Εργασία με φωτογραφίες στην εφαρμογή Clips στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες στο βίντεό σας και να τις ζωντανέψετε μετατοπίζοντας και είτε μεγεθύνοντας είτε σμικρύνοντάς τες.

Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Clips ή μπορείτε να επιλέξετε μία από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας. Μπορείτε επίσης να εγγράψετε κλιπ βίντεο και να τα συνδυάσετε με τις φωτογραφίες σας για να δημιουργήσετε ένα μοντάζ βίντεο.


Άνοιγμα ή δημιουργία βίντεο

 1. Βρείτε και ανοίξτε την εφαρμογή Clips*. Θα ανοίξει αυτόματα το βίντεο στο οποίο εργαστήκατε πιο πρόσφατα.
 2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο βίντεο, πατήστε το  στην επάνω αριστερή γωνία και κατόπιν πατήστε το . Για να ανοίξετε ένα αποθηκευμένο βίντεο, σαρώστε για να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεό σας, πατήστε το βίντεο και κατόπιν πατήστε «Άνοιγμα».

* Δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Clips; Από την οθόνη Αφετηρίας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί μια οθόνη με μια γραμμή «Αναζήτηση» στην κορυφή και, κατόπιν, πληκτρολογήστε «Clips» στη γραμμή «Αναζήτηση». Εξακολουθείτε να μην βλέπετε την εφαρμογή; Κάντε λήψη της εφαρμογής Clips από το App Store.

 

Λήψη φωτογραφίας ή επιλογή από τη βιβλιοθήκη σας

Οι λειτουργίες της κάμερας βρίσκονται σε βολικό σημείο ακριβώς πάνω από το κουμπί εγγραφής:

 •  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φλας LED στο iPhone ή το iPod touch.
 •  Τραβήξτε μια φωτογραφία, για να την προσθέσετε στο βίντεό σας.
 •  Μεταβείτε από την κύρια κάμερα στην κάμερα selfie και αντίστροφα.

Για να επιλέξετε μια φωτογραφία από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας, πατήστε "Βιβλιοθήκη" και, κατόπιν, πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να προσθέσετε στο βίντεό σας. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εγγραφής για να την προσθέσετε στο βίντεο που δημιουργείτε.

 


Προσθήκη, μετατόπιση και ζουμ της φωτογραφίας

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το  για να επιλέξετε τη διάρκεια για την οποία θέλετε η φωτογραφία σας να εμφανίζεται στο βίντεο. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα επάνω στο κουμπί εγγραφής για να το κλειδώσετε.
 2. Συγκλίνετε τα δάχτυλά σας στην εικόνα και σύρετέ την στην οθόνη, για να μετακινήσετε τη φωτογραφία. Η εφαρμογή Clips θα εγγράψει τις κινήσεις στο βίντεό σας και θα τις βελτιστοποιήσει αυτόματα, ώστε να φαίνονται ομαλές.
 3. Για να σταματήσετε, απελευθερώστε το κουμπί εγγραφής. Αν το κουμπί εγγραφής είναι κλειδωμένο, πατήστε το. Η φωτογραφία θα προστεθεί στη γραμμή χρόνου στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν προσθέσατε μια φωτογραφία σε ένα βίντεο που περιλαμβάνει ήδη κλιπ, η φωτογραφία θα προστεθεί μετά από όλα τα κλιπ.
 4. Για να κάνετε προεπισκόπηση της φωτογραφίας, πατήστε το 
 5. Αν θέλετε να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης της φωτογραφίας, μπορείτε να περικόψετε το κλιπ:
  • Πατήστε τη φωτογραφία στη γραμμή χρόνου και, κατόπιν, πατήστε το 
  • Σύρετε τους δείκτες έναρξης και λήξης, για να ορίσετε την έναρξη και τη λήξη του κλιπ.
  • Πατήστε "Εφαρμογή"
 6. Αν θέλετε να αφαιρέσετε τη φωτογραφία από τη γραμμή χρόνου, επιλέξτε τη φωτογραφία στη γραμμή χρόνου, στο κάτω μέρος της οθόνης και, κατόπιν, πατήστε το .

Ημερομηνία δημοσίευσης: