Διαμόρφωση της παρουσίασής σας στο Keynote

Μάθετε πώς να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε διαφάνειες και στη συνέχεια να αλλάζετε την εμφάνιση και την αναλογία διαστάσεων της παρουσίασής σας σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή στο διαδίκτυο στον ιστότοπο iCloud.com.

Χρήση του Keynote σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση μιας διαφάνειας και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση Keynote, επιλέξτε πρώτα ένα θέμα. Τα θέματα περιέχουν προσχεδιασμένες διατάξεις των διαφανειών, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο αφετηρίας για την παρουσίασή σας.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, πατήστε το κουμπί προσθήκης  στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν επεξεργάζεστε μια παρουσίαση τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το  (στο iPhone) ή πατήστε «Παρουσιάσεις» (στο iPad) για να ανοίξετε τη διαχείριση παρουσιάσεων.
 2. Πατήστε ένα θέμα.
 3. Για να προσθέσετε μια διαφάνεια, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη σλάιντ»  στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε μια διάταξη διαφανειών.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, πατήστε δύο φορές το κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, πατήστε το κουμπί «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και έπειτα επιλέξτε τη δική σας εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης μιας διαφάνειας

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση μιας διαφάνειας, μπορείτε να εφαρμόσετε μια διαφορετική κύρια διαφάνεια. Όταν αλλάζετε την κύρια διαφάνεια μιας διαφάνειας, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες διαφάνειες.
 2. Πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και μετά πατήστε «Κύριο».
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση για να δείτε όλες τις κύριες διαφάνειες και στη συνέχεια πατήστε σε μία, για να την εφαρμόσετε. 

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το φόντο μιας διαφάνειας.

Αλλαγή του μεγέθους διαφάνειας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος διαφάνειας ώστε να ταιριάζει σε οθόνες με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  > «Διαμόρφωση εγγράφου».
 2. Πατήστε «Μέγεθος διαφάνειας» και έπειτα πατήστε ένα νέο μέγεθος.
 3. Αν επιλέξετε «Προσαρμογή», εισαγάγετε τις διαστάσεις των διαφανειών και πατήστε «Τέλος». Πατήστε το κουμπί «Προηγούμενο σλάιντ»  ή το κουμπί «Επόμενο σλάιντ»  για προεπισκόπηση των διαφανειών στο νέο μέγεθος.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στις διαφάνειες του νέου θέματος. Τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως η αλλαγή του χρώματος του κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα.

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  > «Διαμόρφωση εγγράφου».
 2. Πατήστε ένα θέμα ή σαρώστε προς τα αριστερά, για να δείτε περισσότερα θέματα.
 3. Πατήστε «Τέλος».

Επεξεργασία κύριων διαφανειών

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλές διαφάνειες μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις κύριες διαφάνειες. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη της κύριας διαφάνειας και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα. Οι αλλαγές στις κύριες διαφάνειες επηρεάζουν τις διαφάνειες της παρουσίασης που χρησιμοποιούν την ίδια κύρια διαφάνεια.

 1. Πατήστε στο φόντο μιας διαφάνειας και στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία κύριας διαφάνειας» στο μενού που εμφανίζεται. 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, πατήστε την κύρια διαφάνεια που θέλετε να υποβάλετε σε επεξεργασία.
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αναδιατάξετε περιεχόμενο και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα στη διαφάνεια.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των κύριων διαφανειών, πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία.


Χρήση του Keynote για Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση μιας διαφάνειας και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

 1. Στο Keynote, επιλέξτε «Αρχείο» > «Δημιουργία», έπειτα κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον επιλογέα θεμάτων. Αν ο επιλογέας θεμάτων δεν εμφανίζεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Option», επιλέξτε «Αρχείο» > «Δημιουργία» από τον επιλογέα θεμάτων και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Για να προσθέσετε μια διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια διάταξη διαφανειών.
 3. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 4. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, κάντε κλικ στο κουμπί «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και στη συνέχεια επιλέξτε μια εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης μιας διαφάνειας

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση μιας διαφάνειας, μπορείτε να εφαρμόσετε μια διαφορετική κύρια διαφάνεια. Όταν αλλάζετε την κύρια διαφάνεια μιας διαφάνειας, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μενού προβολής» , επιλέξτε «Πλοηγός» και στη συνέχεια επιλέξτε στον Πλοηγό τις διαφάνειες που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή κύριου» και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια κύρια διαφάνεια για να την εφαρμόσετε στις επιλεγμένες διαφάνειες.

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το φόντο μιας διαφάνειας.

Αλλαγή του μεγέθους διαφάνειας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος διαφάνειας ώστε να ταιριάζει σε οθόνες ή προβολείς με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο».
 2. Επιλέξτε ένα μέγεθος διαφάνειας από το αναδυόμενο μενού «Μέγεθος διαφάνειας».
 3. Αν έχετε επιλέξει «Προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας», εισαγάγετε τις διαστάσεις διαφάνειας και κάντε κλικ στην επιλογή «ΟΚ».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, επιλέξτε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στις διαφάνειες του νέου θέματος.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή θέματος».
 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα νέο θέμα. 
 4. Για να εξασφαλίσετε ότι τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως το χρώμα κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα, επιλέξτε «Διατήρηση των αλλαγών στιλ σας». 
 5. Μπορείτε πάντα να αναιρέσετε μια αλλαγή θέματος αν προτιμάτε το προηγούμενο θέμα σας.

Επεξεργασία κύριων διαφανειών

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλές διαφάνειες μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις κύριες διαφάνειες. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη της κύριας διαφάνειας και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα. Οι αλλαγές στις κύριες διαφάνειες επηρεάζουν τις διαφάνειες της παρουσίασης που χρησιμοποιούν την ίδια κύρια διαφάνεια.

 1. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε «Προβολή» > «Επεξεργασία κύριων διαφανειών». 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε την κύρια διαφάνεια που θέλετε να υποβάλετε σε επεξεργασία. 
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αναδιατάξετε περιεχόμενο και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα στη διαφάνεια.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των κύριων διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» στην κάτω δεξιά γωνία.


Keynote για iCloud

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση Keynote στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης .
 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα θέμα. Η παρουσίαση ανοίγει σε μια νέα καρτέλα ή ένα νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 3. Για να προσθέσετε διαφάνειες, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης  στον πλοηγό σλάιντ και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια διάταξη διαφανειών.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο σε μια διαφάνεια, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να προσθέσετε τη δική σας εικόνα σε μια διαφάνεια, σύρετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας στην εικόνα δεσμευτικού θέσης.

Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση των διαφανειών, το μέγεθος διαφάνειας ή το θέμα αφού έχετε δημιουργήσει αρχικά την παρουσίασή σας στο Keynote για iCloud, ανοίξτε την παρουσίαση στο Keynote σε iPhone, iPad ή Mac. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το φόντο μιας διαφάνειας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: