Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη αναπαραγωγής μουσικής

Μπορείτε να ζητήσετε από το Siri να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και την επανάληψη αναπαραγωγής στο Apple Music. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και την επανάληψη αναπαραγωγής χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στην εφαρμογή Apple Music.

Ζητήστε το από το Siri

Μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και την επανάληψη αναπαραγωγής ζητώντας το από το Siri.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά

 • «Hey Siri, παίξε αυτό το άλμπουμ με τυχαία σειρά.»
 • «Hey Siri, παίξε τη λίστα αναπαραγωγής για οδικά ταξίδια με τυχαία σειρά.»
 • «Hey Siri, απενεργοποίησε την τυχαία σειρά.»

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επανάληψης αναπαραγωγής

 • «Hey Siri, επανάλαβε αυτό το άλμπουμ.»
 • «Hey Siri, επανάλαβε αυτήν τη λίστα αναπαραγωγής.»
 • «Hey Siri, επανάλαβε αυτό το τραγούδι.»
 • «Hey Siri, απενεργοποίησε την επανάληψη.»

Μάθετε περισσότερους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Siri για την αναπαραγωγή και τον έλεγχο της μουσικής.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της επανάληψης αναπαραγωγής στην εφαρμογή Apple Music

Επιλέξτε παρακάτω τη συσκευή σας και ακολουθήστε τα βήματα:

Σε iPhone, iPod touch ή σε συσκευή Android

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής.
 3. Πατήστε το τραγούδι που αναπαράγεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
 4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το εικονίδιο «Επόμενο» το εικονίδιο «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία.
 5. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης «Επόμενο», μπορείτε:

Σε iPad

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής.
 3. Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε:

Σε Apple Watch Series 3 ή νεότερο μοντέλο

 1. Συνδέστε AirPods ή ακουστικά Bluetooth στο Apple Watch.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή «Μουσική».
 3. Αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής.
 4. Πατήστε το εικονίδιο «Επόμενο» το εικονίδιο «Επόμενο»
 5. Στο επάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο», μπορείτε:

Σε Mac ή PC

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music ή το iTunes.
 2. Αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής.
 3. Στο επάνω μέρος του παραθύρου, μπορείτε:


Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ή επανάληψης αναπαραγωγής

 • ][ποιθυτρε,0Ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS, του iPadOS, του watchOS ή του macOS. Σε PC, πραγματοποιήστε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes για Windows. Σε συσκευή Android, ενημερώστε την εφαρμογή Apple Music στην πιο πρόσφατη έκδοση.
 • Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική με τυχαία σειρά και να επαναλάβετε την αναπαραγωγή μουσικής στην ουρά Αυτόματης αναπαραγωγής. Αν ακούτε μουσική στην ουρά Αυτόματης αναπαραγωγής, τα κουμπιά αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και επανάληψης αναπαραγωγής εξαφανίζονται. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη αναπαραγωγής μόνο σε τραγούδια, άλμπουμ και λίστες αναπαραγωγής.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: