Χρήση της λειτουργίας «Σήκωμα για αφύπνιση» στο iPhone

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Σήκωμα για αφύπνιση» ή «Άγγιγμα για αφύπνιση» στο iPhone.

σήκωμα για αφύπνιση

Χρήση της λειτουργίας «Σήκωμα για αφύπνιση»

Σηκώστε απλώς το iPhone και η οθόνη κλειδώματος αφυπνίζεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα τις γνωστοποιήσεις σας, να μεταβείτε εύκολα στο Κέντρο ελέγχου, να σαρώσετε αριστερά για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να σαρώσετε δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα widget.

Στο iPhone X ή νεότερα μοντέλα, μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη σας για να ελέγξετε τις γνωστοποιήσεις σας, να τραβήξετε φωτογραφίες ή να έχετε γρήγορη πρόσβαση στον φακό.

Αν χρειαστεί να ξεκλειδώσετε το iPhone X ή νεότερο μοντέλο, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης σας. Σε iPhone 8 ή παλαιότερα μοντέλα, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας. Αν δεν κάνετε τίποτα, το iPhone θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Σήκωμα για αφύπνιση», μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: