Ακούστε την ώρα με τη φωνή του Μίκυ Μάους ή της Μίννι Μάους

Αν ορίσετε τον Μίκυ Μάους ή τη Μίννι Μάους ως πρόσοψη του ρολογιού σας, μπορείτε να πατήσετε την οθόνη για να ακούσετε την ώρα. 

Ορισμός πρόσοψης του ρολογιού

Μπορείτε να αλλάξετε την πρόσοψη του ρολογιού σας από το Apple Watch ή το iPhone. 

Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Γκαλερί προσόψεων» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους» και πατήστε «Προσθήκη».

Αν θέλετε να προσαρμόσετε την πρόσοψη του ρολογιού, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη του Apple Watch.

Γκαλερί προσόψεων που εμφανίζει τις επιλογές «Μίκυ Μάους» και «Μίννι Μάους».

Έλεγχος ρυθμίσεων στο Apple Watch

Αγγίξτε παρατεταμένα την κάτω πλευρά της πρόσοψης ρολογιού. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω. 

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η Αθόρυβη λειτουργία είναι ανενεργή. Αν είναι ενεργή, πατήστε για να την απενεργοποιήσετε. Όταν απενεργοποιηθεί η Αθόρυβη λειτουργία, το εικονίδιο θα εμφανίζεται γκρίζο ή αχνό.

Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch που εμφανίζει την Αθόρυβη λειτουργία.

Έλεγχος των ρυθμίσεων στο iPhone

Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, κατόπιν, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Άγγιγμα για εκφώνηση» είναι ενεργοποιημένη. 

Ρυθμίσεις της επιλογής «Ήχοι και απτική ανάδραση» στο iPhone.

Ακρόαση της ώρας

Στο Apple Watch, πατήστε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους». 

Μίννι Μάους με κόκκινη πουά φούστα.

Αν ο Μίκυ Μάους ή η Μίννι Μάους δεν μιλά

Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των φωνών τους. 

  1. Συνδέστε το Apple Watch σε ένα αξιόπιστο δίκτυο Wi-Fi, και τοποθετήστε το Apple Watch στον φορτιστή του.
  2. Περιμένετε δεκαπέντε λεπτά περίπου και πατήστε την οθόνη ξανά. 

Αν εξακολουθείτε να μην ακούτε τις φωνές τους, καταργήστε την πρόσοψη του ρολογιού και, στη συνέχεια, προσθέστε την ξανά: 

  1. Στο Apple Watch πατήστε δυνατά την οθόνη. 
  2. Σαρώστε προς τα πάνω στην πρόσοψη ρολογιού με τον Μίκυ Μάους ή τη Μίννι Μάους και, κατόπιν, πατήστε «Αφαίρεση». 
  3. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο συν, και, κατόπιν, πατήστε το εικονίδιο συν
  4. Στρέψτε το Digital Crown και, κατόπιν, πατήστε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους» για να προσθέσετε ξανά την πρόσοψη.
  5. Πατήστε την οθόνη για να δοκιμάσετε να ακούσετε την ώρα.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.  

Ημερομηνία δημοσίευσης: