Εγγραφή οθόνης σε iPhone, iPad ή iPod touch

Στο iOS 11, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή οθόνης και να καταγράψετε ήχο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας.

     

Εγγραφή της οθόνης σας

  1. Προσθέστε την Εγγραφή οθόνης στο Κέντρο ελέγχου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου > Προσαρμογή χειριστηρίων και στη συνέχεια, πατήστε το  που εμφανίζεται δίπλα από την Εγγραφή οθόνης.
  2. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου.
  3. Για να καταγράψετε τον ήχο ενώ πραγματοποιείτε εγγραφή, πιέστε δυνατά το  και πατήστε «Ήχος μικροφώνου».
  4. Πατήστε  και περιμένετε την αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέπτων. 
  5. Για να σταματήσετε την εγγραφή, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και πατήστε . Εναλλακτικά, πατήστε την κόκκινη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης σας και πατήστε «Διακοπή».

Η εγγραφή οθόνης που δημιουργήσατε αποθηκεύεται στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: