Πώς να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη διόρθωση και το προβλεπτικό κείμενο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη διόρθωση, το προβλεπτικό κείμενο και την αντικατάσταση κειμένου, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε με λιγότερα πατήματα. 

Οθόνη iPhone που δείχνει πώς να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη διόρθωση 

Χρήση της Αυτόματης διόρθωσης

Η Αυτόματη διόρθωση χρησιμοποιεί το λεξικό πληκτρολογίου για τον ορθογραφικό έλεγχο των λέξεων καθώς πληκτρολογείτε, διορθώνοντας αυτόματα τις λέξεις που περιέχουν ορθογραφικά λάθη. Για να τη χρησιμοποιήσετε, απλώς πληκτρολογήστε κάτι σε ένα πεδίο κειμένου. 

Για να βεβαιωθείτε ότι η Αυτόματη διόρθωση είναι ενεργοποιημένη: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
 2. Αγγίξτε Γενικά > Πληκτρολόγιο. 
 3. Ενεργοποιήστε την «Αυτόματη διόρθωση». Η Αυτόματη διόρθωση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Χρήση προβλεπτικού κειμένου

Με το προβλεπτικό κείμενο, μπορείτε να γράφετε και να συμπληρώνετε ολόκληρες προτάσεις με λίγα μόνο πατήματα.

Οθόνη iPhone που εμφανίζει προβλεπτικό κείμενο 

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται επιλογές για λέξεις και προτάσεις που είναι πιθανό να πληκτρολογήσετε στη συνέχεια, με βάση προηγούμενες συζητήσεις, το ύφος γραφής σας ή ακόμα και ιστότοπους που επισκέπτεστε στο Safari.

 

Οθόνη iPhone που δείχνει τις Ρυθμίσεις πληκτρολογίου για το προβλεπτικό κείμενο

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προβλεπτικό κείμενο:

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το emoji με το χαμόγελο  ή το εικονίδιο της υδρογείου εικονίδιο υδρογείου.
 2. Αγγίξτε «Ρυθμίσεις πληκτρολογίου» και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το «Προβλεπτικό».

Εναλλακτικά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Προβλεπτικό».

Οθόνη iPhone που δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε την αντικατάσταση κειμένου 

Διαμόρφωση αντικατάστασης κειμένου

Με την αντικατάσταση κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε συντομεύσεις για να αντικαθιστάτε μεγαλύτερες φράσεις. Όταν εισάγετε τη συντόμευση σε ένα πεδίο κειμένου, θα αντικαθίσταται αυτόματα από την αντίστοιχη φράση. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε «Κλμ» και το κείμενό σας θα αντικατασταθεί αυτόματα από τη φράση «Καλημέρα». 

Για να διαχειριστείτε την αντικατάσταση κειμένου, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Αντικατάσταση κειμένου. 

 • Για να προσθέσετε μια αντικατάσταση κειμένου:
  1. Αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη» εικονίδιο συν.
  2. Εισαγάγετε τη φράση και τη συντόμευσή σας.
  3. Αγγίξτε «Αποθήκευση».
 • Για να αφαιρέσετε μια αντικατάσταση κειμένου:
  1. Αγγίξτε «Επεξεργασία».
  2. Αγγίξτε το κουμπί «Αφαίρεση»  και κατόπιν αγγίξτε «Διαγραφή».
  3. Αγγίξτε «Τέλος».

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: