Αν οι ιδέες τραγουδιών σας στις Μουσικές ιδέες δεν ενημερώνονται στο iCloud

Μάθετε τι να κάνετε αν οι ιδέες τραγουδιών στις Μουσικές ιδέες φαίνονται ότι βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση στο iCloud.

Αν χρησιμοποιείτε τις Μουσικές ιδέες με το iCloud, οι ιδέες τραγουδιών στη Βιβλιοθήκη σας ενημερώνονται αυτόματα στο iCloud. Αν ορισμένες ιδέες φαίνονται ότι βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση, η συσκευή iOS ενδέχεται να μην έχει αρκετό χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή iOS για να ελέγξετε το χώρο αποθήκευσης της.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος αποθήκευσης και χρήση iCloud > Διαχείριση χώρου αποθήκευσης. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις εφαρμογές σας και το χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιεί καθεμία από αυτές. Πατήστε μια εφαρμογή από τη λίστα, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της. Τα δεδομένα στη μνήμη cache και τα προσωρινά δεδομένα ενδέχεται να μην υπολογίζονται στη χρήση.

Ανάλογα με την εφαρμογή, ίσως μπορείτε να διαγράψετε ορισμένο από το περιεχόμενό της ή να διαγράψετε την εφαρμογή και όλο το περιεχόμενό της. Αν ο χώρος στη συσκευή σας έχει σχεδόν γεμίσει και το iOS δεν μπορεί να ελευθερώσει χώρο σε αυτήν, ενδέχεται να λάβετε την ειδοποίηση "Ο χώρος αποθήκευσης είναι σχεδόν γεμάτος". Αν εμφανιστεί αυτή η ειδοποίηση, θα πρέπει να καταργήσετε χειροκίνητα ορισμένο περιεχόμενο. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: