Αναζητήστε βοήθεια για τα AirPods σας

Αν χρειάζεστε βοήθεια με τη σύνδεση ή τη φόρτιση των AirPods, μάθετε τι να κάνετε.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε πια με τα AirPods σας

Αν δεν ακούτε το καμπανάκι σύνδεσης λίγα δευτερόλεπτα μετά ή αν δεν ακούγεται τίποτα όταν τοποθετείτε τα AirPods στα αυτιά σας:

Συνεχίζετε να μην μπορείτε να συνδεθείτε; Ακολουθήστε τα βήματα στη συσκευή iOS.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα από τα AirPods.1 Στη συνέχεια, πατήστε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».
  2. Τοποθετήστε τα AirPods στη θήκη και κλείστε το καπάκι. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το καπάκι.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης στο πίσω μέρος της θήκης, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία κατάστασης αρχικά με πορτοκαλί χρώμα και μετά με λευκό.
  4. Τοποθετήστε τα AirPods κοντά στη συσκευή σας. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη της συσκευής iOS.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαμόρφωση των AirPods σε άλλες συσκευές Bluetooth. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση ενός AirPod αντικατάστασης, μάθετε περισσότερα σχετικά με τα AirPods αντικατάστασης.

Αν τα AirPods σας δεν φορτίζουν

  1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Lightning σε USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης και στο τροφοδοτικό ρεύματος USB. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
  2. Βεβαιωθείτε ότι τα AirPods είναι τοποθετημένα σωστά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι.
  3. Φορτίστε τα AirPods και τη θήκη για τουλάχιστον 15 λεπτά.
  4. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης που περιέχει τα AirPods και κρατήστε τη θήκη κοντά στη συσκευή iOS. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί ένα εικονίδιο φόρτισης  δίπλα από το εικονίδιο της μπαταρίας ενώ τα AirPods είναι συνδεδεμένα στο ρεύμα.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να φορτίσετε τα AirPods σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν τα AirPods σας δείχνουν διαφορετικά ποσοστά φόρτισης

Κάθε AirPod περιέχει τη δική του μπαταρία και φορτίζει ξεχωριστά. Μάθετε περισσότερα για τη φόρτιση των AirPods.

  1. Αν δεν βλέπετε τα AirPods στις Ρυθμίσεις > Bluetooth, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
Ημερομηνία δημοσίευσης: