Προσθήκη προσωπικού Apple ID ως συνεργάτη σε διαχειριζόμενο μάθημα iTunes U

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό σας Apple ID για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε διαχειριζόμενα μαθήματα iTunes U.

Πριν ξεκινήσετε

Για να χρησιμοποιήσετε ένα προσωπικό Apple ID για τη δημιουργία και την επεξεργασία διαχειριζόμενων μαθημάτων iTunes U, ο οργανισμός σας πρέπει:

 • Να έχει ενεργό οργανισμό στο Apple School Manager. 
 • Να δημιουργήσει και να παράσχει διαχειριζόμενα Apple ID στους καθηγητές.
 • Να έχει δημόσιο ιστότοπο στο iTunes U.

Προσθήκη προσωπικού Apple ID ως συνεργάτη

Προτού προσθέσετε το προσωπικό σας Apple ID ως συνεργάτη μαθημάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αποστείλετε ένα αντίγραφο από καθένα από τα μαθήματα iTunes U στο διαχειριζόμενο Apple ID σας.
 2. Συνδεθείτε στη Διαχείριση μαθημάτων ή στο iTunes U για iOS και αποδεχτείτε την πρόσκληση με το διαχειριζόμενο Apple ID.
 3. Συνδέστε τον δημόσιο ιστότοπό σας iTunes U με τον οργανισμό σας στο Apple School Manager.
 4. Προσκαλέστε (προσθέστε) τα προσωπικά Apple ID διαχειριστών ή συνεργατών στη Διαχείριση δημόσιου ιστότοπου για να γίνουν συνεργάτες μαθημάτων στα διαχειριζόμενα μαθήματά σας iTunes U.

Κατόπιν, μπορείτε να προσκαλέσετε το προσωπικό σας Apple ID ως συνεργάτη μαθημάτων. Όταν προστεθείτε με το προσωπικό σας Apple ID ως συνεργάτης μαθημάτων, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να διδάξετε μαθήματα που έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας το Apple School Manager. 

Σύνδεση δημόσιου ιστότοπου iTunes U με οργανισμό στο Apple School Manager

Η σύνδεση του δημόσιου ιστότοπου iTunes U με τον οργανισμό σας στο Apple School Manager πρέπει να γίνει μόνο μία φορά από έναν διαχειριστή IT. Για να συνδέσετε τον δημόσιο ιστότοπό σας iTunes U με τον οργανισμό σας στο Apple School Manager, ζητήστε από τον διαχειριστή IT να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 1. Να μεταβεί στο school.apple.com.
 2. Να συνδεθεί με το διαχειριζόμενο Apple ID διαχειριστή ή υπεύθυνου διαχείρισης ιστότοπου.
 3. Να επιλέξει «iTunes U» από το αριστερό τμήμα παραθύρου.
 4. Να κάνει κλικ στην επιλογή «Αίτημα για χρήση της Διαχείρισης δημόσιου ιστότοπου». Αν δεν έχετε ήδη έναν δημόσιο ιστότοπο, θα δημιουργηθεί ένας νέος ιστότοπος για εσάς.
 5. Να επικολλήσει τη διεύθυνση URL του δημόσιου ιστότοπου iTunes U, αν είναι διαθέσιμη. (Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.)
 6. Να κάνει κλικ στην επιλογή «Αίτημα».
Ημερομηνία δημοσίευσης: