Πώς να ορίζετε και να αλλάζετε ειδοποιήσεις σε iPhone

Μάθετε πώς να ορίζετε, να επεξεργάζεστε ή να διαγράφετε μια ειδοποίηση.

Με την εφαρμογή Ρολόι μπορείτε να μετατρέψετε το iPhone σε ξυπνητήρι. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι από την οθόνη Αφετηρίας ή το Κέντρο ελέγχου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το Siri να ορίσει μια ειδοποίηση για εσάς.

 

Ορισμός ειδοποίησης σε iPhone 

Πώς να ορίσετε μια ειδοποίηση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι και έπειτα πατήστε την καρτέλα «Ειδοποίηση».
 2. Πατήστε το κουμπί προσθήκης .
 3. Ορίστε την ώρα της ειδοποίησης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μία από τις εξής επιλογές:
  • Επανάληψη: Πατήστε για να ορίσετε μια επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση.
  • Ετικέτα: Πατήστε για να ονομάσετε την ειδοποίησή σας.
  • Ήχος: Πατήστε για να επιλέξετε έναν ήχο που θα ακούγεται όταν θα ηχεί η ειδοποίηση.
  • Αναβολή: Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση ώστε να εμφανίζεται μια επιλογή αναβολής όταν ηχεί η ειδοποίηση.
 4. Πατήστε «Αποθήκευση».

Πώς να αλλάξετε την ένταση ήχου της ειδοποίησης

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά.
 2. Στην ενότητα «Ένταση ήχου κουδουνισμάτων και ειδοποιήσεων», σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Ενώ σύρετε, θα αναπαράγεται μια ειδοποίηση, ώστε να μπορείτε να ακούτε πώς αλλάζει η ένταση του ήχου.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Αλλαγή με κουμπιά» για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά έντασης ήχου στη συσκευή σας για την αλλαγή της έντασης ήχου της ειδοποίησης.

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν η ένταση ήχου της ειδοποίησης είναι πολύ χαμηλή ή η ειδοποίηση έχει τεθεί σε σίγαση.

Επεξεργασία ειδοποίησης σε iPhone 

Πώς να επεξεργαστείτε μια ειδοποίηση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε την καρτέλα «Ειδοποίηση».
 2. Πατήστε «Αλλαγές» στην επάνω αριστερή γωνία.
 3. Πατήστε την ειδοποίηση, κάντε τις αλλαγές σας και, κατόπιν, πατήστε «Αποθήκευση».

Πώς να διαγράψετε μια ειδοποίηση

 • Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από την ειδοποίηση και πατήστε «Διαγραφή».
 • Πατήστε «Επεξεργασία», πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».
 • Πατήστε «Αλλαγές», πατήστε την ειδοποίηση και, κατόπιν, πατήστε «Διαγραφή ειδοποίησης».

Αν η ένταση ήχου της ειδοποίησης είναι πολύ χαμηλή ή η ειδοποίηση έχει τεθεί σε σίγαση

Η δυνατότητα ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης δεν επηρεάζουν τον ήχο της ειδοποίησης. Αν ορίσετε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης σε «Σιωπηλό» ή αν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Μην ενοχλείτε, θα ηχήσει και πάλι η ειδοποίηση.

Αν μια ειδοποίηση δεν ηχεί, αν η ένταση ήχου της είναι πολύ χαμηλή ή αν το iPhone μόνο δονείται, ελέγξτε τα εξής:

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο iPhone σας. Αν η ένταση ειδοποίησης είναι πολύ χαμηλή ή πολύ δυνατή, πιέστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης για να τη ρυθμίσετε. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά και να σύρετε το ρυθμιστικό κάτω από την επιλογή «Ένταση ήχου κουδουνισμάτων και ειδοποιήσεων».
 • Αν η ειδοποίηση προκαλεί μόνο δόνηση, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος της ειδοποίησης δεν έχει ρυθμιστεί σε «Κανένας». Ανοίξτε την εφαρμογή Ρολόι, πατήστε την καρτέλα «Ειδοποίηση» και, κατόπιν, πατήστε «Επεξεργασία». Πατήστε την ειδοποίηση, κατόπιν πατήστε «Ήχος» και επιλέξτε έναν ήχο.
 • Αν συνδέσετε ακουστικά στο iPhone σας, η ειδοποίηση θα ηχεί σε μια καθορισμένη ένταση ήχου μέσω των ενσωματωμένων ηχείων στο iPhone σας, καθώς και μέσω των ενσύρματων και ασύρματων ακουστικών.

Η χειροκίνητη ρύθμιση της ώρας του iPhone στις Ρυθμίσεις για την αλλαγή της συμπεριφοράς μιας εφαρμογής, για παράδειγμα, των χρονομέτρων των παιχνιδιών, δεν συνιστάται και μπορεί να επηρεάσει τις ειδοποιήσεις.

Ημερομηνία δημοσίευσης: