Αναπαραγωγή, αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη μουσικής

Από την οθόνη «Παίζει τώρα», μπορείτε να προβείτε σε αναπαραγωγή της μουσικής, επανάληψη και αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά και πολλά άλλα.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά ή την επανάληψη, ζητήστε το από το Siri ή χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της εφαρμογής Μουσική στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, της εφαρμογής Apple Music στη συσκευή Android, του iTunes στον Mac ή το PC ή της εφαρμογής Μουσική στο Apple Watch.

Οι δυνατότητες του Apple Music και του iTunes ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε περισσότερα για το τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

 

Σε iPhone, iPad, iPod touch ή σε συσκευή Android

Στη συσκευή iOS ή Android, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά από δύο σημεία και την επανάληψη από ένα σημείο:

  • Στο επάνω μέρος μιας λίστας αναπαραγωγής ή ενός άλμπουμ, θα δείτε το κουμπί « Τυχαία σειρά» στα δεξιά του κουμπιού « Αναπαραγωγή». Πατήστε το κουμπί « Τυχαία σειρά», για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής σε τυχαία σειρά. Το χρώμα του κουμπιού δεν θα αλλάξει.
  • Όταν αναπαράγετε μουσική, εμφανίζεται ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής στο κάτω μέρος ή στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Πατήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής για να ανοίξετε την οθόνη «Παίζει τώρα» και κατόπιν μεταβείτε με κύλιση προς τα επάνω. Θα βρείτε τα κουμπιά « Τυχαία σειρά» και « Επανάληψη» πάνω από την επιλογή «Στίχοι». Το χρώμα των κουμπιών θα εμφανίζεται διαφορετικό αν έχετε ενεργοποιήσει την τυχαία σειρά ή την επανάληψη.

Αν η μουσική σας αναπαράγεται με τυχαία σειρά ή επαναλαμβάνεται και δεν θυμάστε να έχετε ενεργοποιήσει την τυχαία σειρά ή την επανάληψη, ελέγξτε την οθόνη «Παίζει τώρα» για να δείτε αν τα κουμπιά « Τυχαία σειρά» ή « Επανάληψη» έχουν αλλάξει χρώμα.

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

Αναπαραγάγετε ένα άλμπουμ, μια λίστα αναπαραγωγής ή ένα σύνολο τραγουδιών και κατόπιν ανοίξτε την οθόνη «Παίζει τώρα» και μεταβείτε με κύλιση προς τα επάνω.

Πατήστε το κουμπί « Τυχαία σειρά», για να ενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά. Η μουσική θα αναπαράγεται με τυχαία σειρά. Πατήστε ξανά το κουμπί « Τυχαία σειρά», για να απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά.

Επανάληψη τραγουδιών

Αναπαραγάγετε ένα άλμπουμ, μια λίστα αναπαραγωγής ή ένα τραγούδι και κατόπιν ανοίξτε την οθόνη «Παίζει τώρα» και μεταβείτε με κύλιση προς τα επάνω.

Πατήστε το κουμπί «Επανάληψη» μία φορά, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη μιας ολόκληρης λίστας αναπαραγωγής ή ενός άλμπουμ. Πατήστε ξανά το κουμπί « Επανάληψη», για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη ενός συγκεκριμένου τραγουδιού. Πατήστε το κουμπί «Επανάληψη» για τρίτη φορά, για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.

iPhone X με οθόνη «Παίζει τώρα». Η τυχαία σειρά είναι ενεργοποιημένη.

Αν είναι ενεργοποιημένη η τυχαία σειρά, το κουμπί « Τυχαία σειρά» γίνεται ροζ.

 

iPhone X με οθόνη «Παίζει τώρα». Η επανάληψη είναι ενεργοποιημένη.

Αν είναι ενεργοποιημένη η επανάληψη, το κουμπί « Επανάληψη» γίνεται ροζ.

 

Περισσότερες επιλογές

Κάτω από τα κουμπιά « Τυχαία σειρά» και « Επανάληψη» στην οθόνη «Παίζει τώρα», θα βρείτε την επιλογή «Στίχοι» με τους στίχους του τραγουδιού1 και μια λίστα «Επόμενο» με τα επόμενα τραγούδια. Για να αναδιοργανώσετε τα τραγούδια στη λίστα «Επόμενο», σύρετε τα τραγούδια με το εικονίδιο Μετακίνησης στη συσκευή iOS ή με το εικονίδιο Μετακίνησης στη συσκευή Android για να αλλάξετε τη σειρά τους ή σαρώστε αριστερά για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι που θέλετε να παραλείψετε. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Μετακίνησης ή το εικονίδιο Μετακίνησης, απενεργοποιήστε την επανάληψη.


Σε Mac ή PC

Επάνω μέρος του MacBook με το iTunes ανοιχτό.

Όταν αναπαραγάγετε μουσική στο iTunes σε Mac ή PC, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά ή την επανάληψη από το επάνω μέρος του παραθύρου iTunes.

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

Αναπαραγάγετε μια λίστα αναπαραγωγής ή ένα άλμπουμ και κατόπιν κάντε κλικ στο εικονίδιο Τυχαίας σειράς για να ενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά. Η μουσική θα αναπαράγεται με τυχαία σειρά. Κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο Τυχαίας σειράς για να απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά.

Αν η τυχαία σειρά είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται το εικονίδιο Τυχαίας σειράς.

Επανάληψη τραγουδιών

Αναπαραγάγετε μια λίστα αναπαραγωγής, ένα άλμπουμ ή ένα τραγούδι και κατόπιν κάντε κλικ στο εικονίδιο Επανάληψης μία φορά, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη για ολόκληρη τη λίστα αναπαραγωγής, για ολόκληρο το άλμπουμ ή για ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επανάληψης ξανά, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη για ένα συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής ή στο άλμπουμ. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επανάληψης για τρίτη φορά, για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.

Αν η επανάληψη είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται το εικονίδιο Επανάληψης ή το εικονίδιο Επανάληψης.

Περισσότερες επιλογές

Από το επάνω μέρος του παραθύρου iTunes, μπορείτε να κάνετε γρήγορη επαναφορά, παύση ή γρήγορη προώθηση ενός τραγουδιού, να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου τραγουδιού, να βλέπετε τους στίχους1, να μοιράζεστε ένα τραγούδι, να χρησιμοποιείτε το AirPlay για μετάδοση του τραγουδιού μέσω ροής και πολλά άλλα.


Στο Apple Watch

Όταν αναπαράγετε μουσική από την εφαρμογή Μουσική στο Apple Watch Series 3 ή νεότερο μοντέλο, μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή μέσω της εφαρμογής Μουσική. Θα χρειαστείτε AirPods ή ακουστικά Bluetooth, για να ακούσετε μουσική από το Apple Watch.

 

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

Χρησιμοποιήστε το Dock για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική και κατόπιν επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής ή ένα άλμπουμ για αναπαραγωγή. Πατήστε το εικονίδιο Λίστας στην οθόνη αναπαραγωγής.

Πατήστε το εικονίδιο Τυχαίας σειράς, για να ενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά. Η μουσική θα αναπαράγεται με τυχαία σειρά. Πατήστε ξανά το εικονίδιο Τυχαίας σειράς, για να απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά.

 

Επανάληψη τραγουδιών

Χρησιμοποιήστε το Dock για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική και κατόπιν επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής ή ένα άλμπουμ για αναπαραγωγή. Πατήστε το εικονίδιο Λίστας στην οθόνη αναπαραγωγής.

Πατήστε το εικονίδιο Επανάληψης μία φορά, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη μιας ολόκληρης λίστας αναπαραγωγής ή ενός ολόκληρου άλμπουμ. Πατήστε ξανά το εικονίδιο Επανάληψης, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη ενός συγκεκριμένου τραγουδιού. Πατήστε το εικονίδιο Επανάληψης για τρίτη φορά, για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.

 

Αν η τυχαία σειρά είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται το εικονίδιο Τυχαίας σειράς.

 

Αν η επανάληψη είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται το εικονίδιο Επανάληψης ή το εικονίδιο Επανάληψης.

 

Περισσότερες επιλογές

Στρέψτε το Digital Crown κατά την αναπαραγωγή μουσικής για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του τραγουδιού.


Μάθετε περισσότερα

 

1. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στίχοι για όλα τα τραγούδια. Μάθετε περισσότερα για τους στίχους στο Apple Music.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: