Διαμόρφωση της παρουσίασής σας στο Keynote

Μάθετε πώς να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε σλάιντ και στη συνέχεια να αλλάζετε την εμφάνιση και την αναλογία διαστάσεων της παρουσίασής σας σε Mac, iPhone, iPad, iPod touch ή στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

Ένας Mac και ένα iPad με την εφαρμογή Keynote ανοιχτή στην ίδια παρουσίαση

Χρήση του Keynote για iOS

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση ενός σλάιντ και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση Keynote, επιλέξτε πρώτα ένα θέμα. Τα θέματα περιέχουν προσχεδιασμένες διατάξεις των σλάιντ, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο αφετηρίας για την παρουσίασή σας.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, πατήστε «Προσθήκη»  στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε ένα θέμα παρουσίασης.
 3. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, πατήστε «Προσθήκη σλάιντ»  στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, πατήστε δύο φορές το κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, πατήστε «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και έπειτα επιλέξτε τη δική σας εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό κύριο σε αυτό. Όταν αλλάζετε το κύριο ενός σλάιντ, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σλάιντ.
 2. Πατήστε «Μορφή»  και στη συνέχεια πατήστε «Κύριο».
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση, για να δείτε όλα τα κύρια και στη συνέχεια πατήστε ένα, για να το εφαρμόσετε. 

Αλλαγή του μεγέθους σλάιντ

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος σλάιντ ώστε να ταιριάζει σε οθόνες με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Πατήστε «Περισσότερα»  > Διαμόρφωση εγγράφου.
 2. Πατήστε «Μέγεθος σλάιντ» και έπειτα πατήστε ένα νέο μέγεθος.
 3. Αν επιλέξετε «Προσαρμογή», εισαγάγετε τις διαστάσεις των σλάιντ και πατήστε «Τέλος». Πατήστε «Προηγούμενο σλάιντ»  ή «Επόμενο σλάιντ»  για προεπισκόπηση των σλάιντ στο νέο μέγεθος.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος. Τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως η αλλαγή του χρώματος του κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα.

 1. Πατήστε «Περισσότερα»  > Διαμόρφωση εγγράφου.
 2. Πατήστε ένα θέμα ή σαρώστε προς τα αριστερά, για να δείτε περισσότερα θέματα.
 3. Πατήστε «Τέλος».

Επεξεργασία κύριων σλάιντ

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλά σλάιντ μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κύρια σλάιντ. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου σλάιντ και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα. Οι αλλαγές στα κύρια σλάιντ επηρεάζουν τα σλάιντ της παρουσίασης που χρησιμοποιούν το ίδιο κύριο σλάιντ.

 1. Πατήστε στο φόντο ενός σλάιντ και στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία κύριου σλάιντ» στο μενού που εμφανίζεται. 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, πατήστε το κύριο σλάιντ που θέλετε να υποβάλετε σε επεξεργασία.
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αναδιατάξετε περιεχόμενο και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα στο σλάιντ.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των κύριων σλάιντ, πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία.


Χρήση του Keynote για Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση ενός σλάιντ και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

 1. Στο Keynote, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία, έπειτα κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον επιλογέα θεμάτων. Αν ο επιλογέας θεμάτων δεν εμφανίζεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία από τον Επιλογέα θεμάτων και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια διάταξη σλάιντ.
 3. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 4. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, κάντε κλικ στην επιλογή «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και στη συνέχεια επιλέξτε μια εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό κύριο σε αυτό. Όταν αλλάζετε το κύριο ενός σλάιντ, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Κάντε κλικ στο μενού «Προβολή» , επιλέξτε «Πλοηγός» και στη συνέχεια επιλέξτε στον Πλοηγό τα σλάιντ που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μορφή» , έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή κύριου» και στη συνέχεια κάντε κλικ σε ένα κύριο, για να το εφαρμόσετε στα επιλεγμένα σλάιντ.

Αλλαγή του μεγέθους σλάιντ

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος σλάιντ ώστε να ταιριάζει σε οθόνες ή προβολείς με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο».
 2. Επιλέξτε ένα μέγεθος σλάιντ από το αναδυόμενο μενού «Μέγεθος σλάιντ».
 3. Αν έχετε επιλέξει «Προσαρμοσμένο μέγεθος σλάιντ», εισαγάγετε τις διαστάσεις σλάιντ και κάντε κλικ στην επιλογή «ΟΚ».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, επιλέξτε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή θέματος».
 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα νέο θέμα. 
 4. Για να εξασφαλίσετε ότι τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως το χρώμα κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα, επιλέξτε «Διατήρηση των αλλαγών στιλ σας». 
 5. Μπορείτε πάντα να αναιρέσετε μια αλλαγή θέματος αν προτιμάτε το προηγούμενο θέμα σας.

Επεξεργασία κύριων σλάιντ

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλά σλάιντ μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κύρια σλάιντ. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου σλάιντ και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα. Οι αλλαγές στα κύρια σλάιντ επηρεάζουν τα σλάιντ της παρουσίασης που χρησιμοποιούν το ίδιο κύριο σλάιντ.

 1. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Προβολή > Επεξεργασία κύριων σλάιντ. 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε το κύριο σλάιντ που θέλετε να υποβάλετε σε επεξεργασία. 
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αναδιατάξετε περιεχόμενο και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα στο σλάιντ.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των κύριων σλάιντ, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» στην κάτω δεξιά γωνία.


Keynote για iCloud

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση Keynote στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας παρουσίασης Keynote.
 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα θέμα. Η παρουσίαση ανοίγει σε μια νέα καρτέλα ή ένα νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 3. Για να προσθέσετε σλάιντ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε σλάιντ για προσθήκη σε αυτήν την παρουσίαση στον πλοηγό σλάιντ και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο σε ένα σλάιντ, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να προσθέσετε τη δική σας εικόνα σε ένα σλάιντ, σύρετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας στην εικόνα δεσμευτικού θέσης.

Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση των σλάιντ, το μέγεθος σλάιντ ή το θέμα αφού έχετε δημιουργήσει αρχικά την παρουσίασή σας στο Keynote για iCloud, ανοίξτε την παρουσίαση στο Keynote για Mac ή iOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: