Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση»

Με το iOS 11 και νεότερες εκδόσεις, το iPhone μπορεί να αντιληφθεί πότε μπορεί να οδηγείτε και να αποτρέψει τις γνωστοποιήσεις.

Με το iOS 11 και νεότερες εκδόσεις, την πρώτη φορά που το iPhone θα αντιληφθεί ότι ίσως οδηγείτε, θα εμφανίσει μια περιγραφή της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση», αφότου σταματήσετε. Αν δεν εμφανιστεί η περιγραφή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Πατήστε «Ενεργοποίηση κατά την οδήγηση» και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το iPhone σας συνδεθεί στο αυτοκίνητό σας μέσω Bluetooth1 ή όταν το iPhone αντιληφθεί κίνηση οδήγησης. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιεί το iPhone για να προσδιορίσει αν οδηγείτε ή να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα αυτήν τη δυνατότητα.

Η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης από το Κέντρο ελέγχου

Μπορείτε να επιτρέψετε την αυτόματη ενεργοποίηση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» ή να την προσθέσετε στο Κέντρο ελέγχου για γρήγορη πρόσβαση σε αυτήν:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε «Προσαρμογή χειριστηρίων».
 2. Πατήστε το  δίπλα στην επιλογή «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση».

Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, μπορείτε να σαρώσετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και να πατήσετε το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση», για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα. Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, μπορείτε να σαρώσετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης και να πατήσετε το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση», για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα.


Τι να περιμένετε όταν η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» είναι ενεργοποιημένη

Δείτε τι να περιμένετε όταν η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές από αυτές τις δυνατότητες στις Ρυθμίσεις.

 • Το iPhone παραμένει σε σίγαση και η οθόνη παραμένει σκοτεινή. Αν κάποιος σάς στείλει ένα μήνυμα, λαμβάνει μια αυτόματη απάντηση που τον ενημερώνει ότι οδηγείτε. Αν το μήνυμα είναι σημαντικό, ο αποστολέας μπορεί να πληκτρολογήσει τη λέξη «urgent», για να βεβαιωθεί ότι θα λάβετε γνωστοποίηση. Κατόπιν, μπορείτε να σταματήσετε στην άκρη, για να διαβάσετε το σημαντικό μήνυμά του ή να ζητήσετε από το Siri να σας το διαβάσει.
 • Το iPhone παρέχει ορισμένες γνωστοποιήσεις, όπως ειδοποιήσεις, επείγουσες ειδοποιήσεις και χρονοδιακόπτες.
 • Για τις τηλεφωνικές κλήσεις ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν και για την τυπική δυνατότητα «Μην ενοχλείτε»: Μπορείτε να επιτρέπετε κλήσεις μόνο από τις αγαπημένες επαφές σας, αλλά και όταν το ίδιο άτομο σας καλέσει δύο συνεχόμενες φορές. Αν το iPhone συνδέεται στο αυτοκίνητό σας μέσω Bluetooth, οι κλήσεις θα γίνονται αντιληπτές όπως συνήθως και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά, τα μικρόφωνα και τα ηχεία του αυτοκινήτου σας, για να απαντήσετε στην κλήση.
 • Αν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες για πλοήγηση, το iPhone εξακολουθεί να εμφανίζει βοήθεια πλοήγησης με κλειδωμένη οθόνη και παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.
 • Αν είστε επιβάτης και προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το iPhone σας ενώ είναι ενεργή η δυνατότητα, πρέπει να πατήσετε «Δεν οδηγώ», για να την απενεργοποιήσετε.


Προσαρμογή ρυθμίσεων για τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση»

Για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση», μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση».

Πατήστε «Ενεργοποίηση», για να επιλέξετε με ποιον τρόπο θέλετε να ενεργοποιείται η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση».

 • Αυτόματα: Το iPhone σας χρησιμοποιεί πληροφορίες, όπως ανίχνευση κίνησης και συνδέσεις δικτύου, για να αντιληφθεί ότι μπορεί να οδηγείτε και ενεργοποιεί τη δυνατότητα.2 3
 • Κατά τη σύνδεση με Bluetooth οχήμ.: Η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» ξεκινά όταν το τηλέφωνό σας συνδέεται στο σύστημα ανοιχτής ακρόασης του αυτοκινήτου σας.3
 • Χειροκίνητα: Χρησιμοποιήστε το Κέντρο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» πριν ξεκινήσετε.
 • Ενεργοποίηση με CarPlay: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί αυτόματα τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» ενώ το iPhone είναι συνδεδεμένο στο CarPlay.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη απάντηση σε» για να επιλέξετε ποιος θα λαμβάνει αυτόματη απάντηση όταν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση». Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το μήνυμα που θα λαμβάνουν όσοι προσπαθούν να σας στείλουν μήνυμα. Αν κάποιος ωστόσο χρειάζεται να επικοινωνήσει μαζί σας, μπορεί να παρακάμψει τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε», στέλνοντας τη λέξη «urgent» ως πρόσθετο μήνυμα.


Διατήρηση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» ενεργοποιημένης στο τηλέφωνο του παιδιού σας

Είστε γονέας νεαρού οδηγού; Μπορείτε να αποτρέψετε αλλαγές στη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση», για να διασφαλίσετε ότι διατηρείται στο πλαίσιο των συνηθειών ασφαλούς οδήγησης του παιδιού σας.

Στο iPhone του παιδιού σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης και στη συνέχεια πατήστε «Ενεργοποίηση του Χρόνου επί οθόνης». 
 2. Πατήστε «Συνέχεια» και κατόπιν πατήστε «Αυτό είναι το iPhone του παιδιού μου». Από αυτό το σημείο μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτροπές για να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένους περιορισμούς ή να συνεχίσετε να πατάτε «Όχι τώρα» μέχρι να φτάσετε στην επιλογή «Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου».
 3. Πατήστε «Συνέχεια» και κατόπιν δημιουργήστε έναν κωδικό γονέα.
 4. Πατήστε «Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου» και εισαγάγετε τον κωδικό γονέα. 
 5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» και κατόπιν πατήστε «Όχι».

Αφού ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα στη συσκευή του παιδιού σας, το παιδί δεν θα μπορεί να την απενεργοποιήσει χωρίς τον κωδικό γονέα.


Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» στο iPhone, στο iPad και στο iPod touch, για να θέσετε σε σίγαση τις γνωστοποιήσεις όταν δεν οδηγείτε.


 1. Αν το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει το CarPlay και συνδέσετε το iPhone σας, η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» δεν θα ενεργοποιείται αυτόματα.
 2. Το iPhone 5s δεν υποστηρίζει την επιλογή ενεργοποίησης «Αυτόματα».
 3. Αυτή η λειτουργία απαιτεί την ενεργοποίηση της Παρακολούθησης άθλησης. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Κίνηση και άθληση > Παρακολούθηση άθλησης.
Ημερομηνία δημοσίευσης: