Πώς να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα λειτουργιών στο MacBook Pro με Touch Bar

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα λειτουργιών (F1–F12) στο Touch Bar του MacBook Pro, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Function (fn) στο κάτω μέρος αριστερά του πληκτρολογίου.

Το Touch Bar του MacBook Pro αλλάζει για να εμφανίσει τα πλήκτρα λειτουργιών που μπορείτε να επιλέξετε και στη συνέχεια επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή του όταν αφήνετε το πλήκτρο Function.

Για ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε να ορίσετε τη μόνιμη εμφάνιση των πλήκτρων λειτουργιών στο Touch Bar:

 1. Στις «Προτιμήσεις συστήματος», επιλέξτε «Πληκτρολόγιο».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συντομεύσεις».
 3. Από την αριστερή πλαϊνή στήλη, επιλέξτε «Πλήκτρα λειτουργιών».
 4. Κάντε κλικ στο σύμβολο «+» και κατόπιν μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε την.

Τώρα όταν ανοίγετε ή μεταβαίνετε σε αυτήν την εφαρμογή, το Touch Bar εμφανίζει πάντα τα πλήκτρα λειτουργιών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο οθόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα λειτουργιών:

 1. Από τις «Προτιμήσεις συστήματος», επιλέξτε «Πληκτρολόγιο».
 2. Επιλέξτε «Εμφάνιση προγραμμάτων προβολής πληκτρολογίου, emoji και συμβόλων στη γραμμή μενού».
 3. Επιλέξτε το εικονίδιο του προγράμματος προβολής  στη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε «Εμφάνιση Προβολής πληκτρολογίου».

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο οθόνης με πλήκτρα λειτουργιών στα οποία μπορείτε να κάνετε κλικ.


Χρήση πλήκτρων λειτουργιών στα Windows

Όταν χρησιμοποιείτε το Boot Camp για να τρέξετε τα Windows στο MacBook Pro, τα πλήκτρα λειτουργιών λειτουργούν όπως ακριβώς και στο macOS. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Function στο πληκτρολόγιο και θα εμφανιστούν τα πλήκτρα λειτουργιών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης των Windows, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα λειτουργιών:

 1. Από το μενού των Windows, επιλέξτε το στοιχείο μενού «Διευκόλυνση πρόσβασης» των Windows.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο οθόνης».
 3. Κάντε κλικ στο πλήκτρο fn. Τα πλήκτρα λειτουργιών εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο οθόνης.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μόνιμη εμφάνιση των πλήκτρων λειτουργιών στο Touch Bar κατά τη χρήση των Windows, χωρίς να χρειάζεται να πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο Function: 

 1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, κάντε κλικ στο επάνω βέλος για την εμφάνιση πρόσθετων εικονιδίων.
 2. Κάντε κλικ στο σκούρο γκρι εικονίδιο σε σχήμα διαμαντιού «Boot Camp».
 3. Επιλέξτε «Πίνακας ελέγχου Boot Camp» από το μενού που εμφανίζεται.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ναι» για να επιτρέψετε την εκτέλεση του Πίνακα ελέγχου.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πληκτρολόγιο».
 6. Επιλέξτε «Χρήση όλων των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών», για να ορίσετε τη μόνιμη εμφάνιση των πλήκτρων λειτουργιών στο Touch Bar. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής για την επαναφορά των πλήκτρων λειτουργιών στην τυπική συμπεριφορά.
Ημερομηνία δημοσίευσης: