Ξεκινήστε τη χρήση του Apple Business Manager ή του Apple School Manager με τη Διαχείριση φορητών συσκευών

Για την επίβλεψη ενός iPhone, iPad ή iPod touch μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Business Manager ή το Apple School Manager. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή iOS, έτσι ώστε να εγγραφεί αυτόματα στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM).

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις επιβλεπόμενες συσκευές αφού διαμορφώσετε τον οργανισμό ή τον εκπαιδευτικό σας οργανισμό με την Αυτοματοποιημένη εγγραφή συσκευής. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την προσθήκη του διακομιστή MDM και την εκχώρηση συσκευών σε αυτόν, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό χρήσης Apple Business Manager ή τον Οδηγό χρήσης Apple School Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εγγραφής στο MDM κατά την ενεργοποίηση, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή της λύσης MDM ή να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό χρήσης Διαχείρισης προφίλ.

Έλεγχος απαιτήσεων δικτύου

Όταν ένα iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ή Mac εγγραφεί στο MDM, η συσκευή πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας:

  • albert.apple.com
  • iprofiles.apple.com 
  • crl3.digicert.com
  • crl4.digicert.com
  • ocsp.digicert.com

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, το MDM θα χρησιμοποιεί γνωστοποιήσεις ώθησης (push) από την Apple οι οποίες απαιτούν πρόσβαση στο δίκτυο.

Ρύθμιση νέου iPhone, iPad ή iPod touch

Όταν ενεργοποιείτε ένα νέο iPhone, iPad ή iPod touch, ο διακομιστής ενεργοποίησης iOS παρέχει στη συσκευή τη διεύθυνση URL του διακομιστή MDM. Όταν ρυθμίσετε μια εκχωρημένη συσκευή, ενδέχεται να δείτε αυτήν την οθόνη κατά τη ρύθμιση:

Οθόνη ενεργοποίησης MDM

Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, το iPhone, το iPad ή το iPod touch πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο το οποίο έχει πρόσβαση στον διακομιστή MDM.

Ρύθμιση υπάρχοντος iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις δυνατότητες του Apple Business Manager ή του Apple School Manager μόνο σε συσκευές που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά. Αν μια συσκευή έχει ήδη ενεργοποιηθεί, πρέπει να σβήσετε τη συσκευή και, κατόπιν, να την ενεργοποιήσετε ξανά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Apple Configurator για να προετοιμάσετε τη συσκευή μέσω αυτοματοποιημένης εγγραφής.

Επαναφορά του iPhone, iPad ή iPod touch από εφεδρικό αντίγραφο

Κατά την επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο στο ίδιο iPhone, iPad ή iPod touch, θα γίνει επαναφορά της κατάστασης επίβλεψης από το εφεδρικό αντίγραφο. Αν κάνετε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο σε άλλο iPhone, iPad ή iPod touch, η κατάσταση επίβλεψης θα προέλθει από το Apple Business Manager ή το Apple School Manager.

Για παράδειγμα: Αν ορίσετε την επίβλεψη και την αυτόματη εγγραφή μιας συσκευής στο MDM και, κατόπιν, επαναφέρετε ένα εφεδρικό αντίγραφο που δημιουργήθηκε όταν αυτή η συσκευή δεν βρισκόταν υπό επίβλεψη, τότε η συσκευή θα είναι ανεπίβλεπτη.

Μάθετε περισσότερα

Αν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στο Apple Business Manager ή στο Apple School Manager, μάθετε πώς να ξεκινήσετε με την Αυτοματοποιημένη εγγραφή συσκευής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: