Χρήση του Face ID για άνοιγμα εγγράφων iWork

Αν χρησιμοποιείτε συνθηματικά για την προστασία των εγγράφων Pages, Numbers ή Keynote, μπορείτε να διαμορφώσετε Face ID, για να ανοίγετε έγγραφα με μια απλή ματιά στο iPhone ή το iPad. 

Όταν δημιουργείτε έγγραφα στο iWork, μπορείτε να ορίσετε να απαιτείται ένα συνθηματικό για το άνοιγμα του αρχείου από τους χρήστες. Με τα μοντέλα iPhone και iPad που υποστηρίζουν Face ID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Face ID αντί να πληκτρολογείτε το συνθηματικό. Αν έχετε iPhone ή iPad που υποστηρίζει Touch ID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Touch ID, για να ανοίξετε τα έγγραφα iWork.

Για να μπορείτε να ξεκλειδώνετε έγγραφα που προστατεύονται με συνθηματικό χρησιμοποιώντας το Face ID σας, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το Face ID στο iPhone ή το iPad. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε κάποιο κλειδωμένο έγγραφο στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote χρησιμοποιώντας Face ID, θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στην εφαρμογή iWork να χρησιμοποιεί το Face ID. Αυτό θα συμβεί μόνο μία φορά για κάθε εφαρμογή. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Face ID και κωδικός > Άλλες εφαρμογές.

Προσθήκη συνθηματικού σε ένα έγγραφο

Με το έγγραφο ανοιχτό στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote στο iPhone ή στο iPad, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» και στη συνέχεια πατήστε «Συνθηματικό». Εισαγάγετε το συνθηματικό σας στα πεδία «Συνθηματικό» και «Επαλήθευση» και στη συνέχεια προσθέστε μια Υπόδειξη συνθηματικού, η οποία θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε το κείμενο του συνθηματικού σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Άνοιγμα με Face ID» και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».

Χρήση του Face ID για άνοιγμα εγγράφων που προστατεύονται με συνθηματικό

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που προστατεύεται με συνθηματικό για πρώτη φορά, εισαγάγετε το κείμενο του συνθηματικού του εγγράφου. Αν έχετε διαμορφώσει το Face ID στο iPhone ή το iPad, θα είναι επίσης ενεργοποιημένη η επιλογή «Άνοιγμα με Face ID». 

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε απλώς να κοιτάξετε τη συσκευή σας αντί να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό του εγγράφου. Αν το πρόσωπό σας δεν αναγνωριστεί έπειτα από δύο προσπάθειες, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό του εγγράφου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: