Προσθήκη μαθηματικών εξισώσεων σε έγγραφα στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Μπορείτε να συμπεριλάβετε μαθηματικές παραστάσεις και εξισώσεις στα έγγραφα Pages, Numbers ή Keynote χρησιμοποιώντας εντολές LaTeX ή στοιχεία MathML. 

Προσθήκη εξίσωσης σε έγγραφα Pages, Numbers ή Keynote

  1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε την εξίσωση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας: 
    • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε «Εισαγωγή» , έπειτα πατήστε «Μέσα»  και στη συνέχεια πατήστε «Εξίσωση» 
    • Στον Mac, από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Εισαγωγή > Εξίσωση.
  2. Πληκτρολογήστε μια εξίσωση χρησιμοποιώντας εντολές LaTeX ή στοιχεία MathML.1 Σε iPhone και iPad, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα συντομεύσεων πάνω από το πληκτρολόγιο. Όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση, θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση της εξίσωσης.2
  3. Κάντε κλικ ή πατήστε το στοιχείο «Εισαγωγή».3


Χρήση του MathType

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το MathType στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote για Mac, αν έχετε εγκατεστημένο το MathType 6.7d (ή νεότερη έκδοση). Την πρώτη φορά που θα εισαγάγετε μια εξίσωση, επιλέξτε «Χρήση MathType» ή ενεργοποιήστε τη χρήση του από τις Προτιμήσεις:

  1. Ανοίξτε το Pages, το Numbers ή το Keynote.
  2. Επιλέξτε [Εφαρμογή] > Προτιμήσεις.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εισαγωγή και επεξεργασία εξισώσεων με το MathType».


Μάθετε περισσότερα

Μάθετε ποιες εντολές LaTeX και ποια στοιχεία MathML μπορείτε να χρησιμοποιείτε με τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote.

1. Για μεγαλύτερη ευκολία κατά τη σύνταξη εξισώσεων, η επεξεργασία εξισώσεων βρίσκεται από προεπιλογή σε λειτουργία μαθηματικών, ώστε να μην είναι απαραίτητο να προσθέτετε εντολές της λειτουργίας μαθηματικών στις εξισώσεις σας.

2. Αν η προεπισκόπηση είναι κενή ή εμφανίζει ένα σφάλμα, ελέγξτε την εξίσωση και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.

3. Αν μια εξίσωση βρίσκεται μόνη της σε μια γραμμή κειμένου, η εξίσωση κεντράρεται με βάση το σύμβολο ίσον. Για να την κεντράρετε με βάση το μέσο της εξίσωσης, προσθέστε ένα κενό διάστημα πριν από ή μετά την εξίσωση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: