Χρήση SFTP για την αποστολή δεδομένων μαθητών, προσωπικού και τάξεων στο Apple School Manager

Αν το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών (SIS) δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή από το Apple School Manager ή δεν διαθέτετε σύστημα πληροφόρησης μαθητών, μπορείτε να αποστείλετε δεδομένα μαθητών, προσωπικού και τάξεων στο Apple School Manager χρησιμοποιώντας το SFTP.

Όταν διαμορφώνετε το SFTP στον Βοηθό SIS/SFTP, το Apple School Manager σάς παρέχει αρχεία προτύπων CSV και τα στοιχεία πρόσβασης σε έναν ιδιωτικό διακομιστή SFTP. Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα από ένα υποστηριζόμενο SIS ή να δημιουργήσετε τα αρχεία σε μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων, όπως το Numbers. Πριν προχωρήσετε σε εξαγωγή από το SIS, επικοινωνήστε με το SIS για να βεβαιωθείτε ότι η μορφή είναι σωστή για το Apple School Manager.

Για την αποστολή SFTP απαιτείται μια εφαρμογή τρίτου στο macOS. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα-πελάτη SFTP, μπορείτε να βρείτε ένα στο Mac App Store.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά, για να λάβετε βοήθεια με τη διαμόρφωση των αρχείων SFTP. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το SFTP για την αποστολή δεδομένων στο Apple School Manager, πρέπει να ξεκινήσετε από την ενότητα «Διαμόρφωση πρώτης αποστολής SFTP».

Διαμόρφωση πρώτης αποστολής SFTP

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager ως διαχειριστής, υπεύθυνος διαχείρισης ιδρύματος ή υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις» στην κάτω αριστερή γωνία, επιλέξτε «Πηγή δεδομένων» και κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση». Πρέπει να επαληθεύσετε έναν τομέα για να μπορέσετε να διαμορφώσετε το SFTP.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εύρεση μαθητών, προσωπικού και τάξεων».
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαμόρφωση SFTP».
 5. Το Apple School Manager δημιουργεί μια διεύθυνση URL, ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό για χρήση κατά την αποστολή αρχείων. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα-πελάτη SFTP.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη προτύπων».
 7. Διαβάστε τις οδηγίες για τη χρήση προτύπων στην ενότητα «Συμπλήρωση αρχείων δεδομένων».
 8. Όταν συμπληρώσετε τα αρχεία δεδομένων, δημιουργήστε μια αρχειοθήκη zip που περιλαμβάνει και τα έξι αρχεία. Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία στο Finder και κατόπιν να μεταβείτε στο μενού «Αρχείο» και να επιλέξετε «Συμπίεση 6 στοιχείων». Το όνομα της αρχειοθήκης zip δεν έχει σημασία.
 9. Αποστείλετε το αρχείο zip στο Apple School Manager. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη SFTP, για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που εμφανίζεται στον Βοηθό SIS/SFTP. Όταν σας ζητηθούν στοιχεία σύνδεσης, χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που λάβατε όταν κάνατε κλικ στη «Διαμόρφωση SFTP». Αντιγράψτε το αρχείο zip στον κατάλογο του Dropbox.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» στον Βοηθό SIS/SFTP. Αν η αποστολή σας περιέχει σφάλματα, μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής που προσδιορίζει τα αρχεία και τις γραμμές που περιέχουν σφάλματα. Διορθώστε τα σφάλματα στα αρχεία δεδομένων και κατόπιν επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9. Δεν χρειάζεται να καταργήσετε το προηγούμενο αρχείο από τον διακομιστή SFTP.
 11. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή στο SFTP, κάντε κλικ στο στοιχείο «Έλεγχος δεδομένων SFTP». Αν βρείτε σφάλματα, κάντε κλικ στην επιλογή «Ακύρωση». Διορθώστε τα σφάλματα στα αρχεία δεδομένων και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία αποστολής. Αν τα δεδομένα είναι ακριβή και πλήρη, κάντε κλικ στο στοιχείο «Συνέχεια».
 12. Στην περιοχή «Δημιουργία λογαριασμών και τάξεων», επιλέξτε μια μορφή διαχειριζόμενου Apple ID για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό. Κάντε κλικ στην «Προεπισκόπηση λογαριασμών και τάξεων». Αν τα ID είναι στη σωστή μορφή, επιλέξτε «Δημιουργία λογαριασμών και τάξεων». Μόνο οι επαληθευμένοι τομείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μορφή διαχειριζόμενου Apple ID.
 13. Μετά τη δημιουργία των λογαριασμών, διανείμετε στοιχεία σύνδεσης στους χρήστες και αναθέστε ρόλους στο προσωπικό.

Συμπλήρωση αρχείων δεδομένων

Η λήψη προτύπων περιλαμβάνει έξι αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) για τα εξής: Τάξεις, Μαθήματα, Τοποθεσίες, Κατάλογοι, Μαθητές και Προσωπικό. Αν τα πρότυπα δεν είναι διαθέσιμα στο Apple School Manager ή αν χάσατε ένα αντίγραφο των αρχικών προτύπων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη τους ξανά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SIS για την εξαγωγή δεδομένων στη μορφή που περιγράφεται από τα πρότυπα και το παρόν άρθρο ή μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πρότυπα σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Numbers.

Χρησιμοποιήστε τους πίνακες σε αυτό το άρθρο, για να βεβαιωθείτε ότι καταχωρίζετε τις σωστές πληροφορίες και κατόπιν αποθηκεύστε κάθε αρχείο χωρίς να αλλάξετε το όνομά του.

Διαμόρφωση τιμών

Αν επεξεργαστείτε τα πρότυπα, αντικαταστήστε τα ενδεικτικά δεδομένα με τα δικά σας. Μην αλλάξετε τα περιεχόμενα των κελιών κεφαλίδας στα αρχεία. Μην προσθέσετε στήλες σε κανένα αρχείο, με εξαίρεση τις παρακάτω οδηγίες.

Κάθε σειρά σε κάθε πρότυπο πρέπει να εκφράζει μια μοναδική τιμή. Για παράδειγμα, στο αρχείο για τους μαθητές «students.csv» κάθε σειρά πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό μαθητή. Ορισμένες τιμές για τον μαθητή μπορεί να παραμείνουν κενές. Πρέπει να γίνεται διαφυγή των λεκτικών τιμών, όπως των χαρακτήρων αλλαγής γραμμής ή των εισαγωγικών σε ένα όνομα, με χρήση μιας ανάστροφης καθέτου (\), για παράδειγμα (\”). Τα αναγνωριστικά που καταχωρίζονται πρέπει να είναι αλφαριθμητικά και μπορούν να περιλαμβάνουν το «-».

Αν η τιμή σας περιέχει κενό διάστημα ( ) ή κόμμα (,), εσωκλείστε τη σε απλά εισαγωγικά ("). Αν η τιμή σας δεν περιέχει κανέναν από αυτούς τους ειδικούς χαρακτήρες, μην χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά. Αν δεν χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά στα σημεία όπου απαιτούνται ή αν χρησιμοποιήσετε καλλιγραφικά εισαγωγικά, θα προκληθούν σφάλματα στη διαδικασία αποστολής.

Οι τιμές στα αρχεία σας πρέπει να είναι διαχωρισμένες με κόμματα (,) ή ελληνικά ερωτηματικά (;), ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας του αρχείου. Μην χρησιμοποιήσετε κενά διαστήματα ή στηλοθέτες μεταξύ του κόμματος ή του ελληνικού ερωτηματικού και της επόμενης τιμής. Κάθε αρχείο πρέπει να έχει κωδικοποίηση UTF-8 και να χρησιμοποιεί χαρακτήρες αλλαγής γραμμής Unix (\n). 

Αν ένα προαιρετικό σε άλλη περίπτωση πεδίο, όπως το person_number ή το sis_username, αποτελεί μέρος της μορφής του διαχειριζόμενου Apple ID, γίνεται υποχρεωτικό πεδίο. Αν το αφήσετε κενό, η αποστολή θα αποτύχει με το σφάλμα MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Αρχείο «Τοποθεσίες»

location_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο αποτελείται από αριθμούς ή/και γράμματα και δεν περιέχει διαστήματα. Υποχρεωτικό
location_name Το όνομα της τοποθεσίας.  Υποχρεωτικό

Πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον μία τοποθεσία στο αρχείο «Τοποθεσίες». Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SFTP για τη δημιουργία λογαριασμών μαθητών ή προσωπικού στην τοποθεσία της κύριας έδρας.

Αρχείο «Μαθητές»

Αν χρησιμοποιήσετε SFTP για την αποστολή ενός νέου ατόμου και το person_id που θα εκχωρήσετε υπάρχει ήδη στο Apple School Manager, το νέο άτομο θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα χρήστη στο Apple School Manager. Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, θα μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία αυτού του χρήστη μόνο μέσω SFTP. 

 

person_id

Το μοναδικό αναγνωριστικό για έναν συγκεκριμένο μαθητή. Αυτό το person_id θα πρέπει να συμφωνεί με το μοναδικό αναγνωριστικό στο SIS, αν είναι διαθέσιμο. Αυτό το person_id είναι το μοναδικό αναγνωριστικό για τον μαθητή στο Apple School Manager. Χρησιμοποιήστε αυτήν την τιμή για να αναφερθείτε στον μαθητή στο αρχείο «Κατάλογοι» και στους εκπαιδευτικούς στο αρχείο «Τάξεις». 

Υποχρεωτικό
person_number Άλλη μια τιμή που μπορεί να προσδιορίσει έναν μαθητή στο σχολείο σας. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι αριθμός αναγνώρισης μαθητή.  Προαιρετικό
first_name Το όνομα του μαθητή. Υποχρεωτικό
middle_name Το πατρώνυμο του μαθητή. Προαιρετικό
last_name Το επώνυμο του μαθητή. Υποχρεωτικό
grade_level Το επίπεδο τάξης του μαθητή. Προαιρετικό
email_address* Μια διεύθυνση email για τον μαθητή. Προαιρετικό
sis_username Το όνομα χρήστη για τον μαθητή στο SIS.  Προαιρετικό
password_policy Χρησιμοποιήστε το πεδίο password_policy, για να καθορίσετε την πολιτική συνθηματικών για κάθε συγκεκριμένο μαθητή. Το πεδίο password_policy πρέπει να έχει τον αριθμό 4, τον αριθμό 6, τον αριθμό 8 ή να παραμείνει κενό. Αν επιλέξετε τον αριθμό 8, θα ορίσετε την τυπική πολιτική συνθηματικών (8 ή περισσότεροι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες). Αυτή η τιμή παρακάμπτει την πολιτική συνθηματικών της τοποθεσίας και οποιαδήποτε άλλη πολιτική συνθηματικών είχατε ορίσει προηγουμένως για τον συγκεκριμένο μαθητή. Αν αφήσετε το πεδίο password_policy κενό, θα χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη πολιτική συνθηματικών της τοποθεσίας για νέους μαθητές και δεν θα γίνουν αλλαγές στους υπάρχοντες μαθητές. Προαιρετικό
location_id Το location_id για τον μαθητή. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο «Τοποθεσίες». Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο «Τοποθεσίες», θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία αποστολής. Υποχρεωτικό

* Αν είναι ενεργοποιημένος ο συνενωμένος έλεγχος ταυτότητας, η διεύθυνση email είναι υποχρεωτική. Αν η διεύθυνση email βρίσκεται σε συνενωμένο τομέα, τότε ο λογαριασμός χρήστη θα είναι συνενωμένος.

Εκχώρηση πολλών τοποθεσιών

Μπορείτε να εκχωρήσετε πάνω από μία τοποθεσία σε έναν μαθητή προσθέτοντας περισσότερες στήλες τοποθεσίας στο αρχείο «Μαθητές». Μπορείτε να προσθέσετε έως και 998 ακόμη στήλες τοποθεσίας, με τα ονόματα «location_id_2», «location_id_3» έως και «location_id_999». Για κάθε μαθητή, μπορείτε προαιρετικά να καταχωρίσετε ένα άλλο location_id σε καθεμία από αυτές τις στήλες. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο «Τοποθεσίες». Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο «Τοποθεσίες», θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία αποστολής.

Αρχείο «Προσωπικό»

Αν χρησιμοποιήσετε SFTP για την αποστολή ενός νέου ατόμου και το person_id που θα εκχωρήσετε υπάρχει ήδη στο Apple School Manager, το νέο άτομο θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα χρήστη στο Apple School Manager. Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, θα μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία αυτού του χρήστη μόνο μέσω SFTP. Όλο το προσωπικό λαμβάνει την τυπική πολιτική συνθηματικών (8 ή περισσότεροι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες).

person_id

Το μοναδικό αναγνωριστικό για ένα συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού. Αυτό το person_id θα πρέπει να συμφωνεί με το μοναδικό αναγνωριστικό στο SIS, αν είναι διαθέσιμο. Το person_id είναι το μοναδικό αναγνωριστικό για το μέλος του προσωπικού στο Apple School Manager. Χρησιμοποιήστε αυτήν την τιμή για να αναφερθείτε στους εκπαιδευτικούς στο αρχείο «Τάξεις». 

Υποχρεωτικό
person_number Άλλη μια τιμή που μπορεί να προσδιορίσει ένα μέλος του προσωπικού στο σχολείο σας. Αυτό μπορεί να είναι ένας αριθμός σήματος προσωπικού.  Προαιρετικό
first_name Το όνομα του μέλους του προσωπικού. Υποχρεωτικό
middle_name Το πατρώνυμο του μέλους του προσωπικού. Προαιρετικό
last_name Το επώνυμο του μέλους του προσωπικού. Υποχρεωτικό
email_address* Μια διεύθυνση email για αυτό το μέλος του προσωπικού.  Προαιρετικό
sis_username Το όνομα χρήστη για το μέλος του προσωπικού στο SIS. Προαιρετικό
location_id Το location_id για το μέλος του προσωπικού. Αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο «Τοποθεσίες». Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο «Τοποθεσίες», θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία αποστολής. Υποχρεωτικό

* Αν είναι ενεργοποιημένος ο συνενωμένος έλεγχος ταυτότητας, η διεύθυνση email είναι υποχρεωτική. Αν η διεύθυνση email βρίσκεται σε συνενωμένο τομέα, τότε ο λογαριασμός χρήστη θα είναι συνενωμένος.

Εκχώρηση πολλών τοποθεσιών

Μπορείτε να εκχωρήσετε πάνω από μία τοποθεσία σε ένα μέλος του προσωπικού προσθέτοντας περισσότερες στήλες τοποθεσίας στο αρχείο «Προσωπικό». Μπορείτε να προσθέσετε έως και 998 ακόμη στήλες τοποθεσίας, με τα ονόματα «location_id_2», «location_id_3» έως και «location_id_999». Για κάθε μέλος του προσωπικού, μπορείτε προαιρετικά να καταχωρίσετε ένα άλλο location_id σε καθεμία από αυτές τις στήλες. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο «Τοποθεσίες». Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο «Τοποθεσίες», θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία αποστολής.

Αρχείο «Μαθήματα»

course_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το μάθημα. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το αντίστοιχο course_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο «Τάξεις».   Υποχρεωτικό
course_number Ένας αριθμός για το μάθημα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι ο αριθμός μαθήματος στο SIS ή στον οδηγό διδακτέας ύλης. Προαιρετικό
course_name Το όνομα του μαθήματος. Προαιρετικό
location_id Το location_id για το μάθημα. Αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο «Τοποθεσίες». Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο «Τοποθεσίες», θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία αποστολής.
Υποχρεωτικό

Αρχείο «Τάξεις»

class_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την τάξη.    Υποχρεωτικό
class_number Ένας αριθμός ή κωδικός που προσδιορίζει αυτήν την τάξη στον οργανισμό σας. Σε αντίθεση με το class_id, το class_number δεν χρησιμοποιείται για αναφορά σε αυτήν την τάξη στο αρχείο CSV «Κατάλογοι».  Προαιρετικό
course_id Το course_id του μαθήματος στο οποίο ανήκει αυτή η τάξη. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα course_id στο αρχείο «Μαθήματα». Υποχρεωτικό
instructor_id Το person_id για τον εκπαιδευτή. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο «Προσωπικό». Προαιρετικό
instructor_id_2 Το person_id για τον εκπαιδευτή. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο «Προσωπικό». Προαιρετικό
instructor_id_3 Το person_id για τον εκπαιδευτή. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο «Προσωπικό». Προαιρετικό
location_id Το location_id για την τάξη. Αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με το location_id στο αρχείο «Τοποθεσίες». Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο «Τοποθεσίες», θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία αποστολής. Υποχρεωτικό

Εκχώρηση πολλών εκπαιδευτικών

Μπορείτε να εκχωρήσετε περισσότερους από τρεις εκπαιδευτικούς σε μια τάξη προσθέτοντας περισσότερες στήλες εκπαιδευτικών στο αρχείο «Τάξεις». Μπορείτε να προσθέσετε έως και 12 ακόμη στήλες εκπαιδευτών, με τα ονόματα «instructor_id_4», «instructor_id_5» έως και «instructor_id_15». Για κάθε τάξη μπορείτε προαιρετικά να καταχωρίσετε άλλο ένα person_id για τον εκπαιδευτή. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο «Προσωπικό».

Αρχείο «Κατάλογοι»

roster_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον κατάλογο στο SIS ή σε κάποια άλλη βάση δεδομένων μαθημάτων (αν υπάρχει).  Υποχρεωτικό
class_id Ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό για την τάξη. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα class_id στο αρχείο «Τάξεις».
Υποχρεωτικό
student_id Το person_id για έναν μαθητή.  Υποχρεωτικό

Το αρχείο «Κατάλογοι» χρησιμοποιείται για την προσθήκη μαθητών στις τάξεις τους. Κάθε γραμμή στο αρχείο πρέπει να έχει ένα μοναδικό roster_id και να περιέχει μόνο ένα class_id και ένα person_id.

Ενημέρωση αρχείων

Αν θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μαθητές, προσωπικό και τάξεις, επεξεργαστείτε τα αρχεία δεδομένων σας και αποστείλετε τα νέα αντίγραφα. Κάθε φορά που αποστέλλετε αρχεία, θα πρέπει να αποστέλλετε και τα έξι, ενώ κάθε αρχείο πρέπει να περιέχει την πλήρη λίστα κάθε κατηγορίας, όχι μόνο τα στοιχεία που σκοπεύετε να προσθέσετε. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία λογαριασμού SFTP επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Πηγή δεδομένων.

Αν τερματίσετε τη σύνδεση SFTP στο Apple School Manager, οι λογαριασμοί και οι τάξεις σας θα αλλάξουν σε μη αυτόματη ρύθμιση. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέρετε τη σύνδεση SFTP και πραγματοποιήστε νέα αποστολή.

Μετά την πρώτη αποστολή, θα δημιουργούνται αυτόματα νέοι λογαριασμοί και τάξεις όταν αποστέλλετε αρχεία. Αν υπάρχουν σφάλματα, το Apple School Manager θα σας στείλει ένα email.

Αν λείπει μια καταχώριση από μια προηγούμενη αποστολή

Αν λείπει μια καταχώριση από μια προηγούμενη αποστολή, ο λογαριασμός απενεργοποιείται και διαγράφεται αυτόματα μετά από 120 ημέρες, εκτός αν ο λογαριασμός έχει αγοράσει μαζικό περιεχόμενο.

Αν καταργηθεί ένα μάθημα ή μια τάξη

Αν καταργηθεί ένα μάθημα ή μια τάξη από την αποστολή, οι μαθητές καταργούνται από την τάξη και η πηγή αλλάζει στη ρύθμιση «Χειροκίνητα». Αν τα μαθήματα χρησιμοποιούνταν στο iTunes U ή στις Εργασίες, ο κατάλογος καταργείται και πρέπει να δημιουργηθεί νέο μάθημα για εκ νέου εγγραφή. Αν οι τάξεις χρησιμοποιούνταν στις Εργασίες, τα δεδομένα προόδου διαγράφονται αυτόματα και δεν είναι πλέον διαθέσιμα στον καθηγητή ή τον μαθητή.

Τα μαθήματα και οι τάξεις με χειροκίνητη ρύθμιση πηγής συνεχίζουν να συγχρονίζονται με τη λύση MDM, αλλά ενδέχεται να μην εμφανίζονται πλέον στην εφαρμογή Τάξη. Μπορείτε να διαγράψετε τις τάξεις με χειροκίνητη ρύθμιση στο Apple School Manager, αν θέλετε να καταργήσετε τον συγχρονισμό τους.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: