Χρήση του Touch ID για άνοιγμα αρχείων iWork

Αντί για πληκτρολόγηση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Touch ID σας για να ανοίξετε ένα έγγραφο που προστατεύεται με συνθηματικό στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote.

Όταν δημιουργείτε έγγραφα στο iWork, μπορείτε να ορίσετε να απαιτείται ένα συνθηματικό για το άνοιγμα του αρχείου από τους χρήστες. Αν το iPhone, το iPad ή ο Mac σας έχουν Touch ID, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Touch ID αντί να πληκτρολογείτε το συνθηματικό. Και αν έχετε ένα iPhone ή iPad που υποστηρίζει το Face ID, το Face ID μπορεί να ανοίξει τα έγγραφά σας που προστατεύονται με συνθηματικό.

Για να χρησιμοποιήσετε το Touch ID για το ξεκλείδωμα εγγράφων που προστατεύονται με συνθηματικό, πρώτα ρυθμίστε το Touch ID στο iPhone ή το iPad ή ρυθμίστε το Touch ID στον Mac.

Χρήση του Touch ID για άνοιγμα εγγράφων που προστατεύονται με συνθηματικό

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που προστατεύεται με συνθηματικό για πρώτη φορά, πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό του εγγράφου. Αν το iPhone, το iPad ή ο Mac σας έχουν διαμορφωμένο το Touch ID, θα εμφανίζεται επίσης η επιλογή «Άνοιγμα με Touch ID».

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε αυτό το έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Touch ID: Αγγίξτε απαλά το κουμπί Αφετηρίας στο iPhone ή το iPad ή το Touch ID (κουμπί τροφοδοσίας) στον Mac. Αν το Touch ID δεν αναγνωρίζει το δάχτυλό σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό δάχτυλο και ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το συνθηματικό του εγγράφου για να το ανοίξετε.


Προσθήκη συνθηματικού σε έγγραφο και χρήση του Touch ID

Αν το έγγραφό σας δεν προστατεύεται με συνθηματικό, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα συνθηματικό. 

Σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και, στη συνέχεια, πατήστε «Συνθηματικό».
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό σας στα πεδία «Συνθηματικό» και «Επαλήθευση». Πρέπει επίσης να προσθέσετε μια υπόδειξη συνθηματικού, η οποία θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε το συνθηματικό σας σε περίπτωση που το ξεχάσετε. 
 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Άνοιγμα με Touch ID» και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε αυτό το έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Touch ID αντί να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό του εγγράφου.

Σε Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Ορισμός συνθηματικού. 
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό σας στα πεδία «Συνθηματικό» και «Επαλήθευση». Πρέπει επίσης να προσθέσετε μια υπόδειξη συνθηματικού, η οποία θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε το συνθηματικό σας σε περίπτωση που το ξεχάσετε. 
 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Άνοιγμα με Touch ID» και στη συνέχεια πατήστε «Ορισμός συνθηματικού». 

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε αυτό το έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Touch ID αντί να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό του εγγράφου.


Διαμόρφωση του Touch ID για άνοιγμα εγγράφων που προστατεύονται με συνθηματικό στον Mac

Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote χρησιμοποιούν το Touch ID από προεπιλογή αν το Touch ID υποστηρίζεται από τον Mac και έχει διαμορφωθεί.

Αν σας ζητηθεί η εισαγωγή συνθηματικού κατά το άνοιγμα ενός αρχείου και δεν εμφανίζεται η επιλογή Touch ID, διαμορφώστε το Touch ID για χρήση με τις εφαρμογές iWork:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Pages και επιλέξτε Pages > Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε «Χρήση Touch ID». Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε το Touch ID επειδή λείπει ή εμφανίζεται αχνό, βεβαιωθείτε ότι το Touch ID υποστηρίζεται από τον Mac και έχει διαμορφωθεί.
 3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις εφαρμογές Numbers και Keynote.

Αν χρησιμοποιείτε ένα iPhone ή iPad που υποστηρίζει Touch ID, η δυνατότητα χρήσης του Touch ID για άνοιγμα εγγράφων που προστατεύονται με συνθηματικό είναι πάντα ενεργοποιημένη και δεν χρειάζεται να τη διαμορφώσετε όπως στον Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: