Απενεργοποιήστε τον κλασικό Φωνητικό έλεγχο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του πλευρικού κουμπιού ή του κουμπιού Αφετηρίας για τον κλασικό Φωνητικό έλεγχο και το Siri στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, μπορείτε να εμποδίσετε την απόκριση του κλασικού Φωνητικού ελέγχου ή του Siri αν πατήσετε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί στη συσκευή σας. Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, μπορείτε να εμποδίσετε την απόκριση του κλασικού Φωνητικού ελέγχου ή του Siri, αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας στη συσκευή σας. 

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και πατήστε το πλευρικό κουμπί. Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και πατήστε το κουμπί Αφετηρίας.
  2. Στην περιοχή «Πατήστε παρατεταμένα για να μιλήσετε», ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
    • Siri: Το Siri θα αποκρίνεται, όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας.
    • Κλασικός Φωνητικός έλεγχος: Ο κλασικός Φωνητικός έλεγχος θα αποκρίνεται, όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας. Με αυτήν την ενέργεια θα απενεργοποιηθεί επίσης το Siri.
    • Όχι: Δεν θα υπάρχει απόκριση, όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας.

Η ρύθμιση για παρατεταμένο πάτημα ισχύει μόνο για το πλευρικό κουμπί ή το κουμπί Αφετηρίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ακουστικά και ενεργοποιηθεί απροσδόκητα το Siri ή ο κλασικός Φωνητικός έλεγχος, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν τοποθετηθεί πλήρως στη συσκευή.

Σε περίπτωση που τα ακουστικά σας δεν έχουν συνδεθεί σωστά, τα καλώδια έχουν φθαρεί ή υπάρχει υγρασία στο βύσμα ή στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί απροσδόκητα το Siri ή ο κλασικός Φωνητικός έλεγχος. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δοκιμάστε άλλα ακουστικά.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: