Περιήγηση στα τραγούδια του GarageBand για iOS

Χρησιμοποιήστε την περιήγηση «Τραγούδια μου» ή την εφαρμογή «Αρχεία», για να αναζητήσετε και να διαχειριστείτε τα τραγούδια και τα αρχεία ήχου του GarageBand στο iPhone ή το iPad σας.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Στο iOS 11, η περιήγηση «Τραγούδια μου» στο GarageBand λειτουργεί μαζί με την εφαρμογή «Αρχεία», προκειμένου να διατηρεί τα τραγούδια σας ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές iOS. Για να περιηγηθείτε στα τραγούδια σας όταν έχετε ανοικτό ένα τραγούδι:

 • Στο iPhone σας, πατήστε το εικονίδιο «Τραγούδια μου»και, στη συνέχεια, πατήστε «Τραγούδια μου».
 • Στο iPad, πατήστε «Τραγούδια μου».

Περιήγηση «Τραγούδια μου» στην προβολή «Περιήγηση»

Περιήγηση στα τραγούδια

Για να περιηγηθείτε στις τοποθεσίες όπου έχετε αποθηκεύσει τα τραγούδια σας, πατήστε «Περιήγηση» στην περιήγηση «Τραγούδια μου». Ενδεχομένως να χρειαστεί να το πατήσετε περισσότερες από μία φορές. Στο μενού «Περιήγηση» πατήστε μια τοποθεσία, για να την ανοίξετε στην περιήγηση. Οι τοποθεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη συσκευή σας και το iCloud Drive.

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στα τραγούδια σας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 • Για να δείτε τα τραγούδια που ανοίξατε πρόσφατα, πατήστε «Πρόσφατα».
 • Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, πατήστε το πεδίο «Αναζήτηση» στο επάνω μέρος του παραθύρου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ολόκληρο ή τμήμα του ονόματος του τραγουδιού.
 • Για να ταξινομήσετε τα τραγούδια με βάση διαφορετικά κριτήρια, πατήστε τις επιλογές «Όνομα», «Ημερομηνία», «Μέγεθος» ή «Ετικέτα». 
 • Για να προβάλετε τα έγγραφα με τη μορφή μικρογραφιών ή λίστας, πατήστε το εικονίδιο Προβολής ως λίστας.
 • Για να δείτε τα έγγραφα που έχουν την ίδια ετικέτα, πατήστε την ετικέτα στο μενού «Περιήγηση».

Οργάνωση των τραγουδιών με φακέλους και ετικέτες

Μπορείτε να διατηρήσετε τα τραγούδια σας οργανωμένα, δημιουργώντας φακέλους και αποθηκεύοντας τραγούδια σε αυτούς. Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο:

 1. Πατήστε «Περιήγηση» στην περιήγηση «Τραγούδια μου» και, στη συνέχεια, πατήστε μια τοποθεσία. 
 2. Σαρώστε προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Δημιουργίας νέου φακέλου.
 3. Ονομάστε τον νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».
 4. Για να δημιουργήσετε ένα νέο τραγούδι σε αυτόν τον φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε «Δημιουργία εγγράφου». Το GarageBand αποθηκεύει αυτόματα το τραγούδι σε αυτήν την τοποθεσία έως ότου το μετακινήσετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε ετικέτες, για να οργανώσετε τα τραγούδια και τα αρχεία ήχου σας. Οι ετικέτες σάς διευκολύνουν να βρείτε εύκολα το τραγούδι ή κάποιο άλλο αρχείο που χρειάζεστε.

Προσθήκη ετικέτας σε ένα τραγούδι

 1. Πατήστε «Επιλογή» και στη συνέχεια πατήστε τη μικρογραφία του εγγράφου, έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα σύμβολο ελέγχου.
 2. Πατήστε «Κοινή χρήση» στο iPad ή πατήστε το εικονίδιο Κοινής χρήσης στο iPhone σας και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Προσθήκης ετικέτας.
 3. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα ετικέτα ή να δημιουργήσετε τη δική σας. Για να δημιουργήσετε τη δική σας ετικέτα:
  • Πατήστε «Προσθήκη νέας ετικέτας».
  • Εισαγάγετε ένα όνομα για την ετικέτα και επιλέξτε ένα χρώμα.
  • Πατήστε «Προσθήκη ετικέτας». Μπορείτε να προσθέσετε τη νέα ετικέτα σε έγγραφα, ενώ η ετικέτα εμφανίζεται επίσης στο μενού «Περιήγηση».

Διαχείριση ετικετών

 1. Πατήστε «Περιήγηση» για να ανοίξετε το μενού «Περιήγηση» και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία».
 2. Πατήστε το όνομα μιας υπάρχουσας ετικέτας.
 3. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα της νέας ετικέτας σας.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Διαχείριση τραγουδιών

Μπορείτε να μοιραστείτε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε και να διαγράψετε τραγούδια στην περιήγηση «Τραγούδια μου» ή την εφαρμογή «Αρχεία». Πατήστε «Επιλογή», έπειτα πατήστε τη μικρογραφία του εγγράφου, έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα σύμβολο ελέγχου σε αυτό και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή που θέλετε στο κάτω μέρος της οθόνης.

 • Για να μοιραστείτε ένα τραγούδι, πατήστε «Κοινή χρήση» στο iPad ή πατήστε το εικονίδιο Κοινής χρήσης στο iPhone σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μοιραστείτε το τραγούδι.
 • Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το τραγούδι σε έναν άλλο φάκελο ή τοποθεσία, πατήστε «Μετακίνηση»στο iPad ή πατήστε το εικονίδιο  στο iPhone σας, επιλέξτε τη νέα τοποθεσία και, στη συνέχεια, πατήστε "Αντιγραφή" ή "Μετακίνηση". Αν αντιγράφετε τραγούδια μεταξύ τοποθεσιών από το iCloud Drive στη συσκευή σας, ένα αντίγραφο του τραγουδιού θα διατηρείται στην αρχική τοποθεσία.
 • Για να διαγράψετε ένα τραγούδι, πατήστε «Διαγραφή» στο iPad ή το εικονίδιο του Κάδου απορριμμάτων στο iPhone.

Εργασία με αρχεία ήχου

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αρχεία ήχου στο GarageBand για iOS 2.3, χρησιμοποιήστε την Κοινή χρήση αρχείων iTunes στον Mac ή το PC σας, για να τα προσθέσετε στη συσκευή iOS. Στη συνέχεια, μεταβείτε στα αρχεία από τον φάκελο «GarageBand File Transfer» στη συσκευή iOS.

Για να προσθέσετε αρχεία ήχου στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη Μεταφορά αρχείων iTunes:

 1. Ανοίξτε το iTunes στον Mac ή το PC.
 2. Συνδέστε το iPad ή το iPhone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνοδεύει τη συσκευή σας.
 3. Κάντε κλικ στη συσκευή σας στο iTunes. Λάβετε βοήθεια εάν δεν μπορείτε να τη βρείτε
 4. Στην αριστερή πλαϊνή στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση αρχείων».
 5. Επιλέξτε «GarageBand» και, στη συνέχεια, μεταφέρετε και αποθέστε αρχεία από έναν φάκελο ή ένα παράθυρο στη λίστα «Έγγραφα», για να τα αντιγράψετε στη συσκευή σας.

Εάν πρόκειται να αναβαθμίσετε το GarageBand για iOS 2.3 και έχετε υπάρχοντα αρχεία ήχου στη συσκευή σας, το GarageBand θα μετακινήσει αυτόματα τα αρχεία στον φάκελο «GarageBand File Transfer» μετά την αναβάθμιση. 

Προσθήκη αρχείων ήχου στο τραγούδι σας

Αφού προσθέσετε το αρχείο ήχου στον φάκελο «GarageBand File Transfer», μπορείτε να προσθέσετε το αρχείο ήχου στο τραγούδι σας.

 1. Ανοίξτε το GarageBand στη συσκευή iOS και ανοίξτε το τραγούδι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το αρχείο ήχου.
 2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το εικονίδιο Προβολής καναλιών για να ανοίξετε το τραγούδι στην προβολή Καναλιών.
 3. Πατήστε το εικονίδιο Περιήγησης Loop, για να ανοίξετε την περιήγηση Loop. Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να μετακινηθούν τα αρχεία στο «GarageBand File Transfer», πατήστε «Μετακίνηση αρχείων».
 4. Πατήστε «Αρχεία ήχου» και, στη συνέχεια, σύρετε το αρχείο στην περιοχή «Κανάλια» στο GarageBand.

Προσθήκη αρχείων ήχου από μια υπηρεσία cloud τρίτου μέρους

Εάν θέλετε να προσθέσετε αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια υπηρεσία cloud τρίτου μέρους ή σε μια άλλη τοποθεσία, αντιγράψτε τα στον φάκελο «GarageBand File Transfer» χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Αρχεία».

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Αρχεία» και, στη συνέχεια, πατήστε «Περιήγηση».
 2. Στο μενού «Περιήγηση», πατήστε την τοποθεσία όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο και, στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο.
 3. Πατήστε «Επιλογή» και, στη συνέχεια, πατήστε το αρχείο, έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα σύμβολο ελέγχου.
 4. Πατήστε «Μετακίνηση», πατήστε «Στο [συσκευή]» και, στη συνέχεια, πατήστε τον φάκελο «GarageBand».
 5. Πατήστε τον φάκελο «GarageBand File Transfer» και, στη συνέχεια, πατήστε «Αντιγραφή». Μπορείτε στο εξής να προσθέσετε το αρχείο στο τραγούδι σας χρησιμοποιώντας την περιήγηση Loop στο GarageBand.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: