Χρήση SFTP για τη φόρτωση δεδομένων μαθητών, προσωπικού και τάξεων στο Apple School Manager

Αν το σύστημα πληροφοριών των μαθητών σας (SIS) δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή από το Apple School Manager ή δεν διαθέτετε σύστημα πληροφοριών μαθητών, μπορείτε να φορτώσετε δεδομένα μαθητών, προσωπικού και τάξεων στο Apple School Manager χρησιμοποιώντας το SFTP.

Όταν διαμορφώνετε το SFTP στον Βοηθό διαμόρφωσης, το Apple School Manager σάς παρέχει αρχεία προτύπων CSV και τα στοιχεία πρόσβασης σε έναν ιδιωτικό διακομιστή SFTP. Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα από το SIS ή να δημιουργήσετε τα αρχεία σε μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων όπως το Numbers.

Για τη φόρτωση SFTP απαιτείται εφαρμογή τρίτου στο macOS. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει πρόγραμμα-πελάτη SFTP, μπορείτε να βρείτε ένα στο Mac App Store.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για βοήθεια στη διαμόρφωση των αρχείων SFTP. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το SFTP για τη φόρτωση δεδομένων στο Apple School Manager, πρέπει να ξεκινήσετε από την ενότητα "Διαμόρφωση της πρώτης φόρτωσης SFTP".

Διαμόρφωση της πρώτης φόρτωσης SFTP

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager ως διαχειριστής, προϊστάμενος ιστότοπου ή προϊστάμενος ατόμων.
 2. Αν συνδέεστε για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ο Βοηθός διαμόρφωσης. Αν δεν εμφανιστεί ο Βοηθός διαμόρφωσης, κάντε κλικ στο όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία. Επιλέξτε "Βοηθός διαμόρφωσης".
 3. Επιλέξτε "Εύρεση μαθητών, προσωπικού και τάξεων".
 4. Επιλέξτε "Διαμόρφωση SFTP".
 5. Το Apple School Manager δημιουργεί μια διεύθυνση URL, ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό για χρήση κατά τη φόρτωση αρχείων. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα-πελάτη SFTP.
 6. Επιλέξτε "Λήψη προτύπων".
 7. Διαβάστε τις οδηγίες για τη χρήση προτύπων στην ενότητα "Συμπλήρωση των αρχείων δεδομένων σας".
 8. Όταν συμπληρώσετε τα αρχεία δεδομένων σας, δημιουργήστε μια αρχειοθήκη zip και των έξι αρχείων. Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία στο Finder και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στο μενού "Αρχείο" και να επιλέξετε "Συμπίεση 6 στοιχείων". Το όνομα της αρχειοθήκης zip δεν έχει σημασία.
 9. Φορτώστε το αρχείο zip στο Apple School Manager. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη SFTP, για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που εμφανίζεται στον Βοηθό διαμόρφωσης. Όταν σας ζητηθούν πληροφορίες σύνδεσης, χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που λάβατε όταν επιλέξατε "Διαμόρφωση SFTP". Αντιγράψτε το αρχείο zip στον κατάλογο του dropbox.
 10. Επιλέξτε "Συνέχεια" στον Βοηθό διαμόρφωσης. Αν η φόρτωσή σας περιέχει σφάλματα, μπορείτε να εξετάσετε το αρχείο καταγραφής που προσδιορίζει τα αρχεία και τις γραμμές όπου περιέχονται σφάλματα. Διορθώστε τα σφάλματα στα αρχεία δεδομένων και μετά επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9. Δεν χρειάζεται να καταργήσετε το προηγούμενο αρχείο από το διακομιστή SFTP.
 11. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή στο SFTP, επιλέξτε "Έλεγχος δεδομένων SFTP". Αν βρείτε σφάλματα, επιλέξτε "Ακύρωση". Διορθώστε τα σφάλματα στα αρχεία δεδομένων και μετά επαναλάβετε τη διαδικασία φόρτωσης. Αν τα δεδομένα είναι ακριβή και πλήρη, επιλέξτε "Συνέχεια".
 12. Στην περιοχή "Δημιουργία λογαριασμών και τάξεων", επιλέξτε μια μορφή διαχειριζόμενων Apple ID για μαθητές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό. Επιλέξτε "Προεπισκόπηση λογαριασμών και τάξεων". Αν τα ID είναι στη σωστή μορφή, επιλέξτε "Δημιουργία λογαριασμών και τάξεων".
 13. Μετά τη δημιουργία των λογαριασμών, διανείμετε στοιχεία σύνδεσης στους χρήστες και αναθέστε ρόλους στο προσωπικό.

Συμπλήρωση των αρχείων δεδομένων σας

Η λήψη προτύπου περιλαμβάνει έξι αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) για Τάξεις, Σειρές μαθημάτων, Τοποθεσίες, Καταλόγους ονομάτων, Μαθητές και Προσωπικό. Αν τα πρότυπα δεν είναι διαθέσιμα στο Apple School Manager ή αν χάσατε ένα αντίγραφο των αρχικών προτύπων, μπορείτε να τα κατεβάσετε ξανά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SIS για την εξαγωγή δεδομένων στη μορφή που περιγράφεται από τα πρότυπα και το παρόν άρθρο ή μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πρότυπα σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Numbers.

Χρησιμοποιήστε τους πίνακες σε αυτό το άρθρο, για να βεβαιωθείτε ότι καταχωρίζετε τις σωστές πληροφορίες και μετά αποθηκεύστε κάθε αρχείο χωρίς να αλλάξετε το όνομά του.

Διαμόρφωση των τιμών σας

Αν επεξεργαστείτε τα πρότυπα, αντικαταστήστε τα ενδεικτικά δεδομένα με τα δικά σας. Μην αλλάξετε τα περιεχόμενα των κελιών κεφαλίδας στα αρχεία. Μην προσθέσετε στήλες σε κανένα αρχείο, με εξαίρεση τις παρακάτω οδηγίες.

Κάθε σειρά σε κάθε πρότυπο πρέπει να εκφράζει μια μοναδική τιμή. Για παράδειγμα, στο αρχείο για τους μαθητές "students.csv" κάθε σειρά πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό μαθητή. Ορισμένες τιμές για τον μαθητή μπορεί να παραμείνουν κενές. Πρέπει να γίνεται διαφυγή των λεκτικών τιμών, όπως των χαρακτήρων αλλαγής γραμμής ή των εισαγωγικών σε ένα όνομα, με χρήση μιας ανάστροφης καθέτου (\), για παράδειγμα (\”). Τα αναγνωριστικά που καταχωρίζονται πρέπει να είναι αλφαριθμητικά και μπορούν να περιλαμβάνουν ένα "-".

Αν η τιμή σας περιέχει κενό διάστημα ( ) ή κόμμα (,), εσωκλείστε την σε απλά εισαγωγικά ("). Αν η τιμή σας δεν περιέχει κανέναν από αυτούς τους ειδικούς χαρακτήρες, μην χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά. Αν δεν χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά στα σημεία όπου απαιτούνται ή αν χρησιμοποιήσετε καλλιγραφικά εισαγωγικά, θα προκληθούν σφάλματα στη διαδικασία φόρτωσης.

Οι τιμές στα αρχεία σας πρέπει να είναι διαχωρισμένες με κόμματα (,) ή ελληνικά ερωτηματικά (;), ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας του αρχείου. Μην χρησιμοποιήσετε κενά διαστήματα ή στηλοθέτες μεταξύ του κόμματος ή του ελληνικού ερωτηματικού και της επόμενης τιμής. Κάθε αρχείο πρέπει να έχει κωδικοποίηση UTF-8 και να χρησιμοποιεί χαρακτήρες αλλαγής γραμμής Unix (\n). 

Αν ένα προαιρετικό σε άλλη περίπτωση πεδίο όπως το person_number ή το sis_username αποτελεί μέρος της μορφής διαχειριζόμενου Apple ID, γίνεται υποχρεωτικό πεδίο. Αν το αφήσετε κενό, η φόρτωση θα αποτύχει με το σφάλμα MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Αρχείο "Τοποθεσίες"

location_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο αποτελείται από αριθμούς ή/και γράμματα και δεν περιέχει διαστήματα. Απαιτείται
location_name Το όνομα της τοποθεσίας.  Απαιτείται

Πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον μία τοποθεσία για το αρχείο "Τοποθεσίες". Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SFTP για τη δημιουργία λογαριασμών μαθητών ή προσωπικού στην τοποθεσία της κύριας έδρας.

Αρχείο "Μαθητές"

Αν χρησιμοποιήσετε SFTP για τη φόρτωση ενός νέου ατόμου και το person_id που θα εκχωρήσετε υπάρχει ήδη στο Apple School Manager, το νέο άτομο αντικαθιστά τον υπάρχοντα χρήστη στο Apple School Manager. Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, θα μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία αυτού του χρήστη μόνο μέσω SFTP. 

 

person_id

Το μοναδικό αναγνωριστικό για έναν συγκεκριμένο μαθητή. Αυτό το person_id θα πρέπει να συμφωνεί με το μοναδικό αναγνωριστικό στο SIS, αν είναι διαθέσιμο. Αυτό το person_id είναι το μοναδικό αναγνωριστικό για το μαθητή στο Apple School Manager. Χρησιμοποιήστε αυτήν την τιμή για να αναφερθείτε στο μαθητή στο αρχείο "Κατάλογοι ονομάτων" και στους εκπαιδευτικούς στο αρχείο "Τάξεις". 

Απαιτείται
person_number Άλλη μια τιμή που μπορεί να προσδιορίσει έναν μαθητή στο σχολείο σας. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι αριθμός αναγνώρισης μαθητή.  Προαιρετικά
first_name Το όνομα του μαθητή. Απαιτείται
middle_name Το πατρώνυμο του μαθητή. Προαιρετικά
last_name Το επώνυμο του μαθητή. Απαιτείται
grade_level Το επίπεδο τάξης του μαθητή. Προαιρετικά
email_address Μια διεύθυνση email για τον μαθητή. Προαιρετικά
sis_username Το όνομα χρήστη για τον μαθητή στο SIS.  Προαιρετικά
password_policy Χρησιμοποιήστε το πεδίο password_policy, για να καθορίσετε πολιτική συνθηματικού για κάθε συγκεκριμένο μαθητή. Αυτή η τιμή παρακάμπτει την πολιτική συνθηματικών της τοποθεσίας και οποιαδήποτε άλλη πολιτική συνθηματικών είχατε ορίσει προηγουμένως για τον συγκεκριμένο μαθητή. Αν αφήσετε το πεδίο password_policy κενό, θα χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη πολιτική συνθηματικών της τοποθεσίας για νέους μαθητές και δεν θα γίνονται αλλαγές στους υπάρχοντες μαθητές. Προαιρετικά
location_id Το location_id για τον μαθητή. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο "Τοποθεσίες". Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο "Τοποθεσίες", θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία φόρτωσης. Απαιτείται

 

Εκχώρηση πολλών τοποθεσιών

Μπορείτε να εκχωρήσετε πάνω από μία τοποθεσία σε έναν μαθητή προσθέτοντας περισσότερες στήλες τοποθεσίας στο αρχείο "Μαθητές". Μπορείτε να προσθέσετε έως και 14 ακόμη στήλες τοποθεσίας με τα ονόματα "location_id_2", "location_id_3", έως και "location_id_15". Για κάθε μαθητή, μπορείτε προαιρετικά να καταχωρήσετε ένα άλλο location_id σε καθεμία από αυτές τις στήλες. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο "Τοποθεσίες". Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο "Τοποθεσίες", θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία φόρτωσης.

Αρχείο "Προσωπικό"

Αν χρησιμοποιήσετε SFTP για τη φόρτωση ενός νέου ατόμου και το person_id που θα εκχωρήσετε υπάρχει ήδη στο Apple School Manager, το νέο άτομο θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα χρήστη στο Apple School Manager. Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, θα μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία αυτού του χρήστη μόνο μέσω SFTP. 

person_id

Το μοναδικό αναγνωριστικό για ένα συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού. Αυτό το person_id θα πρέπει να συμφωνεί με το μοναδικό αναγνωριστικό στο SIS, αν είναι διαθέσιμο. Το person_id είναι το μοναδικό αναγνωριστικό για το μέλος του προσωπικού στο Apple School Manager. Χρησιμοποιήστε αυτήν την τιμή για να αναφερθείτε στους εκπαιδευτικούς στο αρχείο "Τάξεις". 

Απαιτείται
person_number Άλλη μια τιμή που μπορεί να προσδιορίσει ένα μέλος του προσωπικού στο σχολείο σας. Αυτό μπορεί να είναι ένας αριθμός σήματος προσωπικού.  Προαιρετικά
first_name Το όνομα του μέλους του προσωπικού. Απαιτείται
middle_name Το πατρώνυμο του μέλους του προσωπικού. Προαιρετικά
last_name Το επώνυμο του μέλους του προσωπικού. Απαιτείται
email_address Μια διεύθυνση email για αυτό το μέλος του προσωπικού.  Προαιρετικά
sis_username Το όνομα χρήστη για το μέλος του προσωπικού στο SIS. Προαιρετικά
location_id Το location_id για το μέλος του προσωπικού. Αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο "Τοποθεσίες". Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο "Τοποθεσίες", θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία φόρτωσης. Απαιτείται

Όλο το προσωπικό λαμβάνει την τυπική πολιτική συνθηματικών (8 ή περισσότεροι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες).

 

Εκχώρηση πολλών τοποθεσιών

Μπορείτε να εκχωρήσετε πάνω από μία τοποθεσία σε ένα μέλος του προσωπικού προσθέτοντας περισσότερες στήλες τοποθεσίας στο αρχείο "Προσωπικό". Μπορείτε να προσθέσετε έως και 14 ακόμη στήλες τοποθεσίας με τα ονόματα "location_id_2", "location_id_3", έως και "location_id_15". Για κάθε μέλος του προσωπικού, μπορείτε προαιρετικά να καταχωρήσετε ένα άλλο location_id σε καθεμία από αυτές τις στήλες. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο "Τοποθεσίες". Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο "Τοποθεσίες", θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία φόρτωσης.

Αρχείο "Σειρές μαθημάτων"
course_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη σειρά μαθημάτων. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το αντίστοιχο course_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο "Τάξεις".   Απαιτείται
course_number Ένας αριθμός για τη σειρά μαθημάτων. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι ο αριθμός της σειράς μαθημάτων στο SIS ή στον οδηγό αναλυτικού προγράμματος. Προαιρετικά
course_name Το όνομα της σειράς μαθημάτων. Προαιρετικά
location_id Το location_id για τη σειρά μαθημάτων. Αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με ένα location_id στο αρχείο "Τοποθεσίες". Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο "Τοποθεσίες", θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία φόρτωσης.
Απαιτείται

 

Αρχείο "Τάξεις"
class_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την τάξη.    Απαιτείται
class_number Ένας αριθμός ή κωδικός που προσδιορίζει αυτήν την τάξη στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα. Σε αντίθεση με το class_id, το class_number δεν χρησιμοποιείται για αναφορά σε αυτήν την τάξη στο αρχείο CSV "Κατάλογοι ονομάτων".  Προαιρετικά
course_id Το course_id της σειράς μαθημάτων στην οποία ανήκει αυτή η τάξη. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα course_id στο αρχείο "Σειρές μαθημάτων". Απαιτείται
instructor_id Το person_id για τον εκπαιδευτικό. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο "Προσωπικό". Προαιρετικά
instructor_id_2 Το person_id για τον εκπαιδευτικό. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο "Προσωπικό". Προαιρετικά
instructor_id_3 Το person_id για τον εκπαιδευτικό. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο "Προσωπικό". Προαιρετικά
location_id Το location_id για την τάξη. Αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με το location_id στο αρχείο "Τοποθεσίες". Αν αυτή η καταχώριση δεν συμφωνεί με μια καταχώριση στο αρχείο "Τοποθεσίες", θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία φόρτωσης. Απαιτείται

 

Εκχώρηση πολλών εκπαιδευτικών

Μπορείτε να εκχωρήσετε περισσότερους από τρεις εκπαιδευτικούς σε μια τάξη προσθέτοντας περισσότερες στήλες εκπαιδευτικών στο αρχείο "Τάξεις". Μπορείτε να προσθέσετε έως και 12 ακόμη στήλες εκπαιδευτικών με τα ονόματα "instructor_id_4", "instructor_id_5", έως και "instructor_id_15". Για κάθε τάξη μπορείτε προαιρετικά να καταχωρήσετε άλλο ένα person_id για τον εκπαιδευτικό. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το person_id που χρησιμοποιείται στο αρχείο "Προσωπικό".

 

Αρχείο "Κατάλογοι ονομάτων"
roster_id Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον κατάλογο ονομάτων στο SIS ή σε κάποια άλλη βάση δεδομένων σειρών μαθημάτων (αν υπάρχει).  Απαιτείται
class_id Ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό για την τάξη. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με ένα class_id στο αρχείο "Τάξεις".
Απαιτείται
student_id Το person_id για έναν μαθητή.  Απαιτείται

Το αρχείο "Κατάλογοι ονομάτων" χρησιμοποιείται για την προσθήκη των μαθητών στις τάξεις τους. Κάθε γραμμή στο αρχείο πρέπει να έχει ένα μοναδικό roster_id και να περιέχει μόνο ένα class_id και ένα person_id. 
 

Ενημέρωση των αρχείων σας

Αν θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μαθητές, προσωπικό και τάξεις, επεξεργαστείτε τα αρχεία δεδομένων σας και φορτώστε τα νέα αντίγραφα. Κάθε φορά που φορτώνετε αρχεία, θα πρέπει να φορτώνετε και τα έξι αρχεία, ενώ κάθε αρχείο πρέπει να περιέχει την πλήρη λίστα κάθε κατηγορίας, όχι μόνο τα στοιχεία που σκοπεύετε να προσθέσετε.

Μετά την πρώτη φόρτωση, θα δημιουργούνται αυτόματα νέοι λογαριασμοί και τάξεις όταν κάνετε φόρτωση. Αν μια καταχώριση από προηγούμενη φόρτωση λείπει, θα απενεργοποιείται στο Apple School Manager. Αν υπάρχουν σφάλματα, το Apple School Manager θα σας στείλει ένα email.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: