Διαμόρφωση της παρουσίασής σας στο Keynote

Μάθετε πώς να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε σλάιντ και, στη συνέχεια, να αλλάζετε την εμφάνιση και την αναλογία διαστάσεων της παρουσίασής σας σε iPhone, iPad, Mac ή στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο iCloud.com.

Χρήση του Keynote σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση ενός σλάιντ και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση Keynote, επιλέξτε πρώτα ένα θέμα. Τα θέματα περιέχουν προσχεδιασμένες διατάξεις σλάιντ, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο αφετηρίας για την παρουσίασή σας.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, αγγίξτε το κουμπί «Δημιουργία παρουσίασης»  στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν προς το παρόν επεξεργάζεστε μια παρουσίαση, αγγίξτε το κουμπί επιστροφής  για να ανοίξετε τη διαχείριση παρουσιάσεων.
 2. Αγγίξτε «Επιλογή θέματος» και έπειτα αγγίξτε ένα θέμα.
 3. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη σλάιντ»  στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια αγγίξτε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, αγγίξτε δύο φορές το κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Αν το σλάιντ έχει μια εικόνα δεσμευτικού θέσης και θέλετε να την αντικαταστήσετε, πατήστε το κουμπί «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και κατόπιν επιλέξτε τη δική σας εικόνα.

Αλλαγή του μεγέθους διαφάνειας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του σλάιντ ώστε να ταιριάζει σε οθόνες με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στο Keynote.
 2. Σε iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» . Σε iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.
 3. Αγγίξτε «Επιλογές παρουσίασης» και έπειτα αγγίξτε «Διαμόρφωση παρουσίασης».
 4. Αγγίξτε «Μέγεθος σλάιντ» στο κάτω μέρος του παραθύρου, αγγίξτε ένα νέο μέγεθος και αγγίξτε «Τέλος».
 5. Αν επιλέξετε «Προσαρμογή», εισαγάγετε τις διαστάσεις των σλάιντ και αγγίξτε «Τέλος». 
 6. Αγγίξτε το κουμπί «Προηγούμενο σλάιντ»  ή το κουμπί «Επόμενο σλάιντ»  για προεπισκόπηση των σλάιντ στο νέο μέγεθος.
 7. Αγγίξτε «Τέλος».

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε μια διαφορετική διάταξη σλάιντ σε αυτό. Όταν αλλάζετε τη διάταξη ενός σλάιντ, τυχόν περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες διαφάνειες.
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Μορφή»  και κατόπιν αγγίξτε «Διάταξη».
 3. Σαρώστε για να δείτε όλες τις διατάξεις σλάιντ και, στη συνέχεια, αγγίξτε μία για να την εφαρμόσετε. 
 4. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το κουμπί «Κλείσιμο» .

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος. Τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως η αλλαγή του χρώματος του κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στο Keynote.
 2. Σε iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» . Σε iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.
 3. Αγγίξτε «Επιλογές παρουσίασης» και έπειτα αγγίξτε «Διαμόρφωση παρουσίασης».
 4. Αγγίξτε «Θέματα» στην κάτω μέρος του παραθύρου.
 5. Αγγίξτε ένα θέμα ή σαρώστε για να δείτε περισσότερα θέματα.
 6. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε «Τέλος».

Επεξεργασία διατάξεων σλάιντ

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλά σλάιντ μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις διατάξεις των σλάιντ. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη ενός σλάιντ, να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα. Οι αλλαγές στις διατάξεις των σλάιντ επηρεάζουν τα σλάιντ της παρουσίασης που χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη σλάιντ.

 1. Αγγίξτε το φόντο ενός σλάιντ και στη συνέχεια αγγίξτε «Edit Slide Layout» (Επεξεργασία διάταξης σλάιντ) στο μενού που εμφανίζεται. 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, αγγίξτε ένα σλάιντ που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε, αναδιάταξη περιεχομένου, προσθήκη κειμένου, εικόνων και αντικειμένων.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των διατάξεων σλάιντ, αγγίξτε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία.


Χρήση του Keynote για Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση ενός σλάιντ και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

 1. Στο Keynote, επιλέξτε «Αρχείο» > «Δημιουργία», έπειτα κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον επιλογέα θεμάτων. Αν ο επιλογέας θεμάτων δεν εμφανίζεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Option», επιλέξτε «Αρχείο» > «Δημιουργία» από τον επιλογέα θεμάτων και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη σλάιντ»  στη γραμμή εργαλείων και μετά κάντε κλικ σε μια διάταξη σλάιντ.
 3. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 4. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, κάντε κλικ στο κουμπί «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και στη συνέχεια επιλέξτε μια εικόνα.

Αλλαγή του μεγέθους διαφάνειας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος διαφάνειας ώστε να ταιριάζει σε οθόνες ή προβολείς με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο».
 2. Επιλέξτε ένα μέγεθος σλάιντ από το αναδυόμενο μενού «Μέγεθος σλάιντ».
 3. Αν έχετε επιλέξει «Προσαρμοσμένο μέγεθος σλάιντ», εισαγάγετε τις διαστάσεις σλάιντ και κάντε κλικ στην επιλογή «ΟΚ».

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε μια διαφορετική διάταξη σλάιντ σε αυτό. Όταν αλλάζετε τη διάταξη ενός σλάιντ, τυχόν περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή» , επιλέξτε «Πλοηγός» και κατόπιν επιλέξτε στον Πλοηγό τα σλάιντ που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο «Διάταξη σλάιντ» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διάταξη για να την εφαρμόσετε στα επιλεγμένα σλάιντ.

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, επιλέξτε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή θέματος».
 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα νέο θέμα. 
 4. Για να εξασφαλίσετε ότι τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει (όπως το χρώμα κειμένου), εμφανίζονται στο νέο θέμα, επιλέξτε «Διατήρηση των αλλαγών στιλ σας».

Μπορείτε πάντα να αναιρέσετε μια αλλαγή θέματος αν προτιμάτε το προηγούμενο θέμα σας.

Επεξεργασία διατάξεων σλάιντ

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλά σλάιντ μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις διατάξεις των σλάιντ. 

 1. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Προβολή > Edit Slide Layouts (Επεξεργασία διατάξεων σλάιντ). 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε μια διάταξη σλάιντ που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε, αναδιάταξη περιεχομένου, προσθήκη κειμένου, εικόνων και αντικειμένων.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της διάταξης των σλάιντ, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» στην κάτω δεξιά γωνία.

Οι αλλαγές στις διατάξεις των σλάιντ επηρεάζουν τα σλάιντ της παρουσίασης που χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη σλάιντ.


Keynote για iCloud

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση Keynote στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία παρουσίασης» .
 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα θέμα. Η παρουσίαση ανοίγει σε μια νέα καρτέλα ή ένα νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 3. Για να προσθέσετε σλάιντ, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  στον πλοηγό σλάιντ και μετά κάντε κλικ σε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο σε ένα σλάιντ, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να προσθέσετε τη δική σας εικόνα σε ένα σλάιντ, σύρετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας στην εικόνα δεσμευτικού θέσης.

Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση των σλάιντ, το μέγεθος του σλάιντ ή το θέμα αφού έχετε δημιουργήσει αρχικά την παρουσίασή σας στο Keynote για iCloud, ανοίξτε την παρουσίαση στο Keynote σε iPhone, iPad ή Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: