Προσθήκη κινούμενων τίτλων σε βίντεο της εφαρμογής Clips στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Με τους Ζωντανούς τίτλους, μπορείτε να δημιουργήσετε κινούμενους τίτλους για το βίντεό σας στο στιλ που θα επιλέξετε χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

Για να δημιουργήσετε Ζωντανούς τίτλους, μιλήστε ενώ εγγράφετε το βίντεο. Όταν αναπαραγάγετε το βίντεο, η εγγραφή της φωνής σας θα εμφανίζεται ως κινούμενος τίτλος στο βίντεο. Αφού δημιουργήσετε έναν τίτλο, μπορείτε να τον επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε την εγγραφή της φωνής σας μαζί με τον τίτλο ή να συμπεριλάβετε μόνο τον τίτλο.

Άνοιγμα βίντεο ή δημιουργία νέου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Clips.* Αν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Clips στο παρελθόν, θα ανοίξει αυτόματα το βίντεο στο οποίο εργαστήκατε πιο πρόσφατα.
 2. Πατήστε το κουμπί εμφάνισης έργων στην επάνω αριστερή γωνία.
 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο βίντεο, πατήστε το . Για να ανοίξετε ένα αποθηκευμένο βίντεο, σαρώστε για να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεό σας, πατήστε το βίντεο και κατόπιν πατήστε «Άνοιγμα».

* Δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Clips; Από την οθόνη Αφετηρίας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί μια οθόνη με μια γραμμή «Αναζήτηση» στην κορυφή και, κατόπιν, πληκτρολογήστε «Clips» στη γραμμή «Αναζήτηση». Εξακολουθείτε να μην βλέπετε την εφαρμογή; Κάντε λήψη της εφαρμογής Clips από το App Store.

 


Δημιουργία Ζωντανού τίτλου

 1. Πατήστε το κουμπί ζωντανών τίτλων για να ανοίξετε το μενού «Ζωντανοί τίτλοι».
 2. Πατήστε το στιλ των Ζωντανών τίτλων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Κατόπιν, πατήστε το  για να κλείσετε το μενού.
 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί «πατήστε παρατεταμένα για εγγραφή». Αν θέλετε να κλειδώσετε την εγγραφή, σαρώστε προς τα επάνω στο κουμπί «πατήστε παρατεταμένα για εγγραφή»
 4. Μιλήστε ενώ κάνετε την εγγραφή. Μιλήστε πιο γρήγορα ή πιο αργά, για να ρυθμίσετε τον χρονισμό των τίτλων σας. 
 5. Για να σταματήσετε την εγγραφή, αφήστε το κουμπί «πατήστε παρατεταμένα για εγγραφή». Αν έχετε κλειδώσει την εγγραφή, πατήστε το.
 6. Για να παρακολουθήσετε το βίντεό σας, επιλέξτε τη μικρογραφία στο κάτω μέρος της οθόνης και, κατόπιν, πατήστε το 
 7. Για να επανεγγράψετε το κλιπ, πατήστε το , για να καταργήσετε το κλιπ και να το εγγράψετε ξανά.

Μπορείτε επίσης να εγγράψετε πολλά κλιπ και να τα συνδυάσετε για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο συνεχόμενο βίντεο. Κάθε κλιπ μπορεί να περιέχει τον δικό του Ζωντανό τίτλο.

Οι Ζωντανοί τίτλοι υποστηρίζουν πολλές γλώσσες. Για να εγγράψετε έναν Ζωντανό τίτλο σε μια άλλη γλώσσα, πατήστε το κουμπί γλώσσας ζωντανών τίτλων, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν μιλήστε σε αυτήν τη γλώσσα ενώ κάνετε την εγγραφή. 

 

Απενεργοποίηση της εγγραφής φωνής

 1. Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Από τη γραμμή χρόνου στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε το κλιπ που θέλετε να θέσετε σε σίγαση.
 3. Πατήστε το 

Όταν αναπαραγάγετε ή κοινοποιήσετε το βίντεο, θα μπορείτε να δείτε τους Ζωντανούς τίτλους χωρίς να ακούγεται η φωνή σας.

Αλλαγή του στιλ ενός Ζωντανού τίτλου

 1. Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Από τη γραμμή χρόνου στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε το κλιπ που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Πατήστε το κουμπί Ζωντανών τίτλων, πατήστε «Στιλ» και κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τα διάφορα στιλ.
 4. Πατήστε ένα στιλ για να το επιλέξετε.
 5. Πατήστε το  για να κλείσετε την περιήγηση Ζωντανών τίτλων.

Επεξεργασία Ζωντανών τίτλων

Αφού προσθέσετε έναν Ζωντανό τίτλο στο βίντεό σας, μπορείτε να τον επεξεργαστείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε σημεία στίξης, να εισαγάγετε emoji και να διορθώσετε την ορθογραφία.

 1. Πατήστε το κλιπ που περιέχει εγγραφή ενός Ζωντανού τίτλου και κατόπιν πατήστε το κουμπί ζωντανών τίτλων.
 2. Πατήστε την κεφαλίδα κειμένου αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη. 
 3. Πατήστε το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε και κατόπιν κάντε τις αλλαγές σας.
 4. Πατήστε «Τέλος» και, κατόπιν, πατήστε το  για να κλείσετε την επεξεργασία του Ζωντανού τίτλου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: