Προσθήκη τρεχουσών αξιών μετοχών και συναλλαγματικών ισοτιμιών στα υπολογιστικά φύλλα σας στο Numbers

Είτε παρακολουθείτε επενδύσεις συνταξιοδότησης, είτε αποταμιεύετε για τις σπουδές σας, είτε κάνετε χρηματοοικονομική έρευνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Numbers, για να δημιουργήσετε υπολογιστικά φύλλα που αντλούν αποδόσεις μετοχών και δεδομένα, καθώς και συναλλαγματικές ισοτιμίες απευθείας από το διαδίκτυο. 

Προσθήκη πληροφοριών μετοχών στο υπολογιστικό φύλλο σας

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες μετοχών.*
  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε Κελί > Αξία μετοχής. Ενδεχομένως να χρειαστεί να σαρώσετε προς τα πάνω για να δείτε την επιλογή.
  • Στο Mac, κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή»  και κατόπιν επιλέξτε «Αξία μετοχής».
 2. Επιλέξτε μια μετοχή από τη λίστα. Αν θέλετε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη μετοχή, εισαγάγετε την επωνυμία της εταιρείας ή το σύμβολο της μετοχής. 
 3. Επιλέξτε το χαρακτηριστικό που θέλετε να παρακολουθήσετε. 
  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το χαρακτηριστικό που θέλετε να παρακολουθήσετε σε αυτό το κελί. Το χαρακτηριστικό που παρακολουθείτε διαθέτει ένα εικονίδιο  στα αριστερά του. Πατήστε «Τέλος».
  • Σε Mac, επιλέξτε ποιες πληροφορίες θέλετε να παρακολουθείτε σε αυτό το κελί στο αναδυόμενο μενού «Χαρακτηριστικό». Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο διαλόγου.

Αν θέλετε να βλέπετε ενημερωμένες πληροφορίες από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου την προηγούμενη ημέρα ή να αλλάξετε το χαρακτηριστικό που παρακολουθείτε, κάντε διπλό πάτημα ή διπλό κλικ στο κελί.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τύπο STOCK για την εισαγωγή ή την επεξεργασία πληροφοριών μετοχών σε ένα κελί. Δείτε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε το χαρακτηριστικό STOCK ως τύπο:

 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε στο κελί, πατήστε  «Κελί» και στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία τύπου».
 • Σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο κελί και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία ως τύπου».

* Πρέπει να έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, για να προσθέσετε πληροφορίες μετοχών. Αν η επιλογή «Αξία μετοχής» είναι γκρίζα, ενδέχεται να μην υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου σας. Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, κάθε κελί που αντλεί ενεργά πληροφορίες από το διαδίκτυο θα είναι κενό.


Χαρακτηριστικά μετοχών που μπορείτε να παρακολουθήσετε

Κατά την επεξεργασία του τύπου STOCK μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις συμβολοσειρές ή τους αριθμούς, για να εμφανίσετε διάφορα δεδομένα: 

 • «τιμή» (0 ή παραλείπεται): Η τιμή της συγκεκριμένης μετοχής κατά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου την προηγούμενη ημέρα.
 • «όνομα» (1): Το πλήρες όνομα της μετοχής ή της εταιρείας.
 • «αλλαγή» (2): Η διαφορά μεταξύ της τελευταίας συναλλαγής την προηγούμενη ημέρα του χρηματιστηρίου και της τιμής κλεισίματος την ημέρα πριν από αυτήν. Αν δεν έγιναν συναλλαγές της μετοχής σε αυτό το διάστημα, η μεταβολή αναφέρεται ως «0».
 • «ποσοστιαία αλλαγή» (3): Η ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των δύο πιο πρόσφατων τιμών κλεισίματος της μετοχής.
 • «άνοιγμα» (4): Η τιμή εκκίνησης με την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή της μετοχής κατά το άνοιγμα των συναλλαγών την προηγούμενη ημέρα του χρηματιστηρίου.
 • «υψηλή» (5): Η υψηλότερη τιμή συναλλαγής της μετοχής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας του χρηματιστηρίου.
 • «χαμηλή» (6): Η χαμηλότερη τιμή συναλλαγής της μετοχής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας του χρηματιστηρίου.
 • «κεφαλαιοποίηση» (7): Η συνολική χρηματιστηριακή αξία όλων των μετοχών σε κυκλοφορία την προηγούμενη ημέρα του χρηματιστηρίου. Αυτή υπολογίζεται ως το συνολικό πλήθος των μετοχών σε κυκλοφορία πολλαπλασιασμένο με την τιμή ανά μετοχή.
 • «όγκος» (8): Το πλήθος των μετοχών για τις οποίες έγιναν συναλλαγές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας του χρηματιστηρίου.
 • «απόδοση» (9): Ο λόγος του ετήσιου μερίσματος (κέρδη σε μετρητά) ανά μετοχή ως ποσοστό της τιμής της μετοχής.
 • «στόχος 1 έτους» (10): Η εκτίμηση της τιμής-στόχου ενός έτους, που είναι η διάμεσος τιμή-στόχος όπως προβλέπεται από αναλυτές της μετοχής.
 • «υψηλή 52 εβδομάδων» (11): Η υψηλότερη τιμή συναλλαγής της μετοχής τις τελευταίες 52 εβδομάδες.
 • «χαμηλή 52 εβδομάδων» (12): Η χαμηλότερη τιμή συναλλαγής της μετοχής τις τελευταίες 52 εβδομάδες.
 • «μέσος όγκος 3 μηνών» (15): Ο μηνιαίος μέσος όρος του αθροιστικού όγκου συναλλαγών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών διαιρεμένος διά 22 ημέρες.
 • «βήτα» (16): Το μέτρο της μεταβλητότητας (συστηματικού κινδύνου) ενός χρεογράφου ή εμπορεύματος σε σύγκριση με την αγορά στο σύνολό της.
 • «νόμισμα» (19): Το νόμισμα στο οποίο καθορίζεται η τιμή της μετοχής.
 • «ετήσιο μέρισμα»(20): Το ποσό ετήσιων μερισμάτων (κέρδη σε μετρητά) ανά μετοχή.
 • «καμ» (21): Κέρδη ανά μετοχή – υπολογίζονται ως τα συνολικά κέρδη μιας εταιρείας διαιρεμένα διά του πλήθους των μετοχών σε κυκλοφορία (οι μετοχές τις οποίες κατέχουν εκείνη τη στιγμή όλοι οι μέτοχοι).
 • «χρηματιστήριο» (22): Το χρηματιστήριο στο οποίο εκτελούνται συναλλαγές της μετοχής (για παράδειγμα, NYSE, NASDAQ, Euronext και ούτω καθεξής).
 • «αναλογία p/e» (23): Ο λόγος τιμή/κέρδη, που υπολογίζεται από τη διαίρεση της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής διά των κερδών ανά μετοχή τους τελευταίους 12 μήνες.
 • «προηγούμενο κλείσιμο» (24): Η τιμή κλεισίματος της μετοχής για την ημέρα συναλλαγών πριν από την τελευταία αναφερόμενη συναλλαγή.
 • «σύμβολο» (25): Το σύμβολο μετοχής (χρηματιστηριακό σύμβολο) που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη μετοχή.


Παρακολούθηση ιστορικού μετοχών

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το ιστορικό μιας συγκεκριμένης μετοχής, χρησιμοποιήστε τον τύπο STOCKH. Όταν προσθέσετε τον τύπο, πρέπει να καθορίσετε αυτά τα χαρακτηριστικά:

 • Σύμβολο: Συντομογραφία που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τα μερίσματα μιας μετοχής σε δημόσια διαπραγμάτευση σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά και η οποία περικλείεται σε εισαγωγικά ή μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει το σύμβολο.
 • Χαρακτηριστικό: Μια προαιρετική τιμή η οποία καθορίζει το χαρακτηριστικό μετοχής προς επιστροφή. Η εφαρμογή Numbers υποδεικνύει αυτόματα το χαρακτηριστικό «κλείσιμο». Αντί για το «κλείσιμο» μπορείτε να επιλέξετε «άνοιγμα», «υψηλή», «χαμηλή» ή «όγκος».
 • Ημερομηνία: Η ημερομηνία για την οποία θέλετε τις πληροφορίες ιστορικού των τιμών μετοχών.


Προσθήκη συναλλαγματικών ισοτιμιών στο υπολογιστικό φύλλο σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο CURRENCY, για να αντλήσετε δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες από το διαδίκτυο και να τα χρησιμοποιήσετε στο υπολογιστικό φύλλο σας. Όταν προσθέσετε τον τύπο, πρέπει να καθορίσετε αυτά τα χαρακτηριστικά:

 • Νόμισμα-1: Πρόκειται για τον κωδικό νομίσματος για το νόμισμα από το οποίο γίνεται η μετατροπή. Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά γύρω από τη συμβολοσειρά σας.
 • Νόμισμα-2: Πρόκειται για τον κωδικό νομίσματος για το νόμισμα στο οποίο γίνεται η μετατροπή. Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά γύρω από τη συμβολοσειρά σας.

Η εφαρμογή Numbers υποδεικνύει αυτόματα το χαρακτηριστικό «τιμή» ως το τρίτο χαρακτηριστικό σας. Αν εισαγάγετε την τιμή 0 ή παραλείψετε εντελώς αυτό το στοιχείο, το κελί θα εμφανίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος-1 προς το νόμισμα-2, εκφρασμένη στο νόμισμα-2.
 

Χαρακτηριστικά νομισμάτων που μπορείτε να παρακολουθήσετε

Κατά την επεξεργασία του τύπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις συμβολοσειρές ή τους αριθμούς, για να εμφανίσετε διάφορα δεδομένα:

 • «όνομα» (1): Οι κωδικοί νομισμάτων για τα συγκεκριμένα νομίσματα που εμφανίζονται στον τύπο για τον υπολογισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
 • «αλλαγή» (2): Η διαφορά συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά το κλείσιμο των συναλλαγών τις δύο πιο πρόσφατες εργάσιμες ημέρες.
 • «ποσοστιαία αλλαγή» (3): Η ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των δύο πιο πρόσφατων τιμών κλεισίματος.
 • «άνοιγμα» (4): Η συναλλαγματική ισοτιμία κατά το άνοιγμα των συναλλαγών την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 • «υψηλή» (5): Η υψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 • «χαμηλή» (6): Η χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 • «υψηλή 52 εβδομάδων» (7): Η υψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία τις τελευταίες 52 εβδομάδες.
 • «χαμηλή 52 εβδομάδων» (8): Η χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία τις τελευταίες 52 εβδομάδες.
   

Παρακολούθηση ιστορικού νομισμάτων

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το ιστορικό ενός συγκεκριμένου νομίσματος, χρησιμοποιήστε τον τύπο CURRENCYH. Όταν προσθέσετε τον τύπο, πρέπει να καθορίσετε αυτά τα χαρακτηριστικά:

 • Νόμισμα-1: Ο κωδικός νομίσματος για το νόμισμα από το οποίο γίνεται η μετατροπή. Το χαρακτηριστικό «νόμισμα ‑1» είναι μια συμβολοσειρά η οποία περικλείεται σε εισαγωγικά.
 • Νόμισμα-2: Ο κωδικός νομίσματος για το νόμισμα στο οποίο γίνεται η μετατροπή. Το χαρακτηριστικό «νόμισμα ‑2» είναι μια συμβολοσειρά η οποία περικλείεται σε εισαγωγικά.
 • Χαρακτηριστικό: Μια προαιρετική τιμή η οποία καθορίζει το χαρακτηριστικό νομίσματος προς επιστροφή. Η εφαρμογή Numbers υποδεικνύει αυτόματα το χαρακτηριστικό «κλείσιμο». Αντί για το «κλείσιμο» μπορείτε να επιλέξετε «άνοιγμα», «υψηλή», «χαμηλή» ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό νομίσματος (ανατρέξτε στην ενότητα Χαρακτηριστικά νομισμάτων που μπορείτε να παρακολουθήσετε). 
 • Ημερομηνία: Η ημερομηνία για την οποία θέλετε τις πληροφορίες ιστορικού για τη συναλλαγματική ισοτιμία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: