Περιήγηση σε έγγραφα του Pages, του Numbers και του Keynote σε iPhone, iPad ή iPod touch

Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση εγγράφων, για να περιηγηθείτε και να διαχειριστείτε τα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις σας.

Η διαχείριση εγγράφων στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote συνεργάζεται με την εφαρμογή Αρχεία για να διατηρεί τα έγγραφά σας ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές και τις εφαρμογές. Για να περιηγηθείτε στα έγγραφά σας όταν έχετε ανοιχτό ένα έγγραφο:

 • Στο iPad, πατήστε «Έγγραφα», «Φύλλα» ή «Παρουσιάσεις» ανάλογα με την εφαρμογή iWork που χρησιμοποιείτε.
 • Στο iPhone, πατήστε το κουμπί «Έγγραφα», «Φύλλα» ή «Παρουσίαση» το κουμπί «Πίσω».

Περιήγηση σε έγγραφα

Για να περιηγηθείτε σε άλλες τοποθεσίες όπου έχετε αποθηκεύσει έγγραφα iWork, πατήστε «Περιήγηση» στη διαχείριση εγγράφων. Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε την επιλογή περισσότερες από μία φορές. Στο μενού «Περιήγηση» που θα εμφανιστεί, πατήστε μια τοποθεσία για να την ανοίξετε στη διαχείριση εγγράφων. Στις τοποθεσίες μπορεί να περιλαμβάνεται η συσκευή σας, το iCloud Drive και υπηρεσίες cloud τρίτων παρόχων. Αν η τοποθεσία στην οποία θέλετε να περιηγηθείτε δεν εμφανίζεται, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε, ώστε να εμφανίζεται στο μενού «Περιήγηση».

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στα έγγραφά σας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 • Για να δείτε έγγραφα τα οποία έχετε επεξεργαστεί πρόσφατα στην εφαρμογή iWork που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή, πατήστε «Πρόσφατα».
 • Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο έγγραφο, πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος του παραθύρου και κατόπιν εισαγάγετε ολόκληρο ή τμήμα του ονόματος του εγγράφου.
 • Για να ταξινομήσετε έγγραφα στη διαχείριση εγγράφων κατά όνομα, ημερομηνία, μέγεθος ή ετικέτα, σαρώστε προς τα κάτω στη διαχείριση εγγράφων μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά και κατόπιν πατήστε ένα από αυτά στο iPad ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κάντε μια επιλογή στο iPhone.
 • Για να δείτε τα έγγραφα που έχουν την ίδια ετικέτα, πατήστε την ετικέτα στο μενού «Περιήγηση». Μάθετε πώς να εργάζεστε με τις ετικέτες.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο προβολής των στοιχείων στη διαχείριση εγγράφων:

 • Στο iPad, πατήστε το κουμπί «Εικονίδια» , το κουμπί «Λίστα» το κουμπί «Λίστα» ή το κουμπί «Στήλες»  ανάλογα με την τρέχουσα προβολή και κατόπιν επιλέξτε μια άλλη ρύθμιση από το μενού.
 • Στο iPhone, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν πατήστε «Εικονίδια» ή «Λίστα».

Οργάνωση των εγγράφων σας με φακέλους και ετικέτες

Μπορείτε να διατηρείτε τα έγγραφά σας οργανωμένα δημιουργώντας φακέλους και αποθηκεύοντας έγγραφα σε αυτούς. Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο:

 1. Πατήστε «Περιήγηση» στη διαχείριση εγγράφων και κατόπιν πατήστε μια τοποθεσία.
  iPad Pro με την περιήγηση σε αρχεία του Pages ανοιχτή
 2. Στο iPad, πατήστε το κουμπί «Νέος φάκελος». Στο iPhone, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν πατήστε «Νέος φάκελος». 
 3. Ονομάστε τον νέο φάκελο και κατόπιν πατήστε «Τέλος».
 4. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο σε αυτόν τον φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο και κατόπιν πατήστε «Δημιουργία εγγράφου». Το έγγραφο θα παραμείνει αποθηκευμένο σε αυτόν τον φάκελο μέχρι να το μετακινήσετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να οργανώσετε τα αρχεία σας. Με τις ετικέτες μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα το έγγραφο που χρειάζεστε.

Προσθήκη ετικέτας σε ένα έγγραφο

 1. Πατήστε «Επιλογή» και στη συνέχεια πατήστε τη μικρογραφία του εγγράφου, έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα σύμβολο επιλογής.
 2. Πατήστε «Κοινή χρήση» στο iPad ή πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση»  στο iPhone και κατόπιν πατήστε «Προσθήκης ετικέτας». 
 3. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα ετικέτα ή να δημιουργήσετε τη δική σας. Για να δημιουργήσετε τη δική σας ετικέτα:
  • Πατήστε «Προσθήκη νέας ετικέτας».
  • Εισαγάγετε ένα όνομα για την ετικέτα και επιλέξτε ένα χρώμα.
  • Πατήστε «Προσθήκη ετικέτας». Μπορείτε να προσθέσετε τη νέα ετικέτα σε έγγραφα, ενώ η ετικέτα εμφανίζεται επίσης στο μενού «Περιήγηση».

Διαχείριση ετικετών

 1. Στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε «Περιήγηση» για να ανοίξετε το μενού «Περιήγηση» και στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία».
 2. Πατήστε το όνομα μιας υπάρχουσας ετικέτας.
 3. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα της νέας ετικέτας σας.
 4. Πατήστε «Τέλος».


Διαχείριση εγγράφων

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε και να διαγράψετε έγγραφα από τη διαχείριση εγγράφων. Πατήστε «Επιλογή» και κατόπιν τη μικρογραφία του εγγράφου ώστε να εμφανιστεί ένα σύμβολο επιλογής σε αυτήν. Στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή που θέλετε στο κάτω μέρος της οθόνης.

iPad Pro με την περιήγηση σε αρχεία του Pages ανοιχτή και ένα αρχείο επιλεγμένο

 • Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου, πατήστε «Κοινή χρήση» στο iPad ή πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση»  στο iPhone και κατόπιν επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου. Για να κάνετε κοινή χρήση ή να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε άλλη μορφή, για παράδειγμα, σε μορφή PDF, πατήστε «Εξαγωγή».
 • Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το έγγραφο σε έναν άλλο φάκελο ή σε άλλη τοποθεσία, πατήστε «Μετακίνηση» στο iPad ή πατήστε το κουμπί «Μετακίνηση»  στο iPhone, επιλέξτε τη νέα τοποθεσία και κατόπιν πατήστε «Αντιγραφή» ή «Μετακίνηση».
 • Για να διαγράψετε ένα έγγραφο, πατήστε «Διαγραφή» στο iPad ή πατήστε το κουμπί «Διαγραφή»  στο iPhone.

Μετονομασία εγγράφου

Βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε τα έγγραφα ως μικρογραφίες πριν τα μετονομάσετε.

 1. Στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε το όνομα του εγγράφου και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο «x» στο πεδίο κειμένου, για να διαγράψετε το τρέχον όνομα.
 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε «Τέλος».

Περιήγηση και άνοιγμα εγγράφων που διαγράφηκαν πρόσφατα και προηγούμενων εκδόσεων εγγράφων

Για να περιηγηθείτε και να ανοίξετε ένα έγγραφο που διαγράφηκε πρόσφατα:

 1. Στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε «Περιήγηση» για να ανοίξετε το μενού «Περιήγηση».
 2. Πατήστε «Πρόσφατες διαγραφές». Τα έγγραφα που διαγράφηκαν πρόσφατα θα εμφανιστούν στη διαχείριση εγγράφων. 
 3. Πατήστε «Επιλογή», πατήστε ένα ή περισσότερα έγγραφα και κατόπιν πατήστε «Ανάκτηση». 
 4. Για να δείτε πληροφορίες για ένα στοιχείο που διαγράφηκε πρόσφατα, αγγίξτε παρατεταμένα το όνομα του εγγράφου ή του φακέλου, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και κατόπιν πατήστε «Πληροφορίες» στο μενού.

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε και να επαναφέρετε προηγούμενες εκδόσεις ενός εγγράφου που έχετε αποθηκεύσει στο iCloud Drive:

 1. Στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε «Περιήγηση» για να ανοίξετε το μενού «Περιήγηση» και στη συνέχεια πατήστε «iCloud Drive».
 2. Στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε «Επιλογή», πατήστε ένα έγγραφο και κατόπιν κάντε μία από τις εξής ενέργειες:
  • Στο iPad, πατήστε «Εκδόσεις». 
  • Στο iPhone, πατήστε το κουμπί «Εκδόσεις» .
 3. Πατήστε μια έκδοση για να την επιλέξετε. 
  • Για να δείτε μια έκδοση σε προεπισκόπηση, πατήστε «Προεπισκόπηση». Μπορείτε να αναζητήσετε κείμενο στην προεπισκόπηση και μπορείτε επίσης να αντιγράψετε κείμενο και αντικείμενα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το έγγραφο στην προεπισκόπηση. 
  • Για να ανοίξετε την έκδοση ώστε να μπορείτε να την επεξεργαστείτε, πατήστε «Αποθήκευση αντιγράφου».
  • Για να αντικαταστήσετε την τρέχουσα έκδοση με την έκδοση προεπισκόπησης, πατήστε «Επαναφορά».
  • Για να επιστρέψετε στην τρέχουσα έκδοση, πατήστε «Κλείσιμο».


Προσαρμογή του μενού «Περιήγηση»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις τοποθεσίες στις οποίες αποθηκεύετε έγγραφα, να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων και να επεξεργαστείτε κατηγορίες ετικετών. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στο μενού «Περιήγηση» στη διαχείριση εγγράφων επηρεάζουν και το μενού «Περιήγηση» στην εφαρμογή Αρχεία. Αν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία cloud τρίτου παρόχου, όπως το Box, για την αποθήκευση και την κοινή χρήση των εγγράφων σας, πραγματοποιήστε λήψη, εγκατάσταση και διαμόρφωση της εφαρμογής του στη συσκευή σας και κατόπιν ενεργοποιήστε τη για να τη χρησιμοποιήσετε με τη διαχείριση εγγράφων και την εφαρμογή Αρχεία.

 1. Στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε «Περιήγηση» για να ανοίξετε το μενού «Περιήγηση».
 2. Στο μενού «Περιήγηση», πατήστε «Επεξεργασία» και κατόπιν κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:
  • Ενεργοποιήστε την τοποθεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  • Για να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων στη λίστα, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί «Αναδιάταξη»  και κατόπιν σύρετε την τοποθεσία ή την ετικέτα σε μια νέα θέση.
  • Για να καταργήσετε μια κατηγορία ετικετών, πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» .
 3. Πατήστε «Τέλος». 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: