Επανεκκίνηση του Mac στο macOS ή στα Windows

Αφού εγκαταστήσετε τα Microsoft Windows στον Mac, μπορείτε να επιλέξετε εάν ο Mac θα εκκινείται στο macOS ή στα Windows.

Πώς να πραγματοποιήσετε εκκίνηση στο macOS από τα Windows

 1. Από την περιοχή ειδοποιήσεων στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο σύμβολο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κρυμμένα εικονίδια.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Boot Camp .
 3. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε «Επανεκκίνηση σε n macOS».
  Αν δεν έχετε εγκαταστήσει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Boot Camp, ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα «Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του τόμου εκκίνησης OS X».
  Μενού του Boot Camp στα Windows 10

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση εκκίνησης κατά την εκκίνηση του Mac:

 1. Επανεκκινήστε τον Mac από το μενού Έναρξης στα Windows.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (ή Alt) ⌥ όταν ο Mac ξεκινήσει την επανεκκίνηση.
 3. Επιλέξτε τον τόμο εκκίνησης του Mac (Macintosh HD) στο παράθυρο «Διαχείριση εκκίνησης» και κατόπιν πατήστε Return ή κάντε κλικ στο κουμπί πάνω βέλους:
  Οθόνη «Διαχείριση εκκίνησης»

 


Πώς να πραγματοποιήσετε εκκίνηση στα Windows από το macOS

 


Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: