Απενεργοποίηση του Φωνητικού ελέγχου στο iPhone σας

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του κουμπιού Αφετηρίας για τον Φωνητικό έλεγχο και το Siri στο iPhone, το iPad και το iPod touch σας.

     

Με το iOS 10.2 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να εμποδίσετε την απόκριση του Φωνητικού ελέγχου ή του Siri, όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας στη συσκευή σας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Κουμπί Αφετηρίας.
  2. Στην περιοχή "Πατήστε παρατεταμένα για να μιλήσετε", ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
    • Siri: Το Siri θα αποκρίνεται, όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας.
    • Φωνητικός έλεγχος: Ο κλασικός Φωνητικός έλεγχος θα αποκρίνεται, όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας. Με αυτήν την ενέργεια θα απενεργοποιηθεί επίσης το Siri.
    • Όχι: Δεν θα υπάρχει απόκριση, όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας.

Η ρύθμιση για παρατεταμένο πάτημα ισχύει μόνο για το κουμπί Αφετηρίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ακουστικά και ενεργοποιηθεί απροσδόκητα το Siri ή ο Φωνητικός έλεγχος, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.

Σε περίπτωση που τα ακουστικά σας δεν έχουν συνδεθεί σωστά, τα καλώδια έχουν φθαρεί ή υπάρχει υγρασία στο βύσμα ή στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί απροσδόκητα το Siri ή ο Φωνητικός έλεγχος. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δοκιμάστε άλλα ακουστικά.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Siri στο iPhone, iPad ή iPod touch σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: