Χρήση θυρίδων για την οργάνωση των email στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να οργανώσετε τα email σας στην εφαρμογή Mail σε iPhone, iPad ή iPod touch. Μπορείτε να δημιουργήσετε θυρίδες για να οργανώσετε τα email, να χρησιμοποιήσετε την επιλογή VIP και τις σημαίες για να ξεχωρίσετε τα στοιχεία που επιθυμείτε και περισσότερα. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις θυρίδες

Η θυρίδα είναι ένας φάκελος τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα email σας. Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές θυρίδες, όπως τις θυρίδες «Εισερχόμενα», «Απεσταλμένα» και «Κάδος». Διαφορετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες θυρίδες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα VIP και τις σημαίες για να ξεχωρίσετε ορισμένα email και μηνύματα.

Δημιουργία προσαρμοσμένων θυρίδων

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες θυρίδες, για να ταξινομήσετε τα email σας σε κατηγορίες, όπως «εργασία», «οικογένεια» και άλλα. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Στη λίστα «Θυρίδες», πατήστε «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία και κατόπιν πατήστε «Νέα θυρίδα». 
 2. Ονομάστε τη θυρίδα σας. Αν έχετε διαμορφώσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς email στη συσκευή σας, πατήστε «Τοποθεσία θυρίδας» και επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια θυρίδα.
 3. Πατήστε «Αποθήκευση» και μετά «Τέλος».

Μπορείτε να βρείτε τη νέα θυρίδα σας στη λίστα «Θυρίδες», κάτω από τον λογαριασμό στον οποίο τη δημιουργήσατε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συντόμευση για μια προσαρμοσμένη θυρίδα, ώστε να την βρίσκετε στην κορυφή της λίστας «Θυρίδες».

 

Μετακίνηση των μηνυμάτων email σε μια θυρίδα

Αφού δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα, μπορείτε να μετακινήσετε email σε αυτήν. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 

 1. Μεταβείτε στα «Εισερχόμενα» στην εφαρμογή Mail. 
 2. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Επιλέξτε τα μηνύματα email και έπειτα, πατήστε «Μετακίνηση».
 4. Επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα μετακινήσετε τα μηνύματα email.

 

Διαγραφή θυρίδων

Αν διαγράψετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα, θα διαγραφούν μόνιμα όλα τα μηνύματα email από τη θυρίδα και από τον λογαριασμό σας. Προτού διαγράψετε μια θυρίδα, μπορείτε να μετακινήσετε το email σε μια άλλη θυρίδα.

Για να διαγράψετε μια θυρίδα:

 1. Μεταβείτε στη λίστα «Θυρίδες» και πατήστε «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 2. Πατήστε τη θυρίδα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε «Διαγραφή θυρίδας».
 4. Πατήστε «Διαγραφή» και μετά «Τέλος».

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τις προσαρμοσμένες θυρίδες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα VIP

Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα άτομα ως VIP για να παρακολουθείτε τα μηνύματα που στέλνουν. Οι επαφές VIP φέρουν ένα αστέρι  δίπλα στο όνομά τους στην κεφαλίδα του μηνύματος. Η θυρίδα VIP βρίσκεται στη λίστα των θυρίδων σας. 

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη θυρίδα VIP, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη. Μεταβείτε στην εφαρμογή Mail, πατήστε «Επεξεργασία» και έπειτα, βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα VIP είναι επιλεγμένη στη λίστα θυρίδων.

Προσθήκη στη θυρίδα VIP

 1. Μεταβείτε σε ένα email. 
 2. Πατήστε το όνομα ή τη διεύθυνση email του αποστολέα στην κεφαλίδα του μηνύματος. 
 3. Πατήστε «Προσθήκη σε VIP».

Η εφαρμογή Mail προσθέτει την επαφή VIP στη θυρίδα VIP. 

Αλλαγή γνωστοποιήσεων VIP

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail. 
 2. Πατήστε  δίπλα στην επιλογή VIP.
 3. Πατήστε «Γνωστοποιήσεις VIP».
 4. Έπειτα, επιλέξτε τις γνωστοποιήσεις που θέλετε να ορίσετε.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γνωστοποιήσεις» > «Mail», να πατήσετε «VIP» και, έπειτα, να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε γνωστοποιήσεις VIP.

Τοποθέτηση σημαίας σε email

Μπορείτε να επισημάνετε το email σας με μια σημαία που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τα μηνύματά σας. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε χρωματική κωδικοποίηση στις διαφορετικές σημαίες σας. Όταν τοποθετείτε μια σημαία σε ένα email, θα εμφανίζεται η σημαία  δίπλα στο νήμα email.

 

Χρήση της προεπιλεγμένης σημαίας: 

 1. Μεταβείτε στη θυρίδα που περιέχει το email στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε σημαία.
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω στο email.
 3. Πατήστε «Σημαία».

Σε iOS 13 και iPadOS, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της σημαίας. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Μεταβείτε σε ένα νήμα email. 
 2. Πατήστε το κουμπί «Απάντηση» 
 3. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη συγκεκριμένη σημαία.

 

Εύρεση email στο οποίο έχει τοποθετηθεί σημαία

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail.
 2. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Επιλέξτε «Με σημαία».
 4. Πατήστε «Τέλος».

Αποκλεισμός αποστολέων

Μπορείτε να αποκλείσετε μηνύματα email από την εφαρμογή Mail και από τις Ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποκλείσετε μηνύματα από την εφαρμογή Mail ως εξής: 

 1. Μεταβείτε στο email που θέλετε να αποκλείσετε.
 2. Πατήστε το όνομα ή τη διεύθυνση email του αποστολέα στο επάνω μέρος του μηνύματος.
 3. Πατήστε «Αποκλεισμός αυτής της επαφής». 

 

Για να αποκλείσετε μια αποθηκευμένη επαφή από τις Ρυθμίσεις:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε Mail. 
 2. Πατήστε «Αποκλεισμένες». 
 3. Μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Προσθήκη νέας».
 4. Εισαγάγετε την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε.

Για να δείτε τις αποκλεισμένες επαφές σας: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε Mail. 
 2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αποκλεισμένες». 

Όταν αποκλείετε ένα email, από προεπιλογή, το μήνυμα επισημαίνεται ως «Αποκλεισμένο» αλλά διατηρείται στα Εισερχόμενά σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail.
 2. Πατήστε «Επιλογές αποκλεισμένου αποστολέα». 
 3. Έπειτα επιλέξτε: «Καμία», «Επισήμανση ως αποκλεισμένου», «Διατήρηση στα Εισερχόμενα» ή «Μεταφορά στον Κάδο».

 

Κάντε περισσότερα με την εφαρμογή Mail

Ημερομηνία δημοσίευσης: