Σχεδίαση και χρήση του Σκαριφήματος στις εφαρμογές Numbers και Keynote

Σχεδιάστε και χρησιμοποιήστε το Σκαρίφημα για να μετατρέψετε ένα χειρόγραφο σε κείμενο με ένα Apple Pencil στο iPad. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε με το δάκτυλό σας στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil για επιλογή αντικειμένων και κύλιση στο υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας.

Μετατροπή του χειρογράφου σε κείμενο με το Σκαρίφημα

Με το Σκαρίφημα, μπορείτε να μετατρέψετε το χειρόγραφο σε κείμενο με ένα Apple Pencil σε ένα υποστηριζόμενο iPad.* Όταν ζευγοποιείτε ένα Apple Pencil με ένα iPad, το Σκαρίφημα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση «Σκαρίφημα» ή για να την απενεργοποιήσετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Apple Pencil στο iPad.

 1. Σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση, πατήστε το Pencil στο σημείο στο οποίο θέλετε να γράψετε στη διαφάνεια ή το υπολογιστικό φύλλο. Ή πατήστε σε ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα ή ένα κελί πίνακα.
 2. Πατήστε το εργαλείο Σκαρίφημα στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια ξεκινήστε να γράφετε.

Καθώς γράφετε με το Apple Pencil, μπορείτε επίσης να διαγράψετε λέξεις, να εισαγάγετε κείμενο και πολλά άλλα:

 • Για να διαγράψετε μια λέξη, σβήστε την κάνοντας μολυβιές.
 • Για να εισαγάγετε κείμενο μεταξύ λέξεων, πατήστε παρατεταμένα σε μια περιοχή κειμένου και στη συνέχεια ξεκινήστε να γράφετε όταν ανοίξει ένας κενός χώρος.
 • Για να ενώσετε ή να διαχωρίσετε χαρακτήρες, σχεδιάστε μια κατακόρυφη γραμμή μεταξύ τους.
 • Για να επιλέξετε κείμενο, κυκλώστε το ή τραβήξτε μια γραμμή πάνω σε αυτό. Σύρετε τις λαβές επιλογής για να αλλάξετε την επιλογή.

Η γραμμή εργαλείων διαθέτει επίσης κουμπιά για τη μορφοποίηση και τη στοίχιση του κειμένου.

* Μπορείτε να αλλάξετε σε μια άλλη υποστηριζόμενη γλώσσα στη γραμμή εργαλείων αν έχετε προσθέσει το πληκτρολόγιο για τη γλώσσα στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγια. Ελέγξτε για να μάθετε ποιες γλώσσες και περιοχές υποστηρίζει το Σκαρίφημα.


Προσθήκη σχεδίου

 1. Για να σχεδιάσετε με το Apple Pencil, πατήστε με αυτό στη σελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε το δάκτυλό σας ή αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή» , πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα»  και στη συνέχεια πατήστε «Σχεδίαση».
 2. Πατήστε ένα από τα τέσσερα εργαλεία σχεδίασης στο κάτω μέρος της οθόνης: το στιλό, το μολύβι, την κηρομπογιά ή το εργαλείο πλήρωσης.
 3. Για να σχεδιάσετε με διαφορετικό μέγεθος και αδιαφάνεια γραμμής, πατήστε ένα από τα εργαλεία σχεδίασης δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε ένα νέο μέγεθος γραμμής. Ή σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια.
 4. Μπορείτε να σχεδιάσετε με διαφορετικό χρώμα:
  • Για iPhone, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και στη συνέχεια επιλέξτε ένα προκαθορισμένο χρώμα στο κάτω μέρος της οθόνης «Χρώματα». Ή χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να αναμίξετε τα δικά σας χρώματα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  για να αποθηκεύσετε το χρώμα ως αγαπημένο.
  • Στο iPadOS 14 και νεότερες εκδόσεις, πατήστε ένα προκαθορισμένο χρώμα ή πατήστε τον τροχό χρώματος για να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να αναμίξετε το δικό σας χρώμα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  για να αποθηκεύσετε το χρώμα ως αγαπημένο. Για να καταργήσετε ένα αγαπημένο, αγγίξτε παρατεταμένα την κουκκίδα χρώματός του και στη συνέχεια πατήστε «Διαγραφή». 
  • Στο iPadOS 13, πατήστε σταθερά το χρώμα και στη συνέχεια είτε πατήστε ένα χρώμα στο πλέγμα είτε σαρώστε προς τα αριστερά και δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο χρώμα.
 5. Για διαγραφή, πατήστε τη γόμα και στη συνέχεια πατήστε τη ξανά για να επιλέξετε μία από τις γόμες:
  • Για να διαγράψετε pixel, πατήστε τη Γόμα pixel και στη συνέχεια πατήστε ή σύρετε πάνω στο σχέδιο.
  • Για να διαγράψετε μια ολόκληρη γραμμή, πατήστε τη Γόμα αντικειμένων και στη συνέχεια πατήστε τη γραμμή ή το γέμισμα του αντικειμένου που θέλετε να διαγράψετε.
 6. Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια, πατήστε το κουμπί «Αναίρεση» 
 7. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Για να συνεχίσετε να σχεδιάζετε με το Apple Pencil, ξεκινήστε απλώς να σχεδιάζετε στη σελίδα.

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση του σχεδίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος και να μετακινήσετε το σχέδιο αφού το προσθέσετε:

 • Για αλλαγή μεγέθους του σχεδίου, πατήστε το σχέδιο με το δάκτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές του πλαισίου.
 • Για να μετακινήσετε το σχέδιο, πατήστε το σχέδιο με το δάκτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.


Επεξεργασία τμημάτων σχεδίου

 1. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το σχέδιο με το δάκτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία σχεδίου» από το αναδυόμενο μενού.
 2. Πατήστε το εργαλείο επιλογής στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται ένα περίγραμμα γύρω από την επιλογή.
 3. Πατήστε μια επιλογή στο αναδυόμενο μενού:
  • Για αλλαγή μεγέθους μιας επιλογής, πατήστε «Αλλαγή μεγέθους» και στη συνέχεια σύρετε τις λαβές του πλαισίου γύρω από την επιλογή.
  • Για να μετατρέψετε ένα σχέδιο σε δύο σχέδια, πατήστε «Διαχωρισμός» στο αναδυόμενο μενού.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και δημιουργία διπλότυπου μιας επιλογής.


Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε σχέδια στις εφαρμογές Keynote και Numbers.

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο στο Keynote

Στο Keynote σε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο, για να φαίνεται σαν να σχεδιάζεται (χρησιμοποιώντας το εφέ εισόδου) ή να διαγράφεται (χρησιμοποιώντας το εφέ εξόδου) εκείνη τη στιγμή:

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια με το σχέδιο και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 2. Πατήστε πάλι το σχέδιο και στη συνέχεια πατήστε «Προσθήκη κίνησης» από το αναδυόμενο μενού.
 3. Επιλέξτε «Είσοδος» ή «Έξοδος». 
 4. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε «Σχεδίαση γραμμής» και στη συνέχεια πατήστε «Αναπαραγωγή» για προεπισκόπηση της κίνησης.
 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Σε Mac, μπορείτε να δώσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που προσθέσατε σε μια παρουσίαση στο Keynote σε iPhone ή iPad.

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο στο Numbers

Στο Numbers σε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο, ώστε να φαίνεται σαν να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή:

 1. Εάν βρίσκεστε στη λειτουργία σχεδίασης, πατήστε «Τέλος». Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 2. Πατήστε πάνω στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και μετά πατήστε «Σχεδίαση».
 4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και κατόπιν προσαρμόστε τις υπόλοιπες επιλογές, όπως τη διάρκεια.
 5. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, πατήστε «Αναπαραγωγή» ή «Αναπαραγωγή σχεδίου».

Σε Mac, μπορείτε να δώσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που προσθέσατε σε ένα υπολογιστικό φύλλο στο Numbers σε iPhone ή iPad.


Κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου

Στις εφαρμογές Numbers και Keynote, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο ως αρχείο εικόνας (.png). Στο Numbers, εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε το σχέδιο ως αρχείο ταινίας (.m4v).

 1. Πατήστε πάνω στο σχέδιο για να το επιλέξετε και μετά επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο στο Numbers, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 2. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα ή την ταινία, δηλαδή μέσω Mail, Μηνυμάτων ή άλλης υπηρεσίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Αποθήκευση εικόνας» (ή «Αποθήκευση βίντεο» για σχέδια στα οποία έχει προστεθεί κίνηση στο Numbers), για να αποθηκεύσετε το υλικό στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Σε Mac, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο που προστέθηκε σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή σε μια παρουσίαση στο Numbers ή στο Keynote σε iPhone ή iPad.

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο ή στην παρουσίαση με το σχέδιο, κάντε κλικ πάνω στο σχέδιο έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control.
 2. Επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 3. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα ή την ταινία, δηλαδή μέσω Mail, Μηνυμάτων ή άλλης υπηρεσίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Προσθήκη στις Φωτογραφίες», για να αποθηκεύσετε την εικόνα σας (ή την ταινία σας για σχέδια στα οποία έχετε προσθέσει κίνηση στο Numbers) στην εφαρμογή Φωτογραφίες.


Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil από προεπιλογή, για να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το Numbers ή το Keynote ώστε να χρησιμοποιούν το Apple Pencil για την επιλογή αντικειμένων και την κύλιση στα έγγραφά σας:*

 1. Στο Numbers ή το Keynote, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε το Apple Pencil και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Αν το Apple Pencil υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή». Με το Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή, απλώς πατήστε δύο φορές το κάτω τμήμα του Apple Pencil για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Για να προσθέσετε ένα σχέδιο σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση αν είναι ενεργοποιημένη η Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή» , πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα»  και κατόπιν πατήστε «Σχεδίαση».

* Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote διαθέτουν η καθεμία ξεχωριστή ρύθμιση για την Επιλογή και κύλιση. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε την Επιλογή και κύλιση στο Pages, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία στην εφαρμογή Keynote ή Numbers.


Ημερομηνία δημοσίευσης: