Χρήση των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote με το Box

Συνεργαστείτε με άλλους σε πραγματικό χρόνο σε έγγραφα Pages, Numbers και Keynote που είναι αποθηκευμένα στο Box. Μπορείτε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέα έγγραφα μέσω διαδικτύου, στον ιστότοπο box.com.

Συνεργαστείτε σε έγγραφα μέσω Box με τις παρακάτω συσκευές και εκδόσεις λογισμικού Apple:

Για να μπορείτε να συνεργάζεστε σε έγγραφα των Pages, Numbers ή Keynote online στον ιστότοπο box.com, θα χρειαστείτε το Safari 9.1.3 ή νεότερη έκδοση ή το Google Chrome για Mac, ή το Google Chrome ή το Microsoft Edge για το PC. 


Έναρξη

 1. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο box.com για να εγγραφείτε σε έναν προσωπικό1 λογαριασμό Box. Έχετε ήδη λογαριασμό; Αν ναι, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 2. Αν έχετε προσωπικό λογαριασμό, συνδεθείτε και, κατόπιν, κάντε κλικ ή πατήστε τα αρχικά σας στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε «Account Settings» (Ρυθμίσεις λογαριασμού) και, κατόπιν, επιλέξτε «Integrations» (Ενσωματώσεις). 
  Για εταιρικούς λογαριασμούς, οι διαχειριστές του Box Enterprise μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις της λειτουργίας «Integrations» (Ενσωματώσεις) από την επιλογή «Admin Console» (Κονσόλα διαχειριστή) > «Settings» (Ρυθμίσεις) > «Apps» (Εφαρμογές).
 3. Για να ενεργοποιήσετε τη συνεργασία iWork, επιλέξτε «iWork Collaboration» (Συνεργασία iWork).
 4. Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση των εγγράφων iWork μέσω διαδικτύου στο Box, επιλέξτε «iWork Previews» (Προεπισκοπήσεις iWork).


Συνεργασία σε ένα έγγραφο

Αφού διαμορφώσετε το Box και ενεργοποιήσετε τη συνεργασία iWork, μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτόματα από κοινού με άλλα άτομα οποιοδήποτε έγγραφο iWork που είναι ήδη αποθηκευμένο στο Box σε πραγματικό χρόνο.

 1. Για να ξεκινήσετε τη συνεργασία σε ένα νέο έγγραφο, μετακινήστε ή αποθηκεύστε το έγγραφό σας στο Box:
  • Στο Mac, σύρετε το έγγραφό σας στον φάκελο «Box» στην πλαϊνή στήλη του Finder. Αν ο φάκελος «Box» δεν βρίσκεται στην πλαϊνή στήλη του Finder, ανοίξτε την εφαρμογή Box από τον φάκελο «Εφαρμογές».
  • Σε iPhone ή iPad, μετακινήστε ή αντιγράψτε το έγγραφό σας στο Box χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εγγράφων στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote ή στην εφαρμογή Αρχεία.2
  • Στο διαδίκτυο στον λογαριασμό Box, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και, κατόπιν, σύρετε το έγγραφο στην οθόνη «All Files» (Όλα τα αρχεία). Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Upload» (Αποστολή), επιλέξτε «File» (Αρχείο) και κατόπιν επιλέξτε το έγγραφο.
 2. Για να προσκαλέσετε άλλους, ανοίξτε το έγγραφο από τον φάκελο «Box», κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί συνεργασίας  και στη συνέχεια προσκαλέστε άτομα μέσω του box.com
 3. Αφού ξεκινήσετε τη συνεργασία, μπορείτε να διαχειριστείτε το έγγραφο: 
  • Για να δείτε ποιος επεξεργάζεται αυτήν τη στιγμή το έγγραφο, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί συνεργασίας .
  • Για να ορίσετε περιορισμούς όσον αφορά τα άτομα που μπορούν να βλέπουν και να τροποποιούν τα έγγραφά σας, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί συνεργασίας  και στη συνέχεια πατήστε «Ρυθμίσεις κοινής χρήσης».

Επεξεργασία εκτός σύνδεσης

Αν δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε ένα κοινόχρηστο έγγραφο. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε εκτός σύνδεσης αποθηκεύονται για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών και αποστέλλονται στο Box αυτόματα όταν συνδέεστε ξανά. Οι άλλοι συμμετέχοντες θα δουν τις αλλαγές σας όταν αυτές αποσταλούν. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση συγχρονισμού του εγγράφου σας από τη διαχείριση εγγράφων σε iPhone ή iPad ή επιλέγοντας Προβολή > Εμφάνιση κατάστασης συγχρονισμού σε Mac.

Για να στείλετε ένα αντίγραφο του εγγράφου με τις αλλαγές σας σε κάποιον άλλο χρήστη πριν αυτές αποσταλούν, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  στο iPhone ή στο iPad ή κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» σε Mac και στη συνέχεια επιλέξτε «Αποστολή αντιγράφου». Αν επισυνάψετε το έγγραφο από την εφαρμογή Αρχεία σε iPhone ή iPad ή από το Finder σε Mac, οι αλλαγές σας δεν θα συμπεριληφθούν. Αν κάποιος από τους συνεργάτες σας διαγράψει ένα αντικείμενο, μια διαφάνεια Keynote ή ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers που επεξεργαστήκατε εκτός σύνδεσης, αυτές οι αλλαγές δεν θα συμπεριληφθούν στο έγγραφο που θα συγχρονιστεί με το Box αφού συνδεθείτε ξανά.


Προεπισκόπηση, επεξεργασία και δημιουργία εγγράφων iWork μέσω διαδικτύου στο Box

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέα έγγραφα iWork σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, ενώ έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό Box.3 Από την οθόνη «Files and Folders» (Αρχεία και φάκελοι), μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση ενός εγγράφου iWork μέσω διαδικτύου στο Box, επιλέξτε το έγγραφο. 
 • Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο iWork μέσω διαδικτύου στο Box, επιλέξτε το έγγραφο, επιλέξτε «Open» (Άνοιγμα) στη γραμμή εργαλείων και, κατόπιν, επιλέξτε «Pages on the Web» (Pages στον Ιστό), «Numbers on the Web» (Numbers στον Ιστό) ή «Keynote on the Web» (Keynote στον Ιστό).
 • Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο iWork μέσω διαδικτύου στο Box, κάντε κλικ στην επιλογή «New» (Δημιουργία). Κατόπιν, επιλέξτε ένα έγγραφο Pages, ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers ή μια παρουσίαση Keynote.


Όροι χρήσης και απόρρητο

Κατά τη χρήση της συνεργασίας iWork ή της προβολής μιας προεπισκόπησης ή ενός εγγράφου iWork στον ιστό, τα αρχεία σας θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ασφαλείς διακομιστές της Apple.

Η χρήση των εφαρμογών iWork από μέρους σας υπόκειται στους Όρους υπηρεσίας και στην Πολιτική απορρήτου του iWork στον ιστό της Apple.

Αν έχετε προσωπικό λογαριασμό Box, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συνεργασία και τις προεπισκοπήσεις του Box στην καρτέλα «Integrations» (Ενσωματώσεις), στην επιλογή «Account Settings» (Ρυθμίσεις λογαριασμού). Αν έχετε εταιρικό λογαριασμό Box, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.


Μάθετε περισσότερα

 • Λάβετε βοήθεια με τις εφαρμογές PagesNumbers και Keynote.
 • Λάβετε βοήθεια με την εφαρμογή Box.

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη συνεργασία iWork με έναν εταιρικό λογαριασμό Box, ο οργανισμός σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη συνεργασία iWork.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει το Box στις Τοποθεσίες σας στο iPhone ή το iPad. Αφού προσθέσετε το Box, μπορείτε να μετακινήσετε και να αντιγράψετε έγγραφα στο Box με τη διαχείριση εγγράφων και την εφαρμογή Αρχεία.

3. Μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο μεγέθους έως 1 GB στο box.com. Αν το έγγραφό σας είναι μεγαλύτερο από 1 GB, χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote σε iPhone, iPad ή Mac για να μειώσετε το μέγεθός του προτού προσπαθήσετε να το ανοίξετε στο box.com.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: