Σχεδίαση στο Numbers και το Keynote σε iPad, iPhone ή iPod touch

Σχεδιάστε απευθείας στα υπολογιστικά φύλλα και στις παρουσιάσεις σας με το Apple Pencil στις υποστηριζόμενες συσκευές ή με το δάχτυλό σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil για να επιλέξετε αντικείμενα και να πραγματοποιήσετε κύλιση στο υπολογιστικό φύλλο ή στην παρουσίασή σας αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Προσθήκη σχεδίου

 1. Για να σχεδιάσετε με Apple Pencil, σχεδιάστε οπουδήποτε στο φύλλο ή το σλάιντ. Για να σχεδιάσετε με το δάχτυλό σας ή αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή» , πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα» , πατήστε «Σχεδίαση» και στη συνέχεια σχεδιάστε οπουδήποτε.
 2. Για εναλλαγή των εργαλείων σχεδίασης, πατήστε ένα εργαλείο στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία για διαφορετικά εφέ ή λειτουργίες:
  • Για να σχεδιάσετε ένα νέο, γεμισμένο σχήμα, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος  και στη συνέχεια ξεκινήστε να σχεδιάζετε. Για να γεμίσετε μια περιοχή, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και, στη συνέχεια, πατήστε την περιοχή που θέλετε να γεμίσετε.
  • Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμας και, στη συνέχεια, σύρετε πάνω στο σχέδιο.
  • Για να επεξεργαστείτε τμήματα ενός σχεδίου, πατήστε το εργαλείο επιλογής  και στη συνέχεια πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό χρώμα, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και κατόπιν επιλέξτε ένα χρώμα. Σαρώστε προς τα αριστερά, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς ένα χρώμα.
 4. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό μέγεθος και αδιαφάνεια πινελιάς, πατήστε το εργαλείο δύο φορές, πατήστε ένα μέγεθος πινελιάς, έπειτα πατήστε ένα νέο μέγεθος πινελιάς ή σύρετε ένα ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια.
 5. Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια, πατήστε το κουμπί «Αναίρεση» 
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση του σχεδίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος και να μετακινήσετε το σχέδιο αφού το προσθέσετε:

 • Για αλλαγή μεγέθους του σχεδίου, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές του πλαισίου.
 • Για να μετακινήσετε το σχέδιο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.


Επεξεργασία τμημάτων σχεδίου

 1. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία σχεδίου» από το αναδυόμενο μενού.
 2. Πατήστε το εργαλείο επιλογής στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται ένα περίγραμμα γύρω από την επιλογή.
 3. Πατήστε μια επιλογή στο αναδυόμενο μενού:
  • Για αλλαγή μεγέθους μιας επιλογής, πατήστε «Αλλαγή μεγέθους» και στη συνέχεια σύρετε τις λαβές του πλαισίου γύρω από την επιλογή.
  • Για να μετατρέψετε ένα σχέδιο σε δύο σχέδια, πατήστε «Διαχωρισμός» στο αναδυόμενο μενού.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και δημιουργία διπλότυπου μιας επιλογής.


Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε σχέδια στις εφαρμογές Keynote και Numbers.

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο στο Keynote

Σε μια παρουσίαση Keynote, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο, ώστε να φαίνεται σαν να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή (με το εφέ εισόδου) ή να σβήνεται (με το εφέ εξόδου).

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο στο Keynote σε iPhone, iPad η iPod touch:

 1. Επιλέξετε το σλάιντ με το σχέδιο και κατόπιν μετά πατήστε ή κάντε κλικ στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 2. Πατήστε πάλι το σχέδιο και στη συνέχεια πατήστε «Προσθήκη κίνησης» από το αναδυόμενο μενού.
 3. Επιλέξτε «Είσοδος» ή «Έξοδος». 
 4. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε «Σχεδίαση γραμμής» και στη συνέχεια πατήστε «Αναπαραγωγή» για προεπισκόπηση της κίνησης.
 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Σε Mac, μπορείτε να δώσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που προσθέσατε σε μια παρουσίαση στο Keynote σε iPhone ή iPad.

 1. Στο σλάιντ με το σχέδιο, επιλέξτε το σχέδιο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη κίνησης»  και κατόπιν επιλέξτε «Είσοδος» ή «Έξοδος».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη εφέ», επιλέξτε «Σχεδίαση γραμμής» από το μενού και μετά προσαρμόστε τις υπόλοιπες επιλογές, όπως τη διάρκεια.
 4. Επιλέξτε «Προεπισκόπηση», για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης. 

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο στο Numbers

Στο Numbers, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο, ώστε να φαίνεται σαν να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή.

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο στο Numbers σε iPhone, iPad η iPod touch:

 1. Εάν βρίσκεστε στη λειτουργία σχεδίασης, πατήστε «Τέλος». Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 2. Πατήστε πάνω στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και μετά πατήστε «Σχεδίαση».
 4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και κατόπιν προσαρμόστε τις υπόλοιπες επιλογές, όπως τη διάρκεια.
 5. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, πατήστε «Αναπαραγωγή» ή «Αναπαραγωγή σχεδίου».

Σε Mac, μπορείτε να δώσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που προσθέσατε σε ένα υπολογιστικό φύλλο στο Numbers σε iPhone ή iPad:

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο του Numbers με το σχέδιο, επιλέξτε το σχέδιο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , επιλέξτε «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και κατόπιν προσαρμόστε άλλες επιλογές, όπως τη διάρκεια.
 3. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, κάντε κλικ στην «Αναπαραγωγή» στην πλαϊνή στήλη «Μορφή» ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αναπαραγωγή σχεδίου» στη σελίδα.


Κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου

Στις εφαρμογές Numbers και Keynote, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο ως αρχείο εικόνας (.png). Στο Numbers, εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε το σχέδιο ως αρχείο ταινίας (.m4v).

 1. Πατήστε πάνω στο σχέδιο για να το επιλέξετε και μετά επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο στο Numbers, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 2. Διαλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα ή το βίντεο, δηλαδή μέσω Mail, Μηνυμάτων ή άλλης υπηρεσίας.  Εναλλακτικά, επιλέξτε «Αποθήκευση εικόνας» (ή «Αποθήκευση βίντεο» για σχέδια στα οποία έχει προστεθεί κίνηση στο Numbers), για να αποθηκεύσετε το υλικό στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Σε Mac, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο που προστέθηκε σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή σε μια παρουσίαση στο Numbers ή στο Keynote σε iPhone ή iPad.

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο ή στην παρουσίαση με το σχέδιο, κάντε κλικ πάνω στο σχέδιο έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control.
 2. Επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 3. Διαλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα ή το βίντεο, δηλαδή μέσω Mail, Μηνυμάτων ή άλλης υπηρεσίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Προσθήκη στις Φωτογραφίες», για να αποθηκεύσετε την εικόνα σας (ή την ταινία σας για σχέδια στα οποία έχετε προσθέσει κίνηση στο Numbers) στην εφαρμογή Φωτογραφίες.


Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil από προεπιλογή, για να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το Numbers ή το Keynote ώστε να χρησιμοποιούν το Apple Pencil για την επιλογή αντικειμένων και την κύλιση στα έγγραφά σας:*

 1. Στο Numbers ή το Keynote, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε το Apple Pencil και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Αν το Apple Pencil υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή». Με το Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή, απλώς πατήστε δύο φορές το κάτω τμήμα του Apple Pencil για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Για να προσθέσετε ένα σχέδιο σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση αν είναι ενεργοποιημένη η Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή» , πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα»  και κατόπιν πατήστε «Σχεδίαση».

* Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote διαθέτουν η καθεμία ξεχωριστή ρύθμιση για την Επιλογή και κύλιση. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε την Επιλογή και κύλιση στο Pages, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία στην εφαρμογή Keynote ή Numbers.


Ημερομηνία δημοσίευσης: