Προβολή και διαγραφή του ιστορικού κλήσεων στο iPhone

Με το iOS 13 και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων και να διαγράψετε όλες τις πρόσφατες κλήσεις σας ή μόνο συγκεκριμένες κλήσεις στο iPhone.

Πώς μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό κλήσεων

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και στη συνέχεια πατήστε «Πρόσφατα» για να δείτε μια λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις
  2. Πατήστε «Επεξεργασία».
  3. Διαγράψτε ολόκληρο το ιστορικό κλήσεων ή μια συγκεκριμένη κλήση. Για να εκκαθαρίσετε ολόκληρο το ιστορικό, πατήστε «Διαγραφή» και, στη συνέχεια, πατήστε «Διαγραφή πρόσφατων». Για να διαγράψετε μια μεμονωμένη κλήση, πατήστε το κουμπί Διαγραφής  και στη συνέχεια πατήστε «Διαγραφή».

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε συγκεκριμένες κλήσεις κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά στην κλήση και πατώντας «Διαγραφή».

Για να διατηρείτε το ιστορικό κλήσεων ενημερωμένο σε όλες τις συσκευές, ενεργοποιήστε το iCloud Drive.

Για τη διαγραφή του ιστορικού κλήσεων, απαιτείται iOS 13 ή νεότερη έκδοση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: