Χρήση τόνων και κουδουνισμάτων σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς να αλλάζετε τον ήχο που ακούγεται όταν λαμβάνετε μια κλήση, ένα γραπτό μήνυμα, ένα email ή άλλη γνωστοποίηση στο iPhone ή το iPad σας. Επιλέξτε από μια ποικιλία ενσωματωμένων ήχων ή αγοράστε κουδουνίσματα από το iTunes Store.

Αλλαγή κουδουνίσματος

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά.
 2. Στην περιοχή «Ήχοι και μοτίβα απτικών», πατήστε τον ήχο που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Αγγίξτε ένα κουδούνισμα ή έναν τόνο ειδοποίησης για να το ακούσετε και να το ορίσετε ως τον νέο ήχο.

Ορισμός κουδουνίσματος ή τόνου SMS για μια επαφή

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και αγγίξτε το όνομα ενός ατόμου.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας επαφής του ατόμου, αγγίξτε «Επεξεργασία».
 3. Αγγίξτε «Κουδούνισμα» ή «Τόνος μηνύματος» και κατόπιν επιλέξτε έναν νέο ήχο.

Αγορά κουδουνισμάτων από το iTunes Store

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή iTunes Store.
 2. Αγγίξτε «Περισσότερα».
 3. Αγγίξτε «Τόνοι». 
 4. Βρείτε ένα κουδούνισμα που θέλετε να αγοράσετε και στη συνέχεια αγγίξτε την τιμή.
 5. Ορίστε μια επιλογή για να ρυθμίσετε αυτόματα το κουδούνισμα. Ή αγγίξτε «Τέλος» για να αποφασίσετε αργότερα.
 6. Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID, προκειμένου να ολοκληρώσετε την αγορά.

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Τα κουδουνίσματα στο iTunes δεν είναι ολόκληρα τραγούδια, αλλά αποσπάσματα.

Επανάληψη λήψης των κουδουνισμάτων που αγοράσατε με το Apple ID

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά.
 2. Στην περιοχή «Ήχοι και μοτίβα απτικών», πατήστε οποιονδήποτε ήχο.
 3. Αγγίξτε «Λήψη όλων των αγορασμένων τόνων». Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην εμφανιστεί, αν έχετε ήδη κατεβάσει όλους τους τόνους που είχατε αγοράσει ή αν δεν έχετε αγοράσει τόνους.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να κατεβάσετε ξανά ορισμένους τόνους που είχατε αγοράσει στο παρελθόν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: