Πώς να ορίσετε και να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις στο iPhone

Μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε και να επεξεργαστείτε μια ειδοποίηση, να ζητήσετε από το Siri να ορίσει ειδοποιήσεις για εσάς και να παρακολουθήσετε την ώρα ύπνου σας.

Με την εφαρμογή Ρολόι μπορείτε να μετατρέψετε το iPhone σε ξυπνητήρι. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι από την οθόνη Αφετηρίας ή το Κέντρο ελέγχου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το Siri να ορίσει μια ειδοποίηση για εσάς.

 

     

Ορισμός ειδοποίησης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι και έπειτα πατήστε την καρτέλα «Ειδοποίηση».
 2. Πατήστε το .
 3. Ορίστε την ώρα της ειδοποίησης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μία από τις εξής επιλογές:
  • Επανάληψη: Πατήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ορίσετε μια επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση.
  • Ετικέτα: Πατήστε για να ονομάσετε την ειδοποίησή σας.
  • Ήχος: Πατήστε για να επιλέξετε τον ήχο που θα αναπαραχθεί όταν ηχήσει η ειδοποίηση.
  • Αναβολή: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανιστεί η επιλογή «Αναβολή» όταν ηχήσει η ειδοποίηση.
 4. Πατήστε «Αποθήκευση».

Ορισμός της έντασης ήχου της ειδοποίησης

Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτική ανάδραση. Κάτω από την περιοχή «Κουδουνίσματα και ειδοποιήσεις», σύρετε το ρυθμιστικό αριστερά ή δεξιά. Ενώ σύρετε, θα αναπαράγεται μια ειδοποίηση, ώστε να μπορείτε να ακούτε πώς αλλάζει η ένταση του ήχου. Η χρήση των κουμπιών έντασης του ήχου στο πλάι του iPhone σας δεν θα αλλάξει την ένταση ήχου της ειδοποίησης εκτός και αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Αλλαγή με κουμπιά». 

     

Ζητήστε από το Siri να ορίσει μια ειδοποίηση

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το τι μπορείτε να ζητήσετε:

 • «Wake me up tomorrow at 6:30 AM.» (Ξύπνησέ με αύριο στις 6:30 π.μ.)
 • «What alarms do I have set?» (Ποιες ειδοποιήσεις έχω ορίσει;)
 • «Set my Work alarm.» (Ρύθμισε την ειδοποίηση εργασίας.)

     

Επεξεργασία ή διαγραφή ειδοποίησης

Για να επεξεργαστείτε μια ειδοποίηση:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε την καρτέλα «Ειδοποίηση».
 2. Πατήστε «Αλλαγές» στην επάνω αριστερή γωνία.
 3. Πατήστε την ειδοποίηση, κάντε τις αλλαγές σας και, κατόπιν, πατήστε «Αποθήκευση».

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση:

 • Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από την ειδοποίηση και πατήστε «Διαγραφή».
 • Πατήστε «Αλλαγές», πατήστε το , και, κατόπιν, πατήστε «Διαγραφή».
 • Πατήστε «Αλλαγές», πατήστε την ειδοποίηση και, κατόπιν, πατήστε «Διαγραφή ειδοποίησης».

Παρακολούθηση της ώρας ύπνου σας

Με τη λειτουργία Ώρα ύπνου, μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο που θέλετε να κοιμάστε κάθε νύχτα και η εφαρμογή Ρολόι μπορεί να σας υπενθυμίζει να πηγαίνετε για ύπνο και να ηχεί μια ειδοποίηση για να σας ξυπνήσει. 

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την Ώρα ύπνου στην εφαρμογή Ρολόι.

Λήψη βοήθειας με τις ειδοποιήσεις

Η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης δεν επηρεάζουν τον ήχο της ειδοποίησης. Αν ορίσετε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης σε «Σιωπηλό» ή αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Μην ενοχλείτε, θα ηχήσει και πάλι η ειδοποίηση.

Αν η ειδοποίηση δεν ηχήσει, η έντασή της είναι πολύ χαμηλή ή αν το iPhone μόνο δονείται, ελέγξτε τα εξής:

 • Ρυθμίστε την ένταση στο iPhone. Αν η ένταση ειδοποίησης είναι πολύ χαμηλή ή πολύ δυνατή, πιέστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης για να τη ρυθμίσετε. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτική ανάδραση και να σύρετε το ρυθμιστικό κάτω από τη ρύθμιση «Κουδουνίσματα και ειδοποιήσεις».
 • Αν η ειδοποίηση προκαλεί μόνο δόνηση, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος της ειδοποίησης δεν έχει ρυθμιστεί σε «Κανένας». Ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι, πατήστε την καρτέλα «Ειδοποίηση» και, κατόπιν, πατήστε «Επεξεργασία». Πατήστε την ειδοποίηση, κατόπιν πατήστε «Ήχος» και επιλέξτε έναν ήχο.
 • Αν χρησιμοποιείτε iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση και συνδέσετε ακουστικά ή ηχεία στο iPhone, η ειδοποίηση ακούγεται στην προκαθορισμένη ένταση από τα ενσωματωμένα ηχεία του iPhone, καθώς και από τα ενσύρματα ακουστικά και ηχεία. Δεν ακούγεται από ασύρματα ακουστικά και ηχεία.

Η χειροκίνητη ρύθμιση της ώρας του iPhone από τις Ρυθμίσεις για την αλλαγή της συμπεριφοράς μιας εφαρμογής, π.χ. των χρονομέτρων των παιχνιδιών, δεν συνιστάται και μπορεί να επηρεάσει τις ειδοποιήσεις.

Ημερομηνία δημοσίευσης: