Χρήση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση σε iPhone για διατήρηση της προσοχής στον δρόμο

Με το iOS 15, η Συγκέντρωση κατά την οδήγηση σάς βοηθά να παραμένετε συγκεντρωμένοι στον δρόμο. Όταν την ενεργοποιείτε, τα γραπτά μηνύματα και άλλες γνωστοποιήσεις τίθενται σε σίγαση ή περιορίζονται.

Αν έχετε διαμορφώσει τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, μπορείτε να ζητάτε από το Siri να σας διαβάζει απαντήσεις, ώστε να μην χρειάζεται να κοιτάζετε το iPhone σας. Οι εισερχόμενες κλήσεις επιτρέπονται μόνο όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο CarPlay, σε σύστημα Bluetooth αυτοκινήτου ή σε αξεσουάρ hands-free.

Διαμόρφωση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση

Αν δεν είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» στο iOS 14 ή παλαιότερη έκδοση, πρέπει να διαμορφώσετε τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση για να την ενεργοποιήσετε. Δείτε πώς: 

iPhone που δείχνει τον τρόπο διαμόρφωσης της Οδήγησης

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε «Συγκέντρωση».
 2. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  και κατόπιν πατήστε «Οδήγηση».
 3. Πατήστε «Επόμενο» και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις επιλογές σας, όπως τις «Επιτρεπόμενες γνωστοποιήσεις».
 4. Πατήστε «Τέλος».

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση

Αν είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε κατά την οδήγηση» στο iOS 14 ή παλαιότερη έκδοση, η Συγκέντρωση κατά την οδήγηση θα εμφανιστεί αυτόματα ως επιλογή στην περιοχή «Συγκέντρωση». Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, κάντε τα εξής:

iPhone που δείχνει πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Οδήγηση 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση και πατήστε «Οδήγηση». 
 2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την «Οδήγηση».

Αν έχετε διαμορφώσει ήδη τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε γρήγορα από το Κέντρο ελέγχου. Δείτε πώς: 

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Συγκέντρωση» και κατόπιν πατήστε την επιλογή «Οδήγηση» για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, το εικονίδιο «Οδήγηση»  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και στην οθόνη κλειδώματος. Επίσης, η κατάστασή σας εμφανίζεται αυτόματα στην εφαρμογή Μηνύματα. Όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα, θα βλέπει ότι έχετε θέσει τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση, ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να σας ειδοποιήσει αν πρόκειται για κάτι επείγον.

iPhone που δείχνει πώς να ενεργοποιείτε αυτόματα την Οδήγηση 

Αυτόματη ενεργοποίηση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση και πατήστε «Οδήγηση».
 2. Πατήστε «Κατά την οδήγηση» στην περιοχή «Αυτόματη ενεργοποίηση» και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα εξής: 
  • Αυτόματα: Η Οδήγηση θα ενεργοποιείται σύμφωνα την κίνηση που ανιχνεύεται.
  • Κατά τη σύνδεση με Bluetooth οχήμ.: Η Οδήγηση θα ενεργοποιείται όταν το iPhone σας συνδέεται σε συσκευές Bluetooth αυτοκινήτου.
  • Χειροκίνητα: Η Οδήγηση μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα από το Κέντρο ελέγχου.
  • Ενεργοποίηση με CarPlay: Η Οδήγηση θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν το iPhone σας συνδέεται στο CarPlay.

Προσαρμογή των γνωστοποιήσεων

Για να επιτρέψετε γνωστοποιήσεις από συγκεκριμένα άτομα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

iPhone που δείχνει πώς να προσαρμόσετε τις γνωστοποιήσεις 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση και πατήστε «Οδήγηση».
 2. Στην περιοχή «Επιτρεπόμενες γνωστοποιήσεις», πατήστε «Άτομα».
 3. Πατήστε «Προσθήκη ατόμου» και κατόπιν επιλέξτε την επαφή από την οποία θέλετε να επιτρέπονται οι γνωστοποιήσεις.

Κοινοποίηση κατάστασης συγκέντρωσης

Όταν διαμορφώσετε τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Κατάσταση συγκέντρωσης», ώστε οι εφαρμογές να εμφανίζουν στα άτομα που σας στέλνουν μηνύματα ότι έχετε θέσει τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση. Οι εφαρμογές γνωρίζουν μόνο ότι έχετε θέσει στις γνωστοποιήσεις σε σίγαση. Οι εφαρμογές δεν γνωρίζουν ποια επιλογή Συγκέντρωσης έχετε ενεργοποιήσει, επομένως το όνομα δεν κοινοποιείται ποτέ. Η Κατάσταση συγκέντρωσης κοινοποιείται στις εφαρμογές όταν έχετε ενεργοποιήσει μια ρύθμιση Συγκέντρωσης και αφού έχετε παραχωρήσει άδεια σε μια εφαρμογή.

iPhone που δείχνει πώς να ενεργοποιήσετε την Κατάσταση συγκέντρωσης 

Για να ενεργοποιήσετε την Κατάσταση συγκέντρωσης: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση. 
 2. Πατήστε «Οδήγηση». 
 3. Πατήστε «Κατάσταση συγκέντρωσης» και έπειτα ενεργοποιήστε την.

Ενεργοποίηση Αυτόματης απάντησης

Με την Αυτόματη απάντηση, τα αγαπημένα σας άτομα και εκείνα στα οποία έχετε επιτρέψει να σας στέλνουν γνωστοποιήσεις θα λαμβάνουν μια αυτόματη απάντηση όταν έχετε ενεργοποιήσει την Οδήγηση. Μπορούν να επιλέξουν να σας στείλουν γνωστοποίηση ούτως ή άλλως στέλνοντας τη λέξη «επείγον» ως πρόσθετο μήνυμα. Δείτε πώς:

iPhone που δείχνει πώς να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη απάντηση 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση και πατήστε «Οδήγηση».
 2. Πατήστε «Αυτόματη απάντηση» στην περιοχή «Επιλογές».
 3. Κάντε μια επιλογή, όπως «Κανένας», «Πρόσφατοι», «Αγαπημένοι» ή «Όλες οι επαφές».

Από εδώ, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το μήνυμα της αυτόματης απάντησης που θα λαμβάνουν οι χρήστες όταν σας στέλνουν ένα μήνυμα ενώ είναι ενεργοποιημένη η Συγκέντρωση κατά την οδήγηση.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της Συγκέντρωσης με τις οποίες μπορείτε να διατηρείτε τη συγκέντρωσή σας όταν πρέπει να απομακρυνθείτε από τη συσκευή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: