Λήψη επιπλέον δωρεάν ήχων στο GarageBand για iOS

Στο GarageBand για iOS 2.3, χρησιμοποιήστε τη Βιβλιοθήκη ήχων για να κατεβάσετε επιπλέον δωρεάν πακέτα ήχων και να τα χρησιμοποιήσετε στα τραγούδια σας. Τα πακέτα ήχων περιλαμβάνουν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, Όργανα αφής, Apple Loop, πρότυπα Live Loop και προεπιλογές κιθάρας και οργάνων.

Μπορείτε να ανοίξετε τη Βιβλιοθήκη ήχων από την Περιήγηση ήχων, την Περιήγηση Live Loop και από όργανα που διαθέτουν επιπλέον ήχους για λήψη. Για να ανοίξετε τη Βιβλιοθήκη ήχων, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Άνοιγμα της Βιβλιοθήκης ήχων

Για να ανοίξετε τη Βιβλιοθήκη ήχων από την Περιήγηση ήχων:

 • Σε ένα υπάρχον τραγούδι πατήστε το κουμπί Περιήγησης ήχων για να ανοίξετε την Περιήγηση ήχων, σαρώστε μέχρι να δείτε τη Βιβλιοθήκη ήχων και, κατόπιν, πατήστε «Βιβλιοθήκη ήχων».
 • Αν έχετε δημιουργήσει ένα νέο τραγούδι, η Περιήγηση ήχων ανοίγει αυτόματα. Σαρώστε μέχρι να δείτε τη Βιβλιοθήκη ήχων και, κατόπιν, πατήστε «Βιβλιοθήκη ήχων»

Για να ανοίξετε τη Βιβλιοθήκη ήχων από ένα όργανο, π.χ. Drummer:

 1. Αν χρειάζεται, επιλέξτε το κανάλι Drummer στην προβολή Καναλιών και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί Drummer στη γραμμή ελέγχου στη γραμμή ελέγχου.
 2. Πατήστε το όνομα του drummer και, κατόπιν, πατήστε «Λήψη περισσότερων Drummer». Ο αριθμός υποδεικνύει πόσα επιπλέον drummer είναι διαθέσιμα.

Για να ανοίξετε τη Βιβλιοθήκη ήχων από ένα τραγούδι Live Loop:

 • Σε ένα υπάρχον τραγούδι πατήστε το κουμπί Περιήγηση ήχων για να ανοίξετε την Περιήγηση προτύπων και, κατόπιν, πατήστε «Βιβλιοθήκη ήχων».
 • Αν έχετε δημιουργήσει ένα νέο τραγούδι Live Loop, η Περιήγηση προτύπων ανοίγει αυτόματα. Πατήστε «Βιβλιοθήκη ήχων».

Οθόνη Βιβλιοθήκης ήχων

Περιήγηση στη Βιβλιοθήκη ήχων

Όταν ανοίξετε τη Βιβλιοθήκη ήχων, κάντε ένα από τα ακόλουθα για να περιηγηθείτε σε αυτήν:

 • Πατήστε ένα πλακίδιο για να δείτε περισσότερους ήχους. 
 • Πατήστε «Ακρόαση» για να ακούσετε δείγματα των ήχων.
 • Πραγματοποιήστε κύλιση για να προβάλετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο ήχων, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους αρχείου.
 • Πατήστε «Λήψη» για να κατεβάσετε τους ήχους στη συσκευή σας.
 • Για να διαγράψετε ένα πακέτο ήχων, πατήστε το πλακίδιο και, κατόπιν, πατήστε «Διαγραφή»

Λεπτομέρειες πακέτου ήχων όπως εμφανίζονται στην οθόνη

Ημερομηνία δημοσίευσης: