Διαμόρφωση της παρουσίασής σας στο Keynote

Μάθετε πώς να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε σλάιντ και, στη συνέχεια, να αλλάζετε την εμφάνιση και την αναλογία διαστάσεων της παρουσίασής σας στον Mac, το iPhone, το iPad, το iPod touch ή σε σύνδεση στο iCloud.com.

Keynote για iOS

          

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση Keynote, επιλέξτε πρώτα ένα θέμα. Τα θέματα περιέχουν προσχεδιασμένες διατάξεις των σλάιντ, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο αφετηρίας για την παρουσίασή σας.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, πατήστε  στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε ένα θέμα παρουσίασης.
 3. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, πατήστε δύο φορές το κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, πατήστε  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και έπειτα επιλέξτε τη δική σας εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό κύριο σε αυτό. Όταν αλλάζετε το κύριο ενός σλάιντ, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σλάιντ.
 2. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε «Κύριο». 
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση για να δείτε όλα τα κύρια και, στη συνέχεια, πατήστε ένα για να το εφαρμόσετε. 

Αλλαγή του μεγέθους σλάιντ 

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος σλάιντ ώστε να ταιριάζει σε οθόνες με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Πατήστε > «Διαμόρφωση εγγράφου».
 2. Πατήστε «Μέγεθος σλάιντ» και έπειτα πατήστε ένα νέο μέγεθος.
 3. Αν επιλέξετε «Προσαρμογή», εισαγάγετε τις διαστάσεις των σλάιντ και πατήστε «Τέλος». Πατήστε  ή  για προεπισκόπηση των σλάιντ στο νέο μέγεθος.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος. Τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως η αλλαγή του χρώματος του κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα.

 1. Πατήστε > «Διαμόρφωση εγγράφου».
 2. Πατήστε ένα θέμα ή σαρώστε προς τα αριστερά για να δείτε περισσότερα θέματα.
 3. Πατήστε «Τέλος».

Keynote για Mac

          

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

 1. Στο Keynote, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία, έπειτα κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον επιλογέα θεμάτων. Αν ο επιλογέας θεμάτων δεν εμφανίζεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία από τον Επιλογέα θεμάτων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, πατήστε  στη γραμμή εργαλείων και έπειτα πατήστε μια διάταξη σλάιντ.
 3. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 4. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, πατήστε  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και έπειτα επιλέξτε μια εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό κύριο σε αυτό. Όταν αλλάζετε το κύριο ενός σλάιντ, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Πατήστε , επιλέξτε «Πλοηγός» και έπειτα επιλέξτε τα σλάιντ που θέλετε να αλλάξετε στον Πλοηγό.
 2. Πατήστε , κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή κύριου» και έπειτα πατήστε ένα κύριο για να το εφαρμόσετε στα επιλεγμένα σλάιντ.

Αλλαγή του μεγέθους σλάιντ 

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος σλάιντ ώστε να ταιριάζει σε οθόνες ή προβολείς με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Πατήστε  > Έγγραφο.
 2. Επιλέξτε ένα μέγεθος σλάιντ από το αναδυόμενο μενού «Μέγεθος σλάιντ».
 3. Αν έχετε επιλέξει «Προσαρμοσμένο μέγεθος σλάιντ», εισαγάγετε τις διαστάσεις σλάιντ και πατήστε «ΟΚ».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, επιλέξτε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος.

 1. Πατήστε  > Έγγραφο.
 2. Πατήστε «Αλλαγή θέματος».
 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα νέο θέμα. 
 4. Για να εξασφαλίσετε ότι τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως το χρώμα κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα, επιλέξτε «Διατήρηση των αλλαγών στιλ σας». 
 5. Μπορείτε πάντα να αναιρέσετε μια αλλαγή θέματος αν προτιμάτε το προηγούμενο θέμα σας.

Keynote για iCloud

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση Keynote σε σύνδεση στο iCloud.com.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, πατήστε το εικονίδιο συν .
 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα θέμα. Η παρουσίαση ανοίγει σε μια νέα καρτέλα ή ένα νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 3. Για να προσθέσετε σλάιντ, πατήστε  στον πλοηγό σλάιντ και, στη συνέχεια, πατήστε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο σε ένα σλάιντ, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να προσθέσετε τη δική σας εικόνα σε ένα σλάιντ, σύρετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας στην εικόνα δεσμευτικού θέσης.

Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση των σλάιντ, το μέγεθος σλάιντ ή το θέμα αφού έχετε δημιουργήσει αρχικά την παρουσίασή σας στο Keynote για iCloud, ανοίξτε την παρουσίαση στο Keynote για Mac ή iOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: