Ξεκινήστε με τα σχήματα

Επιλέξτε ανάμεσα στα εκατοντάδες σχήματα που περιέχει η βιβλιοθήκη σχημάτων και τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote ή δημιουργήστε προσαρμοσμένα σχήματα στο iWork.

Μπορείτε να εισαγάγετε γρήγορα ένα σχήμα από τη βιβλιοθήκη σχημάτων του iWork στο έγγραφό σας.

 • Στον Mac σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Σχήματα» και επιλέξτε ένα σχήμα.
 • Στο iPhone, iPad ή iPod touch σας, πατήστε προσθήκη νέου και έπειτα πατήστε το εικονίδιο «Σχήματα» . Πατήστε ένα σχήμα.
 • Στο iCloud.com, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Σχήματα» και επιλέξτε ένα σχήμα.

Όταν προσθέσετε και τοποθετήσετε το σχήμα, μπορείτε να το διασπάσετε σε επιμέρους τμήματα ή να το συνδυάσετε με άλλα σχήματα για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχήμα. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία του σχήματος, προσθέστε το στη βιβλιοθήκη σχημάτων σας για μελλοντική χρήση.*

Ορισμένες δυνατότητες είναι προς το παρόν διαθέσιμες μόνο στο Pages, το Numbers και το Keynote για Mac.

Διάσπαση σχήματος σε επιμέρους τμήματα

Ορισμένα σχήματα έχουν πολλά κομμάτια. Όταν διασπάτε ένα σχήμα στα επιμέρους τμήματά του, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, να επεξεργαστείτε το σχήμα ή να διαγράψετε τα επιμέρους κομμάτια ενός σχήματος. 

 • Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας, επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να διασπάσετε στα επιμέρους κομμάτια του και έπειτα πατήστε το εικονίδιο «Πινέλο». Πατήστε «Διευθέτηση» και έπειτα πατήστε «Διάσπαση».
 • Στον Mac σας, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο σχήμα και επιλέξτε «Διάσπαση».

Ορισμένα σχήματα στη βιβλιοθήκη σχημάτων περιλαμβάνουν άλλα πιθανά σχήματα που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σχήμα της Καλιφόρνια, μπορείτε να εισαγάγετε όλον τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών και να τον μεγεθύνετε. Αφού διασπάσετε το σχήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχήμα της Καλιφόρνια μόνο του. Αν θέλετε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σχήμα πάλι στο μέλλον χωρίς να το αποσπάσετε από το γονικό του σχήμα, προσθέστε το σχήμα στη βιβλιοθήκη σχημάτων σας.

Αφού διασπάσετε ένα σχήμα, μπορείτε να δώσετε σε κάθε κομμάτι ένα διαφορετικό χρώμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα κάθε πολιτείας στον χάρτη ή να αλλάξετε το χρώμα ενός κομματιού που έχετε απομονώσει από τα υπόλοιπα τμήματα του σχήματος.

 


        

Δημιουργία νέων σχημάτων

Μπορείτε να συνδυάσετε και να αφαιρέσετε σχήματα μεταξύ τους για να δημιουργήσετε νέα σχήματα. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι δημιουργίας νέων σχημάτων από υπάρχοντα σχήματα: Ένωση, Τομή, Αφαίρεση ή Εξαίρεση.

 • Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας, επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε το εικονίδιο «Πινέλο». Πατήστε «Διευθέτηση» και, στη συνέχεια, επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να συνδυάσετε τα σχήματα.
 • Στον Mac σας, επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα μεταβείτε στο εικονίδιο «Πινέλο» > Διευθέτηση και επιλέξτε πώς θέλετε να συνδυάσετε τα σχήματα.

Δύο σχήματα ενωμένα

Ένωση
Όταν ενώνετε πολλά σχήματα, συνδυάζονται σε ένα σχήμα.

Μια τομή σχημάτων

Τομή
Όταν δημιουργείτε την τομή πολλών σχημάτων, δημιουργείται ένα σχήμα από τις επικαλυπτόμενες περιοχές.

Δύο αφαιρούμενα σχήματα

Αφαίρεση
Όταν αφαιρείτε ένα σχήμα από ένα άλλο, αφαιρείται το τμήμα του σχήματος που βρίσκεται πάνω από ένα άλλο σχήμα.
 

Δύο εξαιρούμενα σχήματα

Εξαίρεση
Όταν εξαιρείτε δύο σχήματα, δημιουργείται ένα σχήμα από το οποίο εξαιρείται η επικαλυπτόμενη περιοχή των δύο σχημάτων.
 

Προσθήκη στιλ στο σχήμα σας

Αφού προσθέσετε ένα σχήμα στο έγγραφό σας, μπορείτε να αλλάξετε τα ακόλουθα στιλ του σχήματός σας*:

 • Γέμισμα Μπορείτε να γεμίσετε τα σχήματα με μια εικόνα, ένα συμπαγές χρώμα ή μια διαβάθμιση (δύο ή περισσότερα χρώματα που έχουν αναμιχθεί). 
 • Περίγραμμα Μπορείτε να προσθέσετε ένα περίγραμμα, όπως μια κορνίζα ή μια διάστικτη γραμμή, και, στη συνέχεια, να τροποποιήσετε το πάχος, το χρώμα και άλλα χαρακτηριστικά του περιγράμματος.
 • Σκιά Μπορείτε να προσθέσετε έως και έξι διαφορετικές προκαθορισμένες σκιές στο σχήμα σας και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε το θάμπωμα, τη μετατόπιση και την αδιαφάνεια της σκιάς σας.
 • Αντανάκλαση Μπορείτε να προσθέσετε μια αντανάκλαση στο σχήμα σας και να προσαρμόσετε την ορατότητά της. 
 • Αδιαφάνεια Μπορείτε να δημιουργήσετε ενδιαφέροντα εφέ κάνοντας τα αντικείμενα περισσότερο ή λιγότερο αδιαφανή. 

Αν θέλετε να αλλάξετε το στιλ του σχήματός σας:

 • Στον Mac σας, επιλέξτε το σχήμα και έπειτα πατήστε το εικονίδιο «Πινέλο» > Στιλ. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης για να επεκτείνετε τυχόν μεμονωμένα στιλ και να δείτε τις προηγμένες επιλογές.
 • Στο iPhone, iPad ή iPod touch σας, πατήστε το εικονίδιο «Πινέλο» > Στιλ. Ενεργοποιήστε ένα μεμονωμένο στιλ για να δείτε τις προηγμένες επιλογές.
 • Στο iCloud.com, πατήστε το εικονίδιο «Πινέλο» > Στιλ. Επιλέξτε ένα μεμονωμένο στιλ για να δείτε τις προηγμένες επιλογές.

Στον Mac σας, μπορείτε να έχετε ένα στιλ και να κάνετε προεπισκόπηση των σχημάτων στη βιβλιοθήκη σχημάτων με οποιοδήποτε στιλ στις μικρογραφίες στιλ.

Για να αποθηκεύσετε το στιλ σας, μεταβείτε στην επιλογή εικονίδιο «Πινέλο» > Στιλ, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά των μικρογραφιών στιλ για να μεταβείτε στην τελευταία ομάδα στιλ. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη νέου στιλ». Αφού αποθηκεύσετε το στιλ σας, μπορείτε να το ορίσετε εκ νέου όποτε θέλετε. Επιλέξτε το σχήμα με τις αλλαγές στιλ, έπειτα κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο πρότυπο στιλ και επιλέξτε «Επανακαθορισμός στιλ από επιλογή».

Για προεπισκόπηση με ένα στιλ, μεταβείτε στο εικονίδιο «Πινέλο» > Στιλ. Κάντε κλικ παρατεταμένα στο στιλ που θέλετε να μετακινήσετε έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει. Στη συνέχεια, σύρετέ το επάνω αριστερά στην πρώτη σελίδα των στιλ. Όταν ανοίξετε τη βιβλιοθήκη σχημάτων, το στιλ εφαρμόζεται στις προεπισκοπήσεις σχημάτων.

*Ορισμένες δυνατότητες είναι προς το παρόν διαθέσιμες μόνο στο Pages, το Numbers και το Keynote για Mac.

Προσθήκη σχήματος στη βιβλιοθήκη σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα σχήματα στη βιβλιοθήκη σχημάτων σας. Όταν αποθηκεύετε ένα προσαρμοσμένο σχήμα, οι ιδιότητες περιστροφής, αναστροφής και διαδρομής του σχήματος αποθηκεύονται, ενώ το μέγεθος, το χρώμα και η αδιαφάνεια καθώς και άλλες ιδιότητες δεν αποθηκεύονται. 

Στον Mac σας, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο σχήμα και επιλέξτε «Αποθήκευση στα σχήματά μου».

Αφού προσθέσετε ένα σχήμα στη βιβλιοθήκη σας, γίνεται διαθέσιμο στο Pages, το Numbers και το Keynote στον Mac σας. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: