Κοινοποίηση τραγουδιών GarageBand για iOS ή Μουσικών ιδεών στο YouTube και το Facebook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iMovie για iOS για να κοινοποιήσετε στο YouTube ή το Facebook τραγούδια GarageBand ή Μουσικές ιδέες που έχετε δημιουργήσει στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Για να κοινοποιήσετε ένα τραγούδι GarageBand ή Μουσικές ιδέες στο YouTube ή το Facebook, πρώτα πρέπει να κοινοποιήσετε το τραγούδι στο iMovie. Κατόπιν, κοινοποιήστε την ταινία που περιέχει το τραγούδι στο YouTube ή το Facebook. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το iMovie είναι εγκατεστημένο στη συσκευή iOS. Αν δεν είναι, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του iMovie από το App Store

Κοινοποίηση τραγουδιού GarageBand στο iMovie

 1. Ανοίξτε το GarageBand και, αν χρειάζεται, ανοίξτε την περιήγηση «Τραγούδια μου»:
  • Στο iPhone ή iPod touch, πατήστε το κουμπί Πλοήγησης στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο «Τραγούδια μου».
  • Στο iPad, πατήστε το στοιχείο «Τραγούδια μου» στη γραμμή ελέγχου. 
 2. Στην περιήγηση «Τραγούδια μου», πατήστε «Επιλογή», πατήστε το τραγούδι που θέλετε να κοινοποιήσετε και, κατόπιν, πατήστε «Κοινή χρήση».
 3. Στην οθόνη «Κοινή χρήση τραγουδιού», πατήστε «Τραγούδι».
 4. Επιλέξτε την ποιότητα ήχου του τραγουδιού, εισαγάγετε πληροφορίες του τραγουδιού και, κατόπιν, πατήστε «Κοινή χρήση».
 5. Πατήστε «Αντιγραφή στο iMovie». Το GarageBand θα εξαγάγει το τραγούδι στο iMovie και το iMovie θα ανοίξει αυτόματα.

Κοινοποίηση Μουσικών ιδεών στο iMovie

 1. Ανοίξτε τις Μουσικές ιδέες.
 2. Πατήστε το  στην κορυφή της οθόνης.
 3. Πατήστε τις Μουσικές ιδέες που θέλετε να κοινοποιήσετε και έπειτα πατήστε την κυματομορφή, για να ανοίξετε τις Μουσικές ιδέες στην προβολή «Λεπτομέρειες».
 4. Πατήστε το κουμπί Κοινής χρήσης και έπειτα πατήστε «Αντιγραφή στο iMovie». Οι Μουσικές ιδέες θα εξαχθούν στο iMovie και το iMovie θα ανοίξει αυτόματα.

Δημιουργία νέας ταινίας και κοινοποίηση στο YouTube ή το Facebook

Αφού κοινοποιήσετε το τραγούδι GarageBand ή τις Μουσικές ιδέες στο iMovie, μπορείτε στη συνέχεια να τα κοινοποιήσετε στο YouTube ή το Facebook

 1. Αν δεν υπάρχουν έργα iMovie στη συσκευή σας, το iMovie θα δημιουργήσει αυτόματα μια νέα ταινία. Αν υπάρχουν έργα iMovie στη συσκευή σας, πατήστε «Δημιουργία νέας ταινίας» όταν ανοίξει το iMovie. Το τραγούδι ή οι Μουσικές ιδέες θα εμφανιστούν αυτόματα στη γραμμή χρόνου της νέας ταινίας.
 2. Πατήστε «Τέλος» και έπειτα πατήστε το κουμπί Κοινής χρήσης στο κάτω μέρος της οθόνης.
 3. Πατήστε «YouTube» ή «Facebook» και, κατόπιν, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google/YouTube ή στον λογαριασμό Facebook.
 4. Επιλέξτε μέγεθος, εισαγάγετε τις ετικέτες μεταδεδομένων που θέλετε να προσθέσετε και, κατόπιν, πατήστε «Κοινή χρήση».
 5. Πατήστε «Δημοσίευση». Θα λάβετε μια επιβεβαίωση ότι η ταινία δημοσιεύτηκε.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: