Εγγραφή της οθόνης σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς να δημιουργήσετε μια εγγραφή οθόνης και να καταγράψετε ήχο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας.

iPhone που δείχνει τον τρόπο εγγραφής της οθόνης σας 

Πώς να κάνετε εγγραφή της οθόνης σας

  1. Σε iOS 14 ή νεότερη έκδοση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  δίπλα στην επιλογή «Εγγραφή οθόνης».
  2. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στο iPhone, το iPod touch ή στο iPad.
  3. Αγγίξτε παρατεταμένα το γκρίζο κουμπί «Εγγραφή» γκρίζο εικονίδιο εγγραφής και έπειτα πατήστε «Μικρόφωνο».
  4. Πατήστε «Έναρξη εγγραφής» και περιμένετε την αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέπτων. 
  5. Για να σταματήσετε την εγγραφή, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και στη συνέχεια πατήστε το κόκκινο κουμπί «Εγγραφή» κόκκινο εικονίδιο εγγραφής, Εναλλακτικά, πατήστε την κόκκινη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης σας και πατήστε «Διακοπή».

Μεταβείτε στην εφαρμογή Φωτογραφίες και επιλέξτε την εγγραφή οθόνης σας.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εγγραφή ήχου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε παράλληλα την εγγραφή οθόνης και τον κατοπτρισμό οθόνης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: