Αναπαραγωγή, αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη μουσικής

Από την οθόνη «Παίζει τώρα», μπορείτε να προβείτε σε αναπαραγωγή της μουσικής, επανάληψη και αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά και πολλά άλλα.

Ανοίξτε την οθόνη «Παίζει τώρα» στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το τηλέφωνο Android

Όταν αναπαράγετε μουσική στη συσκευή iOS ή σε τηλέφωνο Android, ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζεται στο κάτω μέρος ή στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Πατήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, για να ανοίξει η οθόνη «Παίζει τώρα». Από την οθόνη «Παίζει τώρα», μπορείτε να χειριστείτε την αναπαραγωγή ή την ένταση του ήχου, να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά ή την επανάληψη, να κατεβάσετε το τραγούδι και άλλα.

 

        

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

Ανοίξτε την οθόνη «Παίζει τώρα» και κάντε κύλιση προς τα κάτω.

Πατήστε , για να ρυθμίσετε τη Μουσική ώστε να αναπαράγει πάντα μια λίστα τραγουδιών με τυχαία σειρά. Όλα τα άλμπουμ, οι λίστες αναπαραγωγής ή τα τραγούδια θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, θα εμφανίζεται η ένδειξη . Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη .

Επανάληψη τραγουδιών

Ανοίξτε την οθόνη «Παίζει τώρα» και κάντε κύλιση προς τα κάτω.

Πατήστε  μία φορά, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη μιας ολόκληρης λίστας αναπαραγωγής ή ενός άλμπουμ. Πατήστε ξανά , για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη του συγκεκριμένου τραγουδιού. Πατήστε  για τρίτη φορά, για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επανάληψη, θα εμφανίζεται η ένδειξη  ή . Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη .

Περισσότερες επιλογές

Κάτω από τα κουμπιά «Τυχαία σειρά» και «Επανάληψη» στην οθόνη «Παίζει τώρα», θα βρείτε τους στίχους του τραγουδιού 1 και μια λίστα με τα επόμενα τραγούδια. Για να αναδιοργανώσετε τη λίστα «Επόμενο», σύρετε τραγούδια με το εικονίδιο μετακίνησης προκειμένου να αλλάξετε τη σειρά τους ή κάντε σάρωση προς τα αριστερά, για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι που θέλετε να παραλείψετε. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο μετακίνησης , απενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψη.

Χειρισμός της μουσικής σε Mac ή PC

Σε Mac ή PC μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή μουσικής στο iTunes από το επάνω μέρος του παραθύρου iTunes. Από εκεί, μπορείτε να μεταβαίνετε προς τα εμπρός και πίσω ή να διακόπτετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, να χειρίζεστε την ένταση του ήχου τραγουδιού, να μοιράζεστε ένα τραγούδι, να χρησιμοποιείτε το AirPlay για μετάδοση του τραγουδιού και πολλά άλλα. 

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

Κάντε κλικ στο , για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής ή ένα άλμπουμ. Όταν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, θα εμφανίζεται η ένδειξη  .

Επανάληψη τραγουδιών

Κάντε κλικ στο  μία φορά, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη μιας ολόκληρης λίστας αναπαραγωγής ή ενός άλμπουμ. Κάντε κλικ ξανά στο , για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη του συγκεκριμένου τραγουδιού. Κάντε κλικ για τρίτη φορά, για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επανάληψη, θα εμφανίζεται η ένδειξη  ή .


     

Άνοιγμα της Μουσικής στο Apple Watch

Στο Apple Watch Series 3, μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή μουσικής μέσω της εφαρμογής Μουσική, είτε από την οθόνη «Παίζει τώρα» ή από την εφαρμογή Μουσική. Θα χρειαστείτε AirPods ή ακουστικά Bluetooth, για να ακούσετε μουσική από το Apple Watch. Χρησιμοποιήστε το Dock, για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική και να μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και την επανάληψη.

Από την εφαρμογή Μουσική, μπορείτε να αναπαράγετε ένα τραγούδι, να περιστρέψετε το Digital Crown, για να χειριστείτε την ένταση του ήχου, να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, να ζητήσετε επανάληψη και πολλά άλλα.

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

Ανοίξτε την εφαρμογή Μουσική και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής, τον καλλιτέχνη ή το άλμπουμ που θέλετε να ακούσετε. Από την οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε .

Πατήστε , για να ρυθμίσετε τη Μουσική ώστε να αναπαράγει πάντα μια λίστα τραγουδιών με τυχαία σειρά. Όλα τα άλμπουμ, οι λίστες αναπαραγωγής ή τα τραγούδια θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, θα εμφανίζεται η ένδειξη . Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη .

Επανάληψη τραγουδιών

Ανοίξτε την εφαρμογή Μουσική και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής, τον καλλιτέχνη ή το άλμπουμ που θέλετε να ακούσετε. Από την οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε .

Πατήστε  μία φορά, για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη μιας ολόκληρης λίστας αναπαραγωγής ή ενός άλμπουμ. Πατήστε ξανά , για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη του συγκεκριμένου τραγουδιού. Πατήστε  για τρίτη φορά, για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επανάληψη, θα εμφανίζεται η ένδειξη  ή . Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη .

Μάθετε περισσότερα

Οι δυνατότητες του Apple Music και του iTunes ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

1 Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στίχοι για όλα τα τραγούδια. Μάθετε περισσότερα για τους στίχους στο Apple Music.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: