Προβολή και διαγραφή του ιστορικού κλήσεων στο iPhone

Μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων και να διαγράψετε όλες τις πρόσφατες κλήσεις σας ή μόνο συγκεκριμένες κλήσεις στο iPhone.

        

Πώς μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό κλήσεων


Για να διαγράψετε ή να εκκαθαρίσετε το ιστορικό κλήσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε «Πρόσφατα».
  2. Πατήστε «Αλλαγές».
  3. Για να σβήσετε ολόκληρο το ιστορικό κλήσεων, πατήστε «Διαγραφή πρόσφατων».
  4. Για να διαγράψετε μια συγκεκριμένη κλήση, πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε «Διαγραφή».

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε συγκεκριμένες κλήσεις σύροντας προς τα αριστερά στην κλήση και πατώντας «Διαγραφή».

Ημερομηνία δημοσίευσης: