατήστε Προσθήκη νέου κουμπιού > Κουμπί πολυμέσων > Κουμπί σχεδίασης Σχεδίαση και, στη συνέχεια, σχεδιάστε οπουδήποτε.
 2. Για εναλλαγή των εργαλείων σχεδίασης, πατήστε ένα εργαλείο στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία για διαφορετικά εφέ ή λειτουργίες:
  • Για να σχεδιάσετε ένα νέο, γεμισμένο σχήμα, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και, στη συνέχεια, αρχίστε να σχεδιάζετε. Για να γεμίσετε μια περιοχή, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και, στη συνέχεια, πατήστε την περιοχή που θέλετε να γεμίσετε.
  • Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμας και, στη συνέχεια, σύρετε πάνω στο σχέδιο.
  • Για να επεξεργαστείτε τμήματα ενός σχεδίου, πατήστε το εργαλείο επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό χρώμα, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και επιλέξτε ένα χρώμα. Σαρώστε προς τα αριστερά, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς ένα χρώμα.
 4. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό μέγεθος και αδιαφάνεια πινελιάς, πατήστε το εργαλείο δύο φορές, πατήστε ένα μέγεθος πινελιάς, έπειτα πατήστε ένα νέο μέγεθος πινελιάς ή σύρετε ένα ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια.
 5. Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια, πατήστε το κουμπί αναίρεσης
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση του σχεδίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος και να μετακινήσετε το σχέδιο αφού το προσθέσετε:

 • Για αλλαγή μεγέθους του σχεδίου, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές του πλαισίου.
 • Για να μετακινήσετε το σχέδιο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.

Επεξεργασία τμημάτων σχεδίου

 1. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία σχεδίου» από το αναδυόμενο μενού.
 2. Πατήστε το εργαλείο επιλογής στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται μια περιγράμμιση γύρω από την επιλογή.
 3. Πατήστε μια επιλογή στο αναδυόμενο μενού:
  • Για αλλαγή μεγέθους μιας επιλογής, πατήστε «Αλλαγή μεγέθους» και σύρετε τις λαβές του πλαισίου γύρω από την επιλογή.
  • Για να μετατρέψετε ένα σχέδιο σε δύο σχέδια, πατήστε «Διαχωρισμός» στο αναδυόμενο μενού.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και δημιουργία διπλότυπου μιας επιλογής.

Κίνηση σχεδίου στο Keynote

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ ανάπτυξης «Σχεδίαση γραμμής», για να σχεδιάσετε προς τα μέσα ή προς τα έξω στην εικόνα, όταν το σλάιντ εμφανίζεται στην παρουσίασή σας.

 1. Επιλέξτε το σλάιντ με το σχέδιο και έπειτα πατήστε το σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 2. Πατήστε πάλι το σχέδιο και, στη συνέχεια, πατήστε «Κίνηση» από το αναδυόμενο μενού.
 3. Για να σχεδιάσετε την εικόνα προς τα μέσα, επιλέξτε «Μέσα». Για να σχεδιάσετε την εικόνα προς τα έξω, επιλέξτε «Έξω». 
 4. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε «Σχεδίαση γραμμής» και, στη συνέχεια, πατήστε «Αναπαραγωγή» για προεπισκόπηση της κίνησης.
 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil, για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο έγγραφό σας και να επιλέξετε αντικείμενα. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [όνομα εφαρμογής] και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil».

Για να προσθέσετε ένα σχέδιο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil», πατήστε Προσθήκη νέου κουμπιού > Κουμπί πολυμέσων και έπειτα «Σχεδίαση».

Ημερομηνία δημοσίευσης: