Πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση macOS High Sierra 10.13.3

Η ενημέρωση συνιστάται για όλους τους χρήστες του macOS High Sierra.

Η ενημέρωση macOS High Sierra 10.13.3 βελτιώνει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Mac σας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Αυτή η ενημέρωση:

  • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να εμφανίζει με λάθος σειρά τις συζητήσεις στην εφαρμογή Μηνύματα
  • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να προκαλούσε τη διακοπή ανταπόκρισης του Mac σας κατά τη σύνδεση σε διακομιστή SMB

Ανατρέξτε στη διεύθυνση Ενημερώσεις ασφάλειας Apple για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτής της ενημέρωσης.

Μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε αυτήν την ενημέρωση macOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: