Χρήση τόνων και κουδουνισμάτων με το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Προσαρμόστε το κουδούνισμα, τον τόνο μηνύματος, τον ήχο ειδοποίησης νέου email και πολλά περισσότερα.

Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch διατίθενται πολλοί ήχοι, αλλά μπορείτε επίσης να αγοράσετε κουδουνίσματα και άλλους τόνους από το iTunes Store. Ανοίξτε την εφαρμογή iTunes Store, πατήστε « Περισσότερα» και, κατόπιν, πατήστε «Τόνοι».

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε περισσότερα για το τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

        

Αλλαγή κουδουνίσματος

 1. Στη συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά.
 2. Πατήστε τον ήχο που θέλετε να αλλάξετε. Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους για τα στοιχεία «Κουδούνισμα», «Τόνος SMS», «Νέο email», «Ειδοποιήσεις ημερολογίου» και πολλά ακόμη.
 3. Πατήστε το όνομα ενός κουδουνίσματος ή τόνου ειδοποίησης για να τον ακούσετε και να τον ορίσετε ως νέο ήχο.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ένα κουδούνισμα ή έναν τόνο μηνύματος για μια συγκεκριμένη επαφή. Βρείτε το άτομο που θέλετε στην εφαρμογή «Επαφές» και, κατόπιν, πατήστε «Αλλαγές» στην επάνω δεξιά γωνία. Πατήστε «Κουδούνισμα» ή «Τόνος μηνύματος» και επιλέξτε έναν νέο ήχο.

Επανάληψη λήψης τόνων που είχατε αγοράσει στο παρελθόν

Με το iOS 11, μπορείτε να κατεβάσετε ξανά τόνους που έχετε αγοράσει με χρήση του Apple ID.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά και, κατόπιν, πατήστε οποιονδήποτε ήχο. Στην κορυφή της σελίδας, πατήστε «Λήψη όλων των αγορασμένων τόνων», για να ελέγξετε αν υπάρχουν τόνοι που είχατε αγοράσει στο παρελθόν αλλά δεν έχετε κατεβάσει στη συσκευή σας. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην εμφανιστεί, αν έχετε ήδη κατεβάσει ξανά τους τόνους που είχατε αγοράσει ή αν δεν έχετε αγοράσει τόνους.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να κατεβάσετε ξανά ορισμένους τόνους που είχατε αγοράσει στο παρελθόν.

Μεταφορά προσαρμοσμένων κουδουνισμάτων από το iTunes στη συσκευή iOS

Αν έχετε ένα προσαρμοσμένο κουδούνισμα ή τόνο στο iTunes στον Mac ή το PC σας και θέλετε να τον μεταφέρετε στη συσκευή iOS, μπορείτε να τον προσθέσετε χειροκίνητα στη συσκευή σας μέσω του iTunes.

 1. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας.
 2. Ανοίξτε το iTunes. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 3. Στον υπολογιστή σας, βρείτε το κουδούνισμα ή τον τόνο που θέλετε να προσθέσετε στη συσκευή σας. Αν το κουδούνισμα ή ο τόνος εμφανιζόταν παλιότερα στη βιβλιοθήκη iTunes, μπορείτε να τον βρείτε στον φάκελο «Τόνοι» ή «Κουδουνίσματα» εντός του φακέλου iTunes Media. Αν δημιουργήσατε ένα κουδούνισμα στο GarageBand στον Mac και, κατόπιν, το κοινοποιήσατε στο iTunes, ενδέχεται να βρίσκεται σε έναν φάκελο εισαγωγής. 
 4. Επιλέξτε τον τόνο που θέλετε να προσθέσετε στη συσκευή σας και αντιγράψτε τον. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.)
 5. Επιστρέψτε στο iTunes και μεταβείτε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη» της ενότητας «Μουσική».
 6. Κάντε κλικ στη συσκευή σας στην αριστερή πλαϊνή στήλη και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Τόνοι».
 7. Επικολλήστε τον τόνο σας. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.)

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να αποθέσετε το αρχείο τόνου σας στο όνομα της συσκευής iOS στην αριστερή πλαϊνή στήλη του iTunes.

Χρήση του iTunes για τη διαγραφή προσαρμοσμένων τόνων που προσθέσατε μη αυτόματα στη συσκευή iOS

Αν έχετε προσθέσει μη αυτόματα προσαρμοσμένους τόνους στη συσκευή σας iOS, μπορείτε να τους διαγράψετε από αυτήν χρησιμοποιώντας το iTunes.

 1. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας.
 2. Ανοίξτε το iTunes. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 3. Στην αριστερή πλαϊνή στήλη του iTunes, κάντε κλικ στην επιλογή «Τόνοι» κάτω από το όνομα της συσκευής σας.
 4. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control ή κάντε δεξί κλικ στον τόνο που θέλετε να διαγράψετε και, κατόπιν, διαγράψτε τον τόνο.

Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή διαγραφής του τόνου, μπορεί να πρέπει να απενεργοποιήσετε τη «Χειροκίνητη διαχείριση μουσικής και βίντεο»:

 1. Στην επάνω αριστερή γωνία του iTunes, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής .
 2. Μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Επιλογές» και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου «Χειροκίνητη διαχείριση μουσικής και βίντεο». Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Τέλος».

Ίσως εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η συσκευή σας είναι συγχρονισμένη με μια άλλη βιβλιοθήκη. Αυτό σημαίνει ότι στο παρελθόν είχατε χρησιμοποιήσει έναν άλλον υπολογιστή για να συγχρονίσετε τη συσκευή σας και το iTunes δεν μπορεί να τη συγχρονίσει, αν δεν διαγράψει πρώτα και αντικαταστήσει όλο το περιεχόμενο iTunes από αυτήν.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: