Προσθήκη μαθηματικών εξισώσεων σε έγγραφα στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Μπορείτε να συμπεριλάβετε μαθηματικές παραστάσεις και εξισώσεις στα έγγραφα Pages, Numbers ή Keynote χρησιμοποιώντας εντολές LaTeX ή στοιχεία MathML. 

Προσθήκη εξίσωσης σε έγγραφα Pages, Numbers ή Keynote

  1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο σημείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την εξίσωση, στο έγγραφό σας, σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σε ένα σχήμα  και κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας: 
    • Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή» , πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα» και κατόπιν πατήστε «Εξίσωση». 
    • Στον Mac, από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Εισαγωγή > Εξίσωση.
  2. Πληκτρολογήστε μια εξίσωση χρησιμοποιώντας εντολές LaTeX ή στοιχεία MathML.1 Σε iPhone και iPad, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα συντομεύσεων πάνω από το πληκτρολόγιο. Όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση, θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση της εξίσωσης.2
  3. Κάντε κλικ ή πατήστε το στοιχείο «Εισαγωγή».3


Χρήση του MathType

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το MathType με τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote για Mac αν έχετε εγκαταστήσει το MathType 6.7d ή νεότερη έκδοση. Την πρώτη φορά που θα εισαγάγετε μια εξίσωση, επιλέξτε «Χρήση MathType» ή ενεργοποιήστε τη χρήση του από τις Προτιμήσεις:

  1. Ανοίξτε το Pages, το Numbers ή το Keynote.
  2. Επιλέξτε [Εφαρμογή] > Προτιμήσεις.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εισαγωγή και επεξεργασία εξισώσεων με το MathType».


Μάθετε περισσότερα

Μάθετε ποιες εντολές LaTeX και ποια στοιχεία MathML μπορείτε να χρησιμοποιείτε με τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote.

1. Για μεγαλύτερη ευκολία κατά τη σύνταξη εξισώσεων, η επεξεργασία εξισώσεων βρίσκεται από προεπιλογή σε λειτουργία μαθηματικών, ώστε να μην είναι απαραίτητο να προσθέτετε εντολές της λειτουργίας μαθηματικών στις εξισώσεις σας.

2. Αν η προεπισκόπηση είναι κενή ή εμφανίζει ένα σφάλμα, ελέγξτε την εξίσωση και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.

3. Αν μια εξίσωση βρίσκεται μόνη της σε μια γραμμή κειμένου, η εξίσωση κεντράρεται με βάση το σύμβολο ίσον. Για να την κεντράρετε με βάση το μέσο της εξίσωσης, προσθέστε ένα κενό διάστημα πριν από ή μετά την εξίσωση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: