Διαμόρφωση σύνδεσης κινητού δικτύου σε Apple Watch

Με μια σύνδεση κινητού δικτύου στο Apple Watch, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να απαντάτε σε μηνύματα, να λαμβάνετε γνωστοποιήσεις και πολλά άλλα, ακόμη και όταν βρίσκεστε μακριά από το iPhone.

Πριν ξεκινήσετε

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στο iPhone και το Apple Watch.
 • Ελέγξτε για ενημερώσεις των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κατάλληλο πρόγραμμα υπηρεσιών κινητού δικτύου από έναν υποστηριζόμενο φορέα κινητής τηλεφωνίας. Το iPhone και το Apple Watch πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο φορέα κινητής τηλεφωνίας* και πρέπει να βρίσκεστε εντός εμβέλειας του δικτύου του φορέα σας κατά τη διαμόρφωση μιας σύνδεσης κινητού δικτύου στο ρολόι σας.
 • Αν έχετε επαγγελματικό ή εταιρικό πρόγραμμα κινητού δικτύου, επικοινωνήστε με την εταιρεία σας ή τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να ελέγξετε αν υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Επί του παρόντος, δεν υποστηρίζονται οι προπληρωμένοι λογαριασμοί και ορισμένοι παλαιότεροι λογαριασμοί. Για να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

* Ένα Apple Watch που διαμορφώνετε για ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό φορέα κινητής τηλεφωνίας από αυτόν που χρησιμοποιεί το iPhone σας.

Διαμόρφωση σύνδεσης κινητού δικτύου σε Apple Watch

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση κινητού δικτύου την πρώτη φορά που θα διαμορφώσετε το Apple Watch σας ή κατά τη διαμόρφωση ενός ρολογιού για ένα μέλος της οικογένειας. Κατά τη διαμόρφωση, αναζητήστε την επιλογή διαμόρφωσης του κινητού δικτύου και κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ένα κινητό δίκτυο αργότερα από την εφαρμογή Apple Watch:

 1. Σε iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και κατόπιν πατήστε «Κινητό δίκτυο».
 3. Πατήστε «Διαμόρφωση κινητού δικτύου».
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια.

Μπορεί να δείτε έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί στο Apple Watch σας ο οποίος διαφέρει από τον αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί στο iPhone σας. Ο αριθμός που εμφανίζεται για το Apple Watch σας προορίζεται μόνο για σκοπούς χρέωσης ή παρακολούθησης του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Το iPhone και το Apple Watch σας μοιράζονται τον ίδιο αριθμό.

Διαμόρφωση σύνδεσης κινητού δικτύου στο Apple Watch ενός μέλους της οικογένειας

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα Apple Watch με δυνατότητα σύνδεσης σε κινητό δίκτυο για ένα μέλος της οικογένειας που δεν διαθέτει δικό του iPhone. Αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει τη χρήση ενός διαχειριζόμενου Apple Watch, θα σας δοθεί η επιλογή να προσθέσετε το ρολόι στο πρόγραμμά σας κατά τη διαμόρφωση. Αναζητήστε την επιλογή διαμόρφωση σύνδεσης κινητού δικτύου και ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη. Αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας δεν υποστηρίζει κινητό δίκτυο σε ένα διαχειριζόμενο Apple Watch, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εναλλακτικό φορέα κινητής τηλεφωνίας. 

Αν δεν διαμορφώσετε εξαρχής τη σύνδεση κινητού δικτύου στο Apple Watch του μέλους της οικογένειάς σας, μπορείτε να το κάνετε αργότερα:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone.
 2. Πατήστε «Όλα τα ρολόγια», πατήστε το Apple Watch του μέλους της οικογένειάς σας και κατόπιν πατήστε «Τέλος».
 3. Πατήστε «Κινητό δίκτυο» και κατόπιν πατήστε «Διαμόρφωση κινητού δικτύου».
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια.

Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου που εκχωρήθηκε στο Apple Watch του μέλους της οικογένειάς σας μετά τη διαμόρφωση της σύνδεσης κινητού δικτύου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στο ρολόι και κατόπιν πατήστε «Τηλέφωνο». 

Η διαμόρφωση ενός διαχειριζόμενου Apple Watch για ένα μέλος της οικογένειας είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Αν βρίσκεστε στην Ηπειρωτική Κίνα, πρέπει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας κατά τη διαμόρφωση μιας σύνδεσης κινητού δικτύου στο Apple Watch ενός μέλους της οικογένειας, όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς. Αν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Σύνδεση σε κινητό δίκτυο

Το Apple Watch με σύνδεση κινητού δικτύου συνδέεται αυτόματα στο πιο ενεργειακά αποδοτικό ασύρματο δίκτυο που είναι διαθέσιμο: Μπορεί να συνδεθεί στο iPhone όταν είναι κοντά, σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή σε ένα κινητό δίκτυο. Όταν το ρολόι σας συνδέεται σε κινητό δίκτυο, χρησιμοποιεί δίκτυα LTE. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο LTE, το ρολόι σας θα επιχειρήσει να συνδεθεί σε ζώνη UMTS, εφόσον υποστηρίζεται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. 

Όταν το ρολόι σας συνδεθεί σε κινητό δίκτυο, μπορείτε να ελέγχετε την ισχύ του σήματος από το Κέντρο ελέγχου ή από την πολυπλοκότητα Κινητό δίκτυο, την οποία μπορείτε να προσθέσετε στις περισσότερες προσόψεις ρολογιού. Για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου, αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης και έπειτα σαρώστε προς τα πάνω.

Πλήρες σήμα κινητού δικτύου στο Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch.

Το κουμπί κινητού δικτύου γίνεται πράσινο όταν έχετε σύνδεση. Οι πράσινες γραμμές υποδεικνύουν την ισχύ του σήματος. 

Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch.

Το κουμπί «Κινητό δίκτυο» γίνεται λευκό όταν το πρόγραμμα κινητού δικτύου σας είναι ενεργό, αλλά το ρολόι σας είναι συνδεδεμένο στο iPhone σας μέσω Bluetooth ή Wi-Fi.

Μάθετε τι μπορεί να κάνει το Apple Watch σας όταν είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi ή κινητό δίκτυο, ακόμα και αν το iPhone σας δεν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Αλλαγή φορέα κινητής τηλεφωνίας

Το iPhone και το Apple Watch πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο φορέα κινητής τηλεφωνίας, εκτός αν το ρολόι διαμορφώθηκε για ένα μέλος της οικογένειας που δεν διαθέτει δικό του iPhone. Αν αλλάξετε φορέα για το iPhone, πρέπει να καταργήσετε το προηγούμενο πρόγραμμα υπηρεσιών στο Apple Watch και να εγγραφείτε σε νέο πρόγραμμα.* Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Σε iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch. 
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και κατόπιν πατήστε «Κινητό δίκτυο». 
 3. Το Apple Watch πρέπει να συνδεθεί αυτόματα στον φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί το iPhone σας. Αν πρέπει να προσθέσετε ένα νέο πρόγραμμα, πατήστε «Προσθήκη νέου προγράμματος» και ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το προηγούμενο πρόγραμμα στην εφαρμογή Apple Watch, μπορείτε να το καταργήσετε.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. 

* Ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες. 

Μεταφορά του προγράμματος κινητού δικτύου σας σε ένα νέο Apple Watch

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη χρήση ενός νέου Apple Watch, μπορείτε να μεταφέρετε την υπηρεσία κινητού δικτύου από το παλιό σας ρολόι στο νέο. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Καταργήστε το πρόγραμμα κινητού δικτύου από το παλιό σας Apple Watch. Μπορείτε να το κάνετε αυτό από την εφαρμογή Apple Watch ή σβήνοντας το παλιό σας Apple Watch. 
 2. Ζευγοποιήστε το νέο σας Apple Watch με το iPhone σας. Κατά τη διαμόρφωση, πατήστε «Διαμόρφωση κινητού δικτύου» για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα κινητού δικτύου.
 3. Μερικοί φορείς κινητής τηλεφωνίας σάς επιτρέπουν να μεταφέρετε το υπάρχον πρόγραμμά σας στο νέο σας Apple Watch απευθείας από την εφαρμογή Apple Watch. 
 4. Αν δεν βλέπετε μια επιλογή για τη μεταφορά του προγράμματος κινητού δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Κινητό δίκτυο» στην εφαρμογή Watch 

Αφαίρεση προγράμματος κινητού δικτύου

Μπορείτε να αφαιρέσετε το πρόγραμμα κινητού δικτύου ανά πάσα στιγμή:

 1. Σε iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch. 
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και κατόπιν πατήστε «Κινητό δίκτυο». 
 3. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα στο πρόγραμμα κινητού δικτύου σας στο επάνω μέρος της οθόνης. 
 4. Πατήστε «Αφαίρεση προγράμματος [φορέα]». Πατήστε πάλι για επιβεβαίωση. 
 5. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να ακυρώσετε τη συνδρομή κινητού δικτύου.*

Όταν διαγράφετε και αποζευγοποιείτε το Apple Watch, έχετε επίσης την επιλογή να καταργήσετε το πρόγραμμα από το Apple Watch. Όταν ερωτηθείτε, επιλέξτε «Σβήσιμο όλων» για να καταργήσετε το πρόγραμμα. 

* Ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες. 

Διεθνής περιαγωγή με το Apple Watch

Στο watchOS 9.1 και νεότερη έκδοση, η διεθνής περιαγωγή είναι διαθέσιμη σε μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch Series 5 και νεότερα, του Apple Watch SE και νεότερα και του Apple Watch Ultra. 

Για διεθνή περιαγωγή στο Apple Watch σας, επικοινωνήστε με τον φορά κινητής τηλεφωνίας του iPhone για να προσθέσετε το ρολόι σας στο πρόγραμμα περιαγωγής κινητού δικτύου του iPhone. Για να λειτουργήσει η διεθνής περιαγωγή στο Apple Watch σας, ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας πρέπει να υποστηρίζει VoLTE και περιαγωγή. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι φορείς κινητής τηλεφωνίας διεθνή περιαγωγή στο Apple Watch και η κάλυψη σε άλλες χώρες καθορίζεται από τον φορέα σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη διεθνή περιαγωγή, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch. Πατήστε «Δεδομένα» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Περιαγωγή δεδομένων».

Για την κάλυψη των ζωνών LTE και UMTS που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, τα μοντέλα κινητού δικτύου Apple Watch κυκλοφορούν σε διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, για Αμερική, Ηπειρωτική Κίνα και Ευρώπη/Ασία-Ειρηνικός. Σε αντίθεση με το iPhone, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο Apple Watch το οποίο να υποστηρίζει όλες τις ζώνες κινητού δικτύου που χρησιμοποιούνται στον κόσμο. Μάθετε ποιοι φορείς κινητής τηλεφωνίας στη χώρα ή την περιοχή σας προσφέρουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για το Apple Watch.

Μάθετε περισσότερα

 • Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Apple Watch. Ανοίξτε την εφαρμογή στο iPhone, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου», μεταβείτε στην επιλογή «Κινητό δίκτυο» και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα «Χρήση δεδομένων κινητού δικτύου». 
 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση κινητού δικτύου, κάντε σάρωση προς τα επάνω από την πρόσοψη του ρολογιού για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. Πατήστε το κουμπί κινητού δικτύου και έπειτα ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Κινητό δίκτυο».
 • Η ενεργοποίηση του κινητού δικτύου για μεγάλα χρονικά διαστήματα καταναλώνει περισσότερη μπαταρία. Επιπλέον, μερικές εφαρμογές ενδέχεται να μην πραγματοποιούν ενημέρωση χωρίς σύνδεση στο iPhone. 
 • Για τη λήψη SMS, MMS ή γνωστοποιήσεων ώθησης από εφαρμογές τρίτων στο Apple Watch με σύνδεση κινητού δικτύου, το ζευγοποιημένο iPhone πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε Wi-Fi ή κινητό δίκτυο.
 • Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη διπλή κάρτα SIM με μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch.
Ημερομηνία δημοσίευσης: